Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35147
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về động lực tinh thần trong sự phát triển xã hội Việt Nam : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05
Authors: Đoàn, Thị Minh Oanh, 1964- , người hướng dẫn
Hồ, Trọng Hoài, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thúy Thanh, 1976-
Keywords: Hồ, Chí Minh, 1890-1969;Triết học;Tư tưởng Hồ Chí Minh;Xã hội Việt Nam;Động lực tinh thần
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKHXH&NV
Abstract: Luận án TS. CNDVBC-CNDVLS -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35147
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050002092.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.63 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.