Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35217
Title: Phát triển du lịch văn hóa tại các làng cổ Bắc Bộ ( Nghiên cứu làng cổ Đường Lâm, làng cổ Bát Tràng) : Luận văn ThS. Du lịch: Chương trình đào tạo thí điểm
Authors: Trần, Thúy Anh , người hướng dẫn
Hoàng, Thị Thu Lan, 1980-
Keywords: Du lịch văn hóa;Làng cổ Bắc Bộ;Du lịch;Làng cổ Đường Lâm;Làng cổ Bát Tràng
Issue Date: 2013
Publisher: ĐHKHXH&NV
Abstract: Luận văn ThS. Du lịch -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35217
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050002105_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.12 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.