Earth and Environmental Studies : [524]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 524
 • 4291-49-8872-1-10-20180924.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hạnh; Lê, Khánh Linh; Phạm, Hồng Tính; Lê, Đắc Trường; Bùi, Thị Thư; Trương, Minh Tâm (2018)

 • Để đánh giá khả năng tạo bể chứa cacbon của rừng ngập mặn ven biển phục vụ quản lý nhà nước về giảm phát thải khí nhà kính, cung cấp cơ sở khoa học và thông tin cho các chương trình thực hiện cắt giảm khí nhà kính như REDD, REDD+, chúng tôi đánh giá khả năng tạo bể chứa cacbon của rừng ngập mặn ven biển xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh với các loài đặc trưng như vẹt dù (Bruguiera gymnorhiza), đâng (Rhizophora stylosa), trang (Kandelia obovata), sú (Aegiceras corniculatum), mắm (Avicennia marina) thông qua 3 bể chứa cacbon của rừng: (1) Bể chứa cacbon trong thực vật ở trên mặt đất; (2) Bể chứa cacbon trong thực vật ở dưới mặt đất; (3) Bể chứa cacbon trong đất, dưới dạ...

 • 4289-49-8871-1-10-20180924.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trịnh, Thị Thủy; Nguyễn, Thế Đức Hạnh; Nguyễn, Thị Anh Thư; Trịnh, Thị Thắm (2018)

 • Trong nghiên cứu này, chúng tôi đánh giá sự ảnh hưởng của hiện tượng nghịch nhiệt đến chất lượng môi trường không khí tại Hà Nội, là thủ đô của Việt Nam với tốc độ phát triển kinh tế cũng như đô thị hóa khá cao trong những năm gần đây. Hiện tượng nghịch nhiệt xảy ra thường xuyên hơn vào mùa lạnh và nó làm ảnh hưởng đến sự phát thải khí và sự khuếch tán khí thải từ các ngành công nghiệp, giao thông vận tải. Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu hàm lượng bụi PM2.5 từ 02 trạm quan trắc môi trường không khí tự động đặt tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, Tổng cục Môi trường và Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam. Các số liệu về thay sự thay đổi nhiệt độ theo độ cao được thu thập từ trạm Khí tư...

 • 4286-49-8870-1-10-20180924.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Hanh; Mai, Sỹ Tuấn (2018)

 • Các phương pháp điều tra thực địa, phân tích ảnh vệ tinh, thiết bị bay không người lái đã được sử dụng để nghiên cứu, đánh giá hiện trạng thảm thực vật rừng ngập mặn xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh và xây dựng bản đồ phân bố các kiểu quần xã thực vật rừng ngập mặn. Tổng số 144 loài thực vật thuộc 115 chi, 53 họ và hai ngành thực vật có mạch, gồm Dương xỉ (Pteridophyta) và Ngọc lan (Magnoliophyta) đã được ghi nhận ở rừng ngập mặn xã Đồng Rui, trong đó có 16 loài thuộc nhóm cây ngập mặn thực sự. Các loài Trang (Kandelia obovata), Đâng (Rhizophora. stylosa), Vẹt dù (Bruguiera gymnorrhiza), các loài Mắm (Avicennia spp.) Sú (A. corniculatum) là nhóm loài ưu thế. Kết quả ngh...

 • 4285-49-8869-1-10-20180924.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Thị Huê (2018)

 • Sử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên lặp để điều tra, phương pháp phân tích hồi quy để phân tích, kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ người dân được sử dụng nước máy trung bình 60% tổng dân số của toàn thị xã. Việc đầu tư cải thiện dịch vụ cung cấp nước sạch đến người dân đang gặp nhiều khó khăn vì ngân sách Nhà nước còn hạn chế.Để thực hiện “xã hội hóa” dịch vụ nước sạch, nghiên cứu đã ước tính mức sẵn lòng chi trả của người dân cho việc sử dụng và cải thiện dịch vụ nước sạch trên địa bàn thị xã Đông Triều.Tám mươi mốt phần trăm(81%) số hộ dân đang được sử dụng nước máy sẵn sàng chi trả cao hơn cho việc cung cấp dịch vụ nước sạch với mức chi trả trung bình là 8.613 đồng/m3; bảy m...

 • 4277-49-8868-1-10-20180924.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Thị Thư; Nguyễn, Thị Hồng Hạnh; Lê, Đăng Ngọc (2018)

 • Để đánh giá chất lượng trầm tích và lựa chọn sinh vật chỉ thị giám sát ô nhiễm kim loại nặng trong trầm tích sông, chúng tôi đã đánh giá mức độ ô nhiễm Cu, Pb, Cd trong trầm tích và tích lũy những kim loại nặng này trong mẫu hến (Corbicula sp.) được thu thập tại 12 địa điểm dọc theo sông Cầu đoạn chảy qua tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh vào tháng 01 và tháng 4 năm 2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy,hàm lượng Pb trong trầm tích lớn nhất (113,20 - 203,91 mg/kg trầm tích khô), tiếp theo là hàm lượng Cu (20,22 - 77,34 mg/kg trầm tích khô), và thấp nhất là hàm lượng Cd (0,22 - 1,28mg/kg trầm tích khô). Hàm lượng các kim loại này trong mô loài hến (Corbicula sp.) dao động từ 0,04 đến 3,73mg...

 • 4274-49-8867-1-10-20180924.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Xuân Vinh; Lê, Thị Nhung; Nguyễn, Văn Quang (2018)

 • Biến dạng là một quá trình được hình thành từ nhiều nguyên nhân khác nhau, có những nguyên nhân chủ quan và cả những nguyên nhân khách quan do môi trường và biến đổi khí hậu. Tác động liên tục và bất thường của môi trường cùng với ứng suất nội bộ phát sinh trong bản thân công trình dẫn tới biến dạng phá hủy. Phân tích biến dạng vì thế cần một mô hình hệ thống để nhận dạng và dự báo ảnh hưởng tới an toàn của công trình.Bài báo đã ứng dụng lý thuyết nhận dạng hệ thống của Heunecke và Welsch để phân tích dữ liệu đo biến dạng của tòa nhà CT3B (mô hình tham số - lọc Kalman - cho kết cấu đã thiết kế), phân tích dữ liệu đo biến dạng của khu nhà thấp tầng (mô hình phi tham số - chuỗi thời gi...

 • 4268-49-8866-1-10-20180924.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đức Hoài; Nguyễn, Quốc Biên; Lê, Thuỳ Linh; Nguyễn, Thị Lý; Lương, Lê Huy; Hà, Tiên; Nguyễn, Tài Tuệ; Lưu, Việt Dũng; Nguyễn, Thị Hoàng Hà; Nguyễn, Thị Thu Hà; Mai, Trọng Nhuận; Trần, Đăng Quy (2018)

 • Na Ư là một xã biên giới Việt - Lào nằm ở phía tây của tỉnh Điện Biên. Việc xây dựng mô hình phát triển bền vững tích hợp kinh tế, môi trường, hệ sinh thái và an ninh phi truyền thống (3E+1) là nhu cầu cấp thiết nhằm thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng địa phương, trong đó tài nguyên đất và nước là những yếu tố đầu vào quan trọng. Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá tài nguyên đất và nước của xã Na Ư nhằm định hướng sử dụng bền vững phục vụ cho việc xây dựng mô hình trên. Kết quả nghiên cứu cho thấy Na Ư có địa hình dốc, đất cho sản xuất nông nghiệp hạn chế, tổng N từ nghèo đến trung bình, tổng P từ trung bình đến giàu, tổng K₂O từ khá đến giàu và chất hữu cơ từ giàu đến rất g...

 • 4267-49-8865-1-10-20180924.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Tuấn; Trần, Nghi; Trần, Tân Văn; Nguyễn, Xuân Khiển; Nguyễn, Thị Tuyến; Trần, Thị Thanh Nhàn (2018)

 • Các thành tạo cát ven biển tỉnh Bình Thuận được chia thành 4 đơn vị địa mạo - trầm tích tương ứng với 4 đơn vị cấu trúc địa chất: đồng bằng - vũng vịnh (lagoon); cồn cát và thềm cát ven biển; đới thủy triều đáy biển nông ven bờ. Các thành tạo cát Đệ tứ khu vực ven biển tỉnh Bình Thuận có tuổi thành tạo càng cổ phân bố ở độ cao càng lớn chứng tỏ các quá trình chuyển động nâng kiến tạo của xảy ra mạnh mẽ trong Đệ Tứ. Nghiên cứu thành phần vật chất, môi trường trầm tích, tuổi tuyệt đối (TL và tectit) cho phép phân chia các thành tạo cát ven biển trong khu vực nghiên cứu làm 5 đơn vị trầm tích mỗi đơn vị tương ứng với 5 chu kỳ trầm tích khác nhau (Q11, Q12a, Q12b, Q13a, Q13b ...

 • 4262-49-8864-1-10-20180924.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quốc Định; Nguyễn, Thị Thanh Thảo; Ngô, Thị Thúy Hường (2018)

 • Nghiên cứu này nhằm đánh giá khả năng của cỏ Monto vetiver (Chrysopogon zizanioides L.) trong việc giảm nhẹ ô nhiễm dioxin và xử lý ô nhiễm Asen của cỏ Vetiver. Thí nghiệm được tiến hành ngoài thực tế, gồm 3 lô, mỗi lô 100 m2. Cỏ Monto vetiver được trồng ngày 25/11/2014 trên lô 1 và 2, có hàm lượng dioxin ban đầu khoảng 1000-1800 ppt TEQ, hàm lượng As khoảng 25-30 mg/kg đất khô. Trong đó, lô 1 trồng cỏ và có bổ sung chế phẩm DECOM1 (hỗn hợp muối dinh dưỡng và mùn hữu cơ), lô 2 trồng cỏ và không bổ sung DECOM1, và lô đối chứng, lô 3, không trồng cỏ. Kết quả phân tích dioxin trong mẫu đất, mẫu rễ và chồi cỏ cho thấy cỏ Vetiver có khả năng hấp thụ dioxin vào rễ cỏ và một phần được ...

 • 4261-49-8863-1-10-20180924.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tran, Thi Minh; Nguyen, Tai Tue; Tran, Dang Quy; Lee, Jong-Un (2018)

 • In order to clarify heavy metal concentration profiles in different mangrove forest ages, four sediment cores (up to 100 cm in depth) were collected and tested for their physicochemical characteristics (pH, Eh, organic matters and grain size) and heavy metal concentrations. Results showed that mangrove sediments were composed mainly of sandy silt, silty sand, silt, sandy mud and mud. The average mud content in the sediment cores continuously increased with mangrove forest ages from one, nine, nineteen and twenty years old, whereas the mud content highly fluctuated with the core depth. pH, Eh and organic matter content implied that the sedimentary depositional environments were class...

 • 4258-49-8862-1-10-20180924.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Sỹ Chính; Phạm, Anh Hùng; Phan, Đỗ Hùng (2018)

 • Nghiên cứu tiến hành đánh giá ảnh hưởng tỷ lệ hồi lưu đến hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn đã qua hầm biogas bằng phương pháp lọc sinh học sục khí luân phiên, nghiên cứu bao gồm ba tỷ lệ hồi lưu khác nhau Qhl = Qv, Qhl = 2Qv, Qhl = 3Qv. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ hồi lưu hầu như không ảnh hưởng đến hiệu suất xử lý COD, N-NH4+, SS, T-P. Thay đổi tỷ lệ hồi lưu thì hiệu quả xử lý COD, N-NH4+, SS, T-P vẫn ổn định trong khoảng lần lượt là 81 - 87%, 95 - 99%, 80 - 95% và 49 – 55%. Khi thay đổi tỉ lệ hồi lưu có sự ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý tổng Nitơ (T-N), thay đổi tỷ tỉ lệ hồi lưu n=1, n=2 và n = 3 hiệu suất xử lý T-N đạt tỷ lệ tương ứng là 66 - 71%, 75 - 79% và 7...

 • 4255-49-8861-1-10-20180924.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Vượng; Lường, Thị Thu Hoài; Nguyễn, Đình Nguyên; Phạm, Nguyễn Hà Vũ; Nguyễn, Thế Hùng; Vũ Thị Hương, Thị Hương (2018)

 • Bài báo này xem xét, so sánh bốn cách tiếp cận chính hiện nay trong nghiên cứu cổ môi trường và cổ khí hậu bao gồm tiệm cần từ góc độ cổ sinh, vi cổ sinh; từ góc độ trầm tích luận, địa hóa nguyên tố chính và nguyên tố vết, và từ đồng vị bền. Cách tiếp cận từ góc độ trầm tích và địa hóa nguyên tố chính và nguyên tố vết thường được sử dụng rộng rãi đối với nhiều loại trầm tích được thành tạo trong các môi trường và có tuổi khác nhau. Cách tiếp cận cổ sinh trong nghiên cứu cổ môi trường và cổ khí hậu bị hạn chế bởi sự bảo tồn kém của các di chỉ cổ sinh.Sử dụng đồng vị bền là một xu hướng mới trong nghiên cứu cổ môi trường và cổ khí hậu được áp dụng đối với nhiều đối tượng khác nhau, từ s...

 • 4221-49-8860-1-10-20180924.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Xuân Thuyên; Phạm, Vũ Ánh; Phạm, Văn Cự; Nguyễn, Viết Cách; Lê, Đình Anh Vũ (2018)

 • Là một hệ sinh thái ở vị trí tiên phong,nơi tiếp giáp biển-lục địa nhiệt đới, nên rừng ngập mặn luôn phải đối diện nhiều nguy cơ đến từ biển, đặc biệt là do tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Lún là vấn đề địa phương có thể làm trầm trọng thêm tác động của các tai biến này. Bài báo trình bày kết quả trắc lún nông được thực hiện bằng kỹ thuật bàn xoay (SET-MH) do Cục Địa chất Hoa Kỳ phát triển, tại vùng lõi VQG Xuân Thủy. Kết quả đo cho thấy từ thời điểm 30/12/2012 tốc độ sa bồi trung bình là 2,9 cm/năm và tốc độ lún là -3,4 cm/năm. Phương pháp quan trắc lún này vốn đơn giản và chi phí thấp cung cấp thêm nhiều thông tin bổ ích giúp xác định rõ xu hướng chung của vùng...

 • 4256-49-8690-2-10-20180806.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Thạch; Lê, Phương Nhung; Bùi, Quang Thành; Trần, Tuấn Anh (2018)

 • Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá các điều kiện tự nhiên nhằm xác định cơ sở khoa học cho việc phát triển cây cao su trong quy hoạch sử dụng đất đai, góp phần khai thác tốt các tiềm năng tự nhiên phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường. Nghiên cứu được triển khai trên cơ sở tích hợp viễn thám, GIS và phương pháp phân tích thứ bậc AHP. Bảy yếu tố tác động đến sinh thái cây cao su (địa hình, độ dốc, thổ nhưỡng, lượng mưa, nhiệt độ, lớp phủ và sương muối) được xử lý thành các bản đồ đánh giá tương ứng, sau đó, tiến hành xác định trọng số của các yếu tố ảnh hưởng bằng phương pháp AHP. Kết quả đã chia ra các vùng có mức độ thích nghi khác nhau đối với cây...

 • 4254-49-8689-2-10-20180806.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Vượng; Lường, Thị Thu Hoài (2018)

 • Trầm tích hệ tầng Đồng Ho bao gồm các lớp cuội sạn kết, cát kết xen kẹp các lớp sét chứa asphalt, chứa than ở khu vực Quảng Ninh được coi là các đá mẹ có tiềm năng sinh dầu lộ ra trên đất liền, tương đương với các đá mẹ trong các bể trầm tích Đệ Tam trên thềm lục địa Đông Nam Á. Nghiên cứu sự biến động hàm lượng các nguyên tố chính và nguyên tố vết từ 13 mẫu đặc trưng cho các lớp trầm tích cho phép phân chia hệ tầng Đồng Ho thành 2 phần: phần dưới đặc trưng bởi sự biến động không rõ ràng, trong khi phần trên xu thế biến động rõ ràng. Các chỉ báo cổ môi trường và chỉ số phản ánh mức độ phong hóa, biến đổi hóa học CIA, CIW, PIA và CPA của các lớp trầm tích hệ tầng Đồng Ho đều thuộc loạ...

 • 4250-49-8688-2-10-20180806.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Hữu Tâm (2018)

 • Hệ thống các trạm quan trắc và phân tích môi trường biển phía Nam Việt Nam được thiết lập từ năm 1996 và hoạt động liên tục cho đến nay, trong đó, có ba trạm Nha Trang, Vũng Tàu và Rạch Giá là những trạm được quan trắc liên tục theo tần suất 2 lần/năm. Các thông số môi trường quan trắc trong nước biển ven bờ bao gồm: thông số cơ bản (pH, DO, độc đục, TSS), muối dinh dưỡng (ammonia, nitrite, nitrate, phosphate), kim loại nặng (Zn, Cu, Pb, As, Cd, Hg) và dầu mỡ khoáng. Các thông số quan trắc trên trong giai đoạn 2013-2017 đã được thu thập, phân tích và đánh giá. Kết quả cho thấy nước biển ven bờ phía Nam Việt Nam nhìn chung còn tương đối tốt về mặt sinh thái, mặc dù hàm lượng các thôn...

 • 4249-49-8687-2-10-20180806.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Ngọc Hà (2018)

 • Các kết quả nghiên cứu trên thế giới cho thấy nước rỉ rác chưa được xử lý có chứa hàm lượng cao nhiều kim loại nặng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đất và nước dưới đất, nhưng hầu hết các nghiên cứu đều cho kết quả là đất và nước dưới đất trên khu vực bãi chôn lấp rác thải và lân cận chưa bị ô nhiễm kim loại nặng ở mức lớn hơn qui chuẩn cho phép đối với đất sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, các nghiên cứu đều cho thấy rác thải và nước rỉ rác có vai trò gây ô nhiễm làm gia tăng hàm lượng kim loại nặng trong đất dựa trên các phân tích đánh giá theo không gian và giá trị hàm lượng kim loại nặng nền trong môi trường. Theo kết quả nghiên cứu hà lượng kim loại nặng trong các mẫu đất...

 • 4247-49-8650-2-10-20180806.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền Trang; Trần, Nghi; Đinh, Xuân Thành; Trần, Thị Thanh Nhàn; Nguyễn, Thị Tuyến (2018)

 • Hệ thống cồn cát trên đồng bằng sông Mekong đóng vai trò là các mốc đánh dấu quá trình phát triển của châu thổ về phía biển từ hơn 5.000 năm trở lại đây. Các thế hệ giồng cát chính là dấu ấn các thế hệ đường bờ cổ trong quá trình châu thổ bồi tụ. Nghiên cứu này trình bày một số kết quả nghiên cứu mới về lịch sử tiến hóa hệ thống cồn cát trên đồng bằng châu thổ sông Mekong dựa trên phân tích tổng hợp các số liệu địa chất, địa mạo, tân kiến tạo và định tuổi tuyệt đối bằng phương pháp huỳnh quang kích thích (OSL) và 14C. Những kết quả mới đã ghi nhận năm thế hệ cồn cát với tuổi tương ứng 5.000 năm, 2.500 năm, 1.000 năm, 500 năm và thế hệ cồn cát đang hình thành tại đường bờ hiện đạ...

 • 4243-49-8648-2-10-20180806.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trịnh, Thị Thắm; Nguyễn, Thị Hường; Bùi, Thị Phương; Lê, Thị Trinh (2018)

 • Nghiên cứu này đánh giá mức độ tích lũy của 07 đồng loại Polybrom diphenyl ethers -PBDEs (BDE-28, BDE-47, BDE-100, BDE-99, BDE-154, BDE-153, BDE-183) trong trầm tích bùn và hai loại động vật nhuyễn thể sinh sống tại làng nghề tái chế nhựa Minh Khai, tỉnh Hưng Yên là trai sông (Anodonta cygnea) và ốc bươu vàng (Pomacea canaliculata). Các mẫu được chiết bằng kỹ thuật chiết Soxhlet và định lượng trên thiết bị GC/MS sử dụng phương pháp nội chuẩn. Hàm lượng tổng PBDEs trong mẫu bùn dao động trong khoảng 6,03 ÷ 183 ng/g trong lượng khô (dry wt) và trong mẫu nhuyễn thể là 10,2 ÷ 129 ng/g trọng lượng ướt (wet wt). Kết quả nghiên cứu cho thấy sự tích lũy PBDEs trong trầm tích bùn tại các k...

 • 4241-49-8686-2-10-20180806.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Xuân Vinh (2018)

 • Bài báo thảo luận về ứng dụng bộ lọc Kalman cho những chuyển động ngẫu nhiên theo thời gian của vị trí điểm thu GPS. Chuyển động của máy thu GPS là một mô hình trạng thái không gian với thời gian biến động. Mô hình trạng thái không gian thường được biểu diễn bởi phương trình vi phân tuyến tính kèm nhiễu trắng. Khi trạng thái không gian biến động theo thời gian, nó được biểu diễn bởi các phương trình Riccati, tức là các phương trình vi phân phi tuyến. Nghiên cứu này đề xuất bộ lọc Kalman mở rộng các tham số phù hợp với điều kiện đo đạc thành lập bản đồ tỷ lệ lớn tại Việt Nam hiện nay. Tọa độ điểm thu GPS di động theo thời gian được so sánh với giá trị tọa độ trong một ca đo tĩnh tr...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 524

Earth and Environmental Studies : [524]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 524
 • 4291-49-8872-1-10-20180924.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hạnh; Lê, Khánh Linh; Phạm, Hồng Tính; Lê, Đắc Trường; Bùi, Thị Thư; Trương, Minh Tâm (2018)

 • Để đánh giá khả năng tạo bể chứa cacbon của rừng ngập mặn ven biển phục vụ quản lý nhà nước về giảm phát thải khí nhà kính, cung cấp cơ sở khoa học và thông tin cho các chương trình thực hiện cắt giảm khí nhà kính như REDD, REDD+, chúng tôi đánh giá khả năng tạo bể chứa cacbon của rừng ngập mặn ven biển xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh với các loài đặc trưng như vẹt dù (Bruguiera gymnorhiza), đâng (Rhizophora stylosa), trang (Kandelia obovata), sú (Aegiceras corniculatum), mắm (Avicennia marina) thông qua 3 bể chứa cacbon của rừng: (1) Bể chứa cacbon trong thực vật ở trên mặt đất; (2) Bể chứa cacbon trong thực vật ở dưới mặt đất; (3) Bể chứa cacbon trong đất, dưới dạ...

 • 4289-49-8871-1-10-20180924.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trịnh, Thị Thủy; Nguyễn, Thế Đức Hạnh; Nguyễn, Thị Anh Thư; Trịnh, Thị Thắm (2018)

 • Trong nghiên cứu này, chúng tôi đánh giá sự ảnh hưởng của hiện tượng nghịch nhiệt đến chất lượng môi trường không khí tại Hà Nội, là thủ đô của Việt Nam với tốc độ phát triển kinh tế cũng như đô thị hóa khá cao trong những năm gần đây. Hiện tượng nghịch nhiệt xảy ra thường xuyên hơn vào mùa lạnh và nó làm ảnh hưởng đến sự phát thải khí và sự khuếch tán khí thải từ các ngành công nghiệp, giao thông vận tải. Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu hàm lượng bụi PM2.5 từ 02 trạm quan trắc môi trường không khí tự động đặt tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, Tổng cục Môi trường và Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam. Các số liệu về thay sự thay đổi nhiệt độ theo độ cao được thu thập từ trạm Khí tư...

 • 4286-49-8870-1-10-20180924.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Hanh; Mai, Sỹ Tuấn (2018)

 • Các phương pháp điều tra thực địa, phân tích ảnh vệ tinh, thiết bị bay không người lái đã được sử dụng để nghiên cứu, đánh giá hiện trạng thảm thực vật rừng ngập mặn xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh và xây dựng bản đồ phân bố các kiểu quần xã thực vật rừng ngập mặn. Tổng số 144 loài thực vật thuộc 115 chi, 53 họ và hai ngành thực vật có mạch, gồm Dương xỉ (Pteridophyta) và Ngọc lan (Magnoliophyta) đã được ghi nhận ở rừng ngập mặn xã Đồng Rui, trong đó có 16 loài thuộc nhóm cây ngập mặn thực sự. Các loài Trang (Kandelia obovata), Đâng (Rhizophora. stylosa), Vẹt dù (Bruguiera gymnorrhiza), các loài Mắm (Avicennia spp.) Sú (A. corniculatum) là nhóm loài ưu thế. Kết quả ngh...

 • 4285-49-8869-1-10-20180924.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Thị Huê (2018)

 • Sử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên lặp để điều tra, phương pháp phân tích hồi quy để phân tích, kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ người dân được sử dụng nước máy trung bình 60% tổng dân số của toàn thị xã. Việc đầu tư cải thiện dịch vụ cung cấp nước sạch đến người dân đang gặp nhiều khó khăn vì ngân sách Nhà nước còn hạn chế.Để thực hiện “xã hội hóa” dịch vụ nước sạch, nghiên cứu đã ước tính mức sẵn lòng chi trả của người dân cho việc sử dụng và cải thiện dịch vụ nước sạch trên địa bàn thị xã Đông Triều.Tám mươi mốt phần trăm(81%) số hộ dân đang được sử dụng nước máy sẵn sàng chi trả cao hơn cho việc cung cấp dịch vụ nước sạch với mức chi trả trung bình là 8.613 đồng/m3; bảy m...

 • 4277-49-8868-1-10-20180924.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Thị Thư; Nguyễn, Thị Hồng Hạnh; Lê, Đăng Ngọc (2018)

 • Để đánh giá chất lượng trầm tích và lựa chọn sinh vật chỉ thị giám sát ô nhiễm kim loại nặng trong trầm tích sông, chúng tôi đã đánh giá mức độ ô nhiễm Cu, Pb, Cd trong trầm tích và tích lũy những kim loại nặng này trong mẫu hến (Corbicula sp.) được thu thập tại 12 địa điểm dọc theo sông Cầu đoạn chảy qua tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh vào tháng 01 và tháng 4 năm 2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy,hàm lượng Pb trong trầm tích lớn nhất (113,20 - 203,91 mg/kg trầm tích khô), tiếp theo là hàm lượng Cu (20,22 - 77,34 mg/kg trầm tích khô), và thấp nhất là hàm lượng Cd (0,22 - 1,28mg/kg trầm tích khô). Hàm lượng các kim loại này trong mô loài hến (Corbicula sp.) dao động từ 0,04 đến 3,73mg...

 • 4274-49-8867-1-10-20180924.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Xuân Vinh; Lê, Thị Nhung; Nguyễn, Văn Quang (2018)

 • Biến dạng là một quá trình được hình thành từ nhiều nguyên nhân khác nhau, có những nguyên nhân chủ quan và cả những nguyên nhân khách quan do môi trường và biến đổi khí hậu. Tác động liên tục và bất thường của môi trường cùng với ứng suất nội bộ phát sinh trong bản thân công trình dẫn tới biến dạng phá hủy. Phân tích biến dạng vì thế cần một mô hình hệ thống để nhận dạng và dự báo ảnh hưởng tới an toàn của công trình.Bài báo đã ứng dụng lý thuyết nhận dạng hệ thống của Heunecke và Welsch để phân tích dữ liệu đo biến dạng của tòa nhà CT3B (mô hình tham số - lọc Kalman - cho kết cấu đã thiết kế), phân tích dữ liệu đo biến dạng của khu nhà thấp tầng (mô hình phi tham số - chuỗi thời gi...

 • 4268-49-8866-1-10-20180924.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đức Hoài; Nguyễn, Quốc Biên; Lê, Thuỳ Linh; Nguyễn, Thị Lý; Lương, Lê Huy; Hà, Tiên; Nguyễn, Tài Tuệ; Lưu, Việt Dũng; Nguyễn, Thị Hoàng Hà; Nguyễn, Thị Thu Hà; Mai, Trọng Nhuận; Trần, Đăng Quy (2018)

 • Na Ư là một xã biên giới Việt - Lào nằm ở phía tây của tỉnh Điện Biên. Việc xây dựng mô hình phát triển bền vững tích hợp kinh tế, môi trường, hệ sinh thái và an ninh phi truyền thống (3E+1) là nhu cầu cấp thiết nhằm thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng địa phương, trong đó tài nguyên đất và nước là những yếu tố đầu vào quan trọng. Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá tài nguyên đất và nước của xã Na Ư nhằm định hướng sử dụng bền vững phục vụ cho việc xây dựng mô hình trên. Kết quả nghiên cứu cho thấy Na Ư có địa hình dốc, đất cho sản xuất nông nghiệp hạn chế, tổng N từ nghèo đến trung bình, tổng P từ trung bình đến giàu, tổng K₂O từ khá đến giàu và chất hữu cơ từ giàu đến rất g...

 • 4267-49-8865-1-10-20180924.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Tuấn; Trần, Nghi; Trần, Tân Văn; Nguyễn, Xuân Khiển; Nguyễn, Thị Tuyến; Trần, Thị Thanh Nhàn (2018)

 • Các thành tạo cát ven biển tỉnh Bình Thuận được chia thành 4 đơn vị địa mạo - trầm tích tương ứng với 4 đơn vị cấu trúc địa chất: đồng bằng - vũng vịnh (lagoon); cồn cát và thềm cát ven biển; đới thủy triều đáy biển nông ven bờ. Các thành tạo cát Đệ tứ khu vực ven biển tỉnh Bình Thuận có tuổi thành tạo càng cổ phân bố ở độ cao càng lớn chứng tỏ các quá trình chuyển động nâng kiến tạo của xảy ra mạnh mẽ trong Đệ Tứ. Nghiên cứu thành phần vật chất, môi trường trầm tích, tuổi tuyệt đối (TL và tectit) cho phép phân chia các thành tạo cát ven biển trong khu vực nghiên cứu làm 5 đơn vị trầm tích mỗi đơn vị tương ứng với 5 chu kỳ trầm tích khác nhau (Q11, Q12a, Q12b, Q13a, Q13b ...

 • 4262-49-8864-1-10-20180924.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quốc Định; Nguyễn, Thị Thanh Thảo; Ngô, Thị Thúy Hường (2018)

 • Nghiên cứu này nhằm đánh giá khả năng của cỏ Monto vetiver (Chrysopogon zizanioides L.) trong việc giảm nhẹ ô nhiễm dioxin và xử lý ô nhiễm Asen của cỏ Vetiver. Thí nghiệm được tiến hành ngoài thực tế, gồm 3 lô, mỗi lô 100 m2. Cỏ Monto vetiver được trồng ngày 25/11/2014 trên lô 1 và 2, có hàm lượng dioxin ban đầu khoảng 1000-1800 ppt TEQ, hàm lượng As khoảng 25-30 mg/kg đất khô. Trong đó, lô 1 trồng cỏ và có bổ sung chế phẩm DECOM1 (hỗn hợp muối dinh dưỡng và mùn hữu cơ), lô 2 trồng cỏ và không bổ sung DECOM1, và lô đối chứng, lô 3, không trồng cỏ. Kết quả phân tích dioxin trong mẫu đất, mẫu rễ và chồi cỏ cho thấy cỏ Vetiver có khả năng hấp thụ dioxin vào rễ cỏ và một phần được ...

 • 4261-49-8863-1-10-20180924.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tran, Thi Minh; Nguyen, Tai Tue; Tran, Dang Quy; Lee, Jong-Un (2018)

 • In order to clarify heavy metal concentration profiles in different mangrove forest ages, four sediment cores (up to 100 cm in depth) were collected and tested for their physicochemical characteristics (pH, Eh, organic matters and grain size) and heavy metal concentrations. Results showed that mangrove sediments were composed mainly of sandy silt, silty sand, silt, sandy mud and mud. The average mud content in the sediment cores continuously increased with mangrove forest ages from one, nine, nineteen and twenty years old, whereas the mud content highly fluctuated with the core depth. pH, Eh and organic matter content implied that the sedimentary depositional environments were class...

 • 4258-49-8862-1-10-20180924.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Sỹ Chính; Phạm, Anh Hùng; Phan, Đỗ Hùng (2018)

 • Nghiên cứu tiến hành đánh giá ảnh hưởng tỷ lệ hồi lưu đến hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn đã qua hầm biogas bằng phương pháp lọc sinh học sục khí luân phiên, nghiên cứu bao gồm ba tỷ lệ hồi lưu khác nhau Qhl = Qv, Qhl = 2Qv, Qhl = 3Qv. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ hồi lưu hầu như không ảnh hưởng đến hiệu suất xử lý COD, N-NH4+, SS, T-P. Thay đổi tỷ lệ hồi lưu thì hiệu quả xử lý COD, N-NH4+, SS, T-P vẫn ổn định trong khoảng lần lượt là 81 - 87%, 95 - 99%, 80 - 95% và 49 – 55%. Khi thay đổi tỉ lệ hồi lưu có sự ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý tổng Nitơ (T-N), thay đổi tỷ tỉ lệ hồi lưu n=1, n=2 và n = 3 hiệu suất xử lý T-N đạt tỷ lệ tương ứng là 66 - 71%, 75 - 79% và 7...

 • 4255-49-8861-1-10-20180924.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Vượng; Lường, Thị Thu Hoài; Nguyễn, Đình Nguyên; Phạm, Nguyễn Hà Vũ; Nguyễn, Thế Hùng; Vũ Thị Hương, Thị Hương (2018)

 • Bài báo này xem xét, so sánh bốn cách tiếp cận chính hiện nay trong nghiên cứu cổ môi trường và cổ khí hậu bao gồm tiệm cần từ góc độ cổ sinh, vi cổ sinh; từ góc độ trầm tích luận, địa hóa nguyên tố chính và nguyên tố vết, và từ đồng vị bền. Cách tiếp cận từ góc độ trầm tích và địa hóa nguyên tố chính và nguyên tố vết thường được sử dụng rộng rãi đối với nhiều loại trầm tích được thành tạo trong các môi trường và có tuổi khác nhau. Cách tiếp cận cổ sinh trong nghiên cứu cổ môi trường và cổ khí hậu bị hạn chế bởi sự bảo tồn kém của các di chỉ cổ sinh.Sử dụng đồng vị bền là một xu hướng mới trong nghiên cứu cổ môi trường và cổ khí hậu được áp dụng đối với nhiều đối tượng khác nhau, từ s...

 • 4221-49-8860-1-10-20180924.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Xuân Thuyên; Phạm, Vũ Ánh; Phạm, Văn Cự; Nguyễn, Viết Cách; Lê, Đình Anh Vũ (2018)

 • Là một hệ sinh thái ở vị trí tiên phong,nơi tiếp giáp biển-lục địa nhiệt đới, nên rừng ngập mặn luôn phải đối diện nhiều nguy cơ đến từ biển, đặc biệt là do tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Lún là vấn đề địa phương có thể làm trầm trọng thêm tác động của các tai biến này. Bài báo trình bày kết quả trắc lún nông được thực hiện bằng kỹ thuật bàn xoay (SET-MH) do Cục Địa chất Hoa Kỳ phát triển, tại vùng lõi VQG Xuân Thủy. Kết quả đo cho thấy từ thời điểm 30/12/2012 tốc độ sa bồi trung bình là 2,9 cm/năm và tốc độ lún là -3,4 cm/năm. Phương pháp quan trắc lún này vốn đơn giản và chi phí thấp cung cấp thêm nhiều thông tin bổ ích giúp xác định rõ xu hướng chung của vùng...

 • 4256-49-8690-2-10-20180806.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Thạch; Lê, Phương Nhung; Bùi, Quang Thành; Trần, Tuấn Anh (2018)

 • Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá các điều kiện tự nhiên nhằm xác định cơ sở khoa học cho việc phát triển cây cao su trong quy hoạch sử dụng đất đai, góp phần khai thác tốt các tiềm năng tự nhiên phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường. Nghiên cứu được triển khai trên cơ sở tích hợp viễn thám, GIS và phương pháp phân tích thứ bậc AHP. Bảy yếu tố tác động đến sinh thái cây cao su (địa hình, độ dốc, thổ nhưỡng, lượng mưa, nhiệt độ, lớp phủ và sương muối) được xử lý thành các bản đồ đánh giá tương ứng, sau đó, tiến hành xác định trọng số của các yếu tố ảnh hưởng bằng phương pháp AHP. Kết quả đã chia ra các vùng có mức độ thích nghi khác nhau đối với cây...

 • 4254-49-8689-2-10-20180806.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Vượng; Lường, Thị Thu Hoài (2018)

 • Trầm tích hệ tầng Đồng Ho bao gồm các lớp cuội sạn kết, cát kết xen kẹp các lớp sét chứa asphalt, chứa than ở khu vực Quảng Ninh được coi là các đá mẹ có tiềm năng sinh dầu lộ ra trên đất liền, tương đương với các đá mẹ trong các bể trầm tích Đệ Tam trên thềm lục địa Đông Nam Á. Nghiên cứu sự biến động hàm lượng các nguyên tố chính và nguyên tố vết từ 13 mẫu đặc trưng cho các lớp trầm tích cho phép phân chia hệ tầng Đồng Ho thành 2 phần: phần dưới đặc trưng bởi sự biến động không rõ ràng, trong khi phần trên xu thế biến động rõ ràng. Các chỉ báo cổ môi trường và chỉ số phản ánh mức độ phong hóa, biến đổi hóa học CIA, CIW, PIA và CPA của các lớp trầm tích hệ tầng Đồng Ho đều thuộc loạ...

 • 4250-49-8688-2-10-20180806.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Hữu Tâm (2018)

 • Hệ thống các trạm quan trắc và phân tích môi trường biển phía Nam Việt Nam được thiết lập từ năm 1996 và hoạt động liên tục cho đến nay, trong đó, có ba trạm Nha Trang, Vũng Tàu và Rạch Giá là những trạm được quan trắc liên tục theo tần suất 2 lần/năm. Các thông số môi trường quan trắc trong nước biển ven bờ bao gồm: thông số cơ bản (pH, DO, độc đục, TSS), muối dinh dưỡng (ammonia, nitrite, nitrate, phosphate), kim loại nặng (Zn, Cu, Pb, As, Cd, Hg) và dầu mỡ khoáng. Các thông số quan trắc trên trong giai đoạn 2013-2017 đã được thu thập, phân tích và đánh giá. Kết quả cho thấy nước biển ven bờ phía Nam Việt Nam nhìn chung còn tương đối tốt về mặt sinh thái, mặc dù hàm lượng các thôn...

 • 4249-49-8687-2-10-20180806.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Ngọc Hà (2018)

 • Các kết quả nghiên cứu trên thế giới cho thấy nước rỉ rác chưa được xử lý có chứa hàm lượng cao nhiều kim loại nặng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đất và nước dưới đất, nhưng hầu hết các nghiên cứu đều cho kết quả là đất và nước dưới đất trên khu vực bãi chôn lấp rác thải và lân cận chưa bị ô nhiễm kim loại nặng ở mức lớn hơn qui chuẩn cho phép đối với đất sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, các nghiên cứu đều cho thấy rác thải và nước rỉ rác có vai trò gây ô nhiễm làm gia tăng hàm lượng kim loại nặng trong đất dựa trên các phân tích đánh giá theo không gian và giá trị hàm lượng kim loại nặng nền trong môi trường. Theo kết quả nghiên cứu hà lượng kim loại nặng trong các mẫu đất...

 • 4247-49-8650-2-10-20180806.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền Trang; Trần, Nghi; Đinh, Xuân Thành; Trần, Thị Thanh Nhàn; Nguyễn, Thị Tuyến (2018)

 • Hệ thống cồn cát trên đồng bằng sông Mekong đóng vai trò là các mốc đánh dấu quá trình phát triển của châu thổ về phía biển từ hơn 5.000 năm trở lại đây. Các thế hệ giồng cát chính là dấu ấn các thế hệ đường bờ cổ trong quá trình châu thổ bồi tụ. Nghiên cứu này trình bày một số kết quả nghiên cứu mới về lịch sử tiến hóa hệ thống cồn cát trên đồng bằng châu thổ sông Mekong dựa trên phân tích tổng hợp các số liệu địa chất, địa mạo, tân kiến tạo và định tuổi tuyệt đối bằng phương pháp huỳnh quang kích thích (OSL) và 14C. Những kết quả mới đã ghi nhận năm thế hệ cồn cát với tuổi tương ứng 5.000 năm, 2.500 năm, 1.000 năm, 500 năm và thế hệ cồn cát đang hình thành tại đường bờ hiện đạ...

 • 4243-49-8648-2-10-20180806.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trịnh, Thị Thắm; Nguyễn, Thị Hường; Bùi, Thị Phương; Lê, Thị Trinh (2018)

 • Nghiên cứu này đánh giá mức độ tích lũy của 07 đồng loại Polybrom diphenyl ethers -PBDEs (BDE-28, BDE-47, BDE-100, BDE-99, BDE-154, BDE-153, BDE-183) trong trầm tích bùn và hai loại động vật nhuyễn thể sinh sống tại làng nghề tái chế nhựa Minh Khai, tỉnh Hưng Yên là trai sông (Anodonta cygnea) và ốc bươu vàng (Pomacea canaliculata). Các mẫu được chiết bằng kỹ thuật chiết Soxhlet và định lượng trên thiết bị GC/MS sử dụng phương pháp nội chuẩn. Hàm lượng tổng PBDEs trong mẫu bùn dao động trong khoảng 6,03 ÷ 183 ng/g trong lượng khô (dry wt) và trong mẫu nhuyễn thể là 10,2 ÷ 129 ng/g trọng lượng ướt (wet wt). Kết quả nghiên cứu cho thấy sự tích lũy PBDEs trong trầm tích bùn tại các k...

 • 4241-49-8686-2-10-20180806.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Xuân Vinh (2018)

 • Bài báo thảo luận về ứng dụng bộ lọc Kalman cho những chuyển động ngẫu nhiên theo thời gian của vị trí điểm thu GPS. Chuyển động của máy thu GPS là một mô hình trạng thái không gian với thời gian biến động. Mô hình trạng thái không gian thường được biểu diễn bởi phương trình vi phân tuyến tính kèm nhiễu trắng. Khi trạng thái không gian biến động theo thời gian, nó được biểu diễn bởi các phương trình Riccati, tức là các phương trình vi phân phi tuyến. Nghiên cứu này đề xuất bộ lọc Kalman mở rộng các tham số phù hợp với điều kiện đo đạc thành lập bản đồ tỷ lệ lớn tại Việt Nam hiện nay. Tọa độ điểm thu GPS di động theo thời gian được so sánh với giá trị tọa độ trong một ca đo tĩnh tr...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 524