Earth and Environmental Studies : [499]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 499
 • e34.1.11.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tran, Thi Dung; Tran, Nghi; Nguyen, The Hung; Dinh, Xuan Thanh; Pham, Bao Ngoc; Nguyen, Thi Tuyen; Tran, Thi Thanh Nhan; Nguyen, Thi Huyen Trang (2018)

 • The geological development history of Miocene deposits in three sedimentary basins as Phu Khanh, Nam Con Son and Tu Chinh - Vung May is actually a depostional evolution in relation to sea level change and tectonic movement. The Miocene deposits in three basins were formed in three cycles corresponding to three depositional sequences: Early Miocene sequence: In this cycle, the tectonic setting of three basins is similar to one another, the terrain is less differentiated, the environment is mainly alluvial, coastal and shallow marine-bay: (1) in the early period, the subsidence processes and sedimentary compensation occurred rather fast with mainly terrigenous deposits. The material...

 • e34.1.10.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Hữu Tâm (2018)

 • Bài báo được xây dựng dựa trên số liệu điều tra của hai đợt khảo sát (tháng 10/2013 và 5/2015) trên vùng biển từ Khánh Hoà đến Bạc Liêu và các số liệu lịch sử thu thập từ năm 1992 đến nay. Kết quả nghiên cứu cho thấy hàm lượng của các muối dinh dưỡng vào thời kỳ gió mùa Tây Nam ở vùng biển Nam Trung bộ biến động không rõ ràng, ngoại trừ hàm lượng của phosphate cao hơn vào giai đoạn 1992-1994 và các năm 2006, 2015; hàm lượng silicate cao hơn vào các năm 2006, 2015. Vào thời kỳ gió mùa Đông Bắc, hàm lượng của các muối phosphate và silicate cao nhất vào tháng 10/2013. Đối với vùng biển Đông Nam bộ, hàm lượng nitrate và silicate có xu thế gia tăng trong cả hai thời kỳ gió mù...

 • e34.1.9.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Giang, Kien Trung; Nguyen Duc Vinh, Duc Vinh; Dang, Thi Men (2018)

 • Along with the development of urban and modern life, Hanoi Capital has been constructing more and more sky buildings, big bridges and huge underground constructions. According to historical studies, Hanoi is a region located on the weak soil ground which has a rather thick sedimentary layer, complicated geology structure and shallow ground water aged in the Holocene and Pleistocene. Hanoi city is cut through by a Red River fault which has been considered to be a strong active fault zone. As a consequence, it is able to cause earthquakes with magnitude M = 6.8 corresponding to the 7th ground vibration level in intensity. In order to predict the casualty of this severe earthquake being ...

 • e34.1.8.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Lưu Thu Thủy; Trần, Thị Mùi (2018)

 • Tác động của biến đổi khí hậu đối với ngành du lịch được xem xét bằng phương pháp đánh giá dựa trên chỉ số tính dễ bị tổn thương do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đề xuất. Kết quả nghiên cứu tại tỉnh Hà Tĩnh cho thấy: có 1/12 đơn vị hành chính cấp huyện được đánh giá ở mức độ tổn thương rất cao; 3/12 huyện ở mức cao; 7/12 huyện ở mức trung bình và 1/12 huyện ở mức thấp. Đánh giá chung ngành du lịch tỉnh Hà Tĩnh có mức độ tổn thương do tác động của biến đổi khí hậu ở mức trung bình.

 • e34.1.7.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Hoàng; Vũ, Đình Hùng; Nguyễn, Thành Công (2018)

 • Phương pháp xác định nón xâm nhập mặn từ dưới lên trong các lỗ khoan khai thác nước dưới đất được xây dựng dựa trên phương pháp của Dagan và Bear đối với điểm khai thác. Các kết quả phân tích đánh giá với nhiều trường hợp thiết kế các công trình khai thác nước khác nhau đối với tầng chứa nước phân bố trong dải cồn cát ven biển huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho thấy chiều cao nón xâm nhập mặn tỷ lệ nghịch với khoảng cách từ đáy lỗ khoan đến ranh giới mặn-nhạt bên dưới. Đồng thời đối với lỗ khoan khai thác nước có chiều sâu đáy lỗ khoan như nhau, thì chiều cao nón xâm nhập mặn cũng như thời gian đỉnh nón xâm nhập mặn đạt tới lỗ khoan khai thác nước tỷ lệ nghịch với chiều dài...

 • e34.1.6.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Thị Ngọc; Nguyễn, Cao Huần; Nguyễn, Đăng Hội (2018)

 • Hoạch định không gian phát triển kinh tế với sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực Dung Quất - thành phố Quảng Ngãi - huyện đảo Lý Sơn là một dạng cụ thể hóa của quy hoạch tổng thể theo hướng phát triển bền vững, gắn kết quy hoạch không gian trên bờ và không gian biển, đảo ven bờ. Bản hoạch định được thực hiện theo cách liên kết tiếp cận tổ chức lãnh thổ và quy hoạch không gian, liên kết tiếp cận địa lý và tiếp cận hệ sinh thái. Kết quả đã xác lập tam giác phát triển kinh tế bắc Quảng Ngãi với hai cực trên đất liền (Dung Quất, thành phố Quảng Ngãi) và một cực trên đảo ven biển (đảo Lý Sơn), hai tuyến lực phát triển và 14 không...

 • e34.1.5.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hữu Cường (2018)

 • Mục tiêu của nghiên cứu là tích hợp GIS và cây quyết định trong đánh giá đất đai nhằm cung cấp căn cứ cho quy hoạch sử dụng đất. GIS được sử dụng để thành lập các bản đồ đơn tính, đơn vị đất đai, thích nghi đất đai trong khi cây quyết định xác định mối quan hệ giữa các yếu tố đặc điểm đất đai với năng suất trung bình của cây trồng. Nghiên cứu áp dụng thử nghiệm trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre cho cây dừa. Mô hình hồi quy cây quyết định được thực hiện với: Biến mục tiêu là năng suất, các biến dự báo là: Loại đất, độ nhiễm mặn, độ nhiễm phèn, độ ngập nước và khả năng tưới. Kết quả mô hình cây quyết định cho thấy mức độ giải thích các biến dự báo là 99,09%. Diện t...

 • e34.1.4.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Thi Huong Giang (2018)

 • Livestock waste management at household level is one of the biggest challenges for environmental managers in Vietnam for several years. Understanding internal factors, which driven waste management behavior of household is extremely important to obtain successful waste management campaign. The study was conducted in a peri-commune of Ha Noi, Le Chi Commune in order provide useful information for understanding better farmers waste treatment intention. Through applying behavioral approach, study had interviewed 85 households to obtain necessary information for correlation models. The results pointed out, there was no evidence of relationship between household intention and their current...

 • e34.1.3.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Như Hùng; Nguyễn, Như Hùng; Phạm, Quang Vinh; Nguyễn, Thanh Bình; Vũ Văn Hoàng, Văn Hoàng (2018)

 • Bụi PM10 (bụi có đường kính khí động học từ 0,001÷10µm) là một trong những tác nhân ô nhiễm không khí ảnh hưởng lớn tới sức khỏe con người. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành xây dựng mô hình xác định bụi PM10 trong không khí bằng cách sử dụng các kênh ảnh của vệ tinh Landsat 8 OLI, cùng với dữ liệu đo bụi PM10 tại thực địa bằng máy đo DustTrak II. Tiến hành phân tích hồi quy để xác định mô hình tương quan. Ở đây, chúng tôi sử dụng 16 điểm đo bụi thực địa. Trong đó, 10 điểm dùng để đề xuất mô hình và 6 điểm dùng để kiểm tra mô hình. Kết quả được đánh giá dựa trên hệ số tương quan (R) và căn bậc hai sai số trung bình (RMSE) giữa số liệu đo và số liệu tính.

 • e34.1.2.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoang, Van Hoan; Larsen, Flemming; Nguyen, Van Lam; Dang, Duc Nhan; Tran, Thi Luu; Pham, Quy Nhan (2018)

 • Fresh groundwater was found in the Pleistocene aquifer in the southern part of the Red River Delta in 70’s of last century. It is located mainly in the south of Nam Dinh province and small part in southeast of Ninh Binh province. The fresh-saline boundary seems to migrate southward recently and downsize the area of fresh groundwater. It is necessary to find out the mechanisms of salt intrusion into the zone of freshwater in order to mitigate the negative impacts to the quality of water supply. Based on the survey data of groundwater chemistry, transient electromagnetic sounding, borehole logging, drilling, and chemical analysis of pore water squeezed from the low permeable sediment in...

 • e34.1.1.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Quang Toan; Phạm, Văn Cự; Bùi, Quang Thành (2018)

 • Cây công nghiệp lâu năm ngày càng mở rộng và có vai trò quan trọng trong hỗ trợ sinh kế cho người dân Tây Nguyên nhưng lại ảnh hưởng tiêu cực đến rừng và phát triển bền vững. Viễn thám và GIS được sử dụng để phân tích xu hướng biến động cây công nghiệp lâu năm trong mối quan hệ với biến động lớp phủ rừng. Các mô hình hồi quy logic được sử dụng để làm sáng tỏ các xu hướng biến động theo không gian giai đoạn 2004-2016 huyện Bảo Lâm. Kết quả cho thấy, biến động diện tích cây công nghiệp lâu năm là chỉ báo cho biến động lớp phủ rừng, tỷ lệ mất rừng cao 0,8%/năm do sự mở rộng diện tích cây hàng năm, đất trống và mở rộng cây công nghiệp lâu năm. Những khu vực rừng dễ tiếp cận,...

 • e33.4.14.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Trọng Hòa; T., Svetliskaya; A., Izokh; P., Nevolko; Trần, Tuấn Anh; R., Shelepaev; Ngô, Thị Phượng; Phạm, Thị Dung; Phạm, Ngọc Cẩn; Vũ, Hoàng Ly (2017)

 • Các đặc điểm hình thái cấu trúc tinh thể, mối tương quan về kiến trúc -cấu tạo và thành phần hóa học của ilmenit và magnetit trong đá siêu mafic chứa đựng nhiều thông tin có giá trị cho việc luận giải nguồn magma, quá trình hình thành và tiến hóa magma trong lò trung gian. Tổ hợp cộng sinh khoáng vật quặng trongplagiolherzolit và melanogabroit khối Suối Củn bao gồm: sulfit và các khoáng vật oxyt chủ yếu là chromspinel, ilmenit và magnetit. Bài báo này trình bày các kết quả nghiên cứu chi tiết về (i) đặc điểm hình thái, (ii) mối quan hệ kiến trúc -cấu tạo và (iii) thành phần hóa học của ilmenit và magnetit trong plagiolherzolit và melanogabbro olivin ở phân khối bắc khối ...

 • e33.4.13.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Tiền Giang; Hoàng, Thu Thảo; Trần, Ngọc Vĩnh; Phạm, Duy Huy Bình; Vũ, Đức Quân (2017)

 • Hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông Ba đã và đang có những tác động đến chế độ thủy văn, thủy lực và bùn cát ở vùng hạ lưu sông. Mất cân bằng bùn cát dẫn đến các hệ quả như xói lòng, bờ sông, thiếu hụt lượng phù sa cung cấp cho vùng đồng bằng hạ du và có thể là một phần nguyên nhân gây bồi lấp/xói lở khu vực cửa sông. Nghiên cứu này thực hiện việc đánh giá định lượng tác động của hồ chứa Ba Hạ và hồ Sông Hinh đến chế độ bùn cát tại trạm thủy văn Củng Sơn (12 km về phía hạ lưu hồ chứa Ba Hạ và cách cửa sông Đà Diễn 45 km). Nghiên cứu sử dụng các pháp phân tích, thống kê, sử dụng chuỗi số liệu lưu lượng và độ đục quan trắc tại trạm thủy văn Củng Sơn giai đoạn 1977 đến 2016. Kết quả đán...

 • e33.4.12.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Anh Lê; Đặng, Thị Xuân Hoa; Đinh, Mạnh Cường (2017)

 • Chăn nuôi là một trong những nguồn có đóng góp đáng kể các chất khí gây nhiệu ứng nhà kính. Mục tiêu chính của nghiên cứu này là kiểm kê các khí thải (NH3, N2O, CH4) phát sinh từ nguồn chăn nuôi gia súc, gia cầm; với nghiên cứu điểm áp dụng trên phạm vi địa bàn xã Thọ Vinh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Theo thống kê năm 2015, toàn xã Thọ Vinh có 1.160 con lợn, 18 con trâu, 62 bò thịt, 22 con bò sữa, 18.360 con gà, 3.913 con vịt và 1.357 con ngan. Kết quả tính toán tổng lượng khí thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn xã Thọ Vinh năm 2015 ước tính với NH3là 4.946 kg, N2O là 812,65 kg, và CH4 là 12.084,16 kg (trong đó CH4 phát sinh trong quá ...

 • e33.4.10.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Kinh Bắc; Đặng, Văn Bào; Burkhard, Benjamin; Müller, Felix; Giang, Tuấn Linh (2017)

 • Trong những năm gần đây, công tác định lượng các loại dịch vụ hệ sinh thái ngày càng được biết đến như một công cụ đắc lực trong việc trao đổi, nghiên cứu khoa học, xây dựng chính sách, đặc biệt là cho dịch vụ văn hoá. Tuy nhiên, việc định lượng và biên tập bản đồ dịch vụ văn hoá đến nay vẫn gặp nhiều trở ngại bởi tính phức tạp ngay trong định nghĩa và các tiêu chí đánh giá. Điều này phần nào được giải quyết bằng hướng tiếp cận địa mạo học. Các điểm giống nhau về tiêu chí đánh giá giữa tài nguyên địa mạo vàdịch vụ văn hoá là chìa khoá giúp các nhà khoa học định lượng được giá trị du lịch, thẩm mỹ và văn hoá của một vùng cụ thể. Nghiên cứu này áp dụng phương pháp phân tíc...

 • e33.4.9.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Thị Tài Thu; Trần, Văn Tuấn (2017)

 • Huyện Quốc Oai có diện tích đất nông nghiệp tương đối lớn 9949,0 ha chiếm 65,83% tổng diện tích đất tự nhiên của huyện. Đề tài nghiên cứu đã xác định các hệ thống sửdụng đất (LUS) của huyện Quốc Oai với 77hệ thống sử dụng đất dựa trên cơ sở phân tích 56đơn vị đất đai và 7loại hình sử dụng đất chính trên địa bàn. Kết quả đánh giá các hệ thống sử dụng đất theo các tiêu chí về tính thích nghi sinh thái, hiệu quả về mặt kinh tế, xã hội và môi trường cho phép xác định các lĩnh vực phát triển chính trong sản xuất nông nghiệp của huyệnbao gồm: sản xuất lúa nước,lúa -cá, cây lâu năm (nhãn, bưởi), chè, cây ngắn ngày, rừngsản xuất(cây keo) và nuôi trồng thủy sản. Trong đó, cây lâu...

 • e33.4.8.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Quốc Bình; Phạm, Thanh Xuân; Phạm, Lê Tuấn; Lê, Phương Thúy; Nguyễn, Xuân Linh; Mẫn, Quang Huy (2017)

 • Theo cách thức quản lý hiện nay, diện tích pháp lý của các thửa đất trên bản đồ địa chính là diện tích hình chiếu của chúng trên mặt phẳng bản đồ. Tuy nhiên, trong thực tế diện tích thực của bề mặt thửa đất lại đóng vai trò quan trọng đối với việc khai thác và sử dụng đất đai. Ở những khu vực có địa hình bằng phẳng thì diện tích pháp lý và diện tích thực gần như không có sự khác biệt, nhưng ở những khu vực đồi núi thì sự khác biệt này là khá lớn và cần phải tính đến trong công tác quản lý. Bài báo này đã đưa ra một phương pháp tính toán bằng GIS diện tích thực của các thửa đất trên bản đồ địa chính theo số liệu độ cao của bề mặt địa hình. Quy trình được kiểm chứng trên mộ...

 • e33.4.7.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Quốc Yên; Đào, Khánh Hoài; Đinh, Thị Bảo Hoa (2017)

 • Dữ liệu ảnh vệ tinh đang được nghiên cứu và ứng dụng hiệu quả trong việc khảo sát và thành lập bản đồ độ sâu địa hình đáy biển vùng nước nông đáp ứng cả về phương diện thời gian và nhân lực. Kỹ thuật đo sâu viễn thám góp phần cập nhật nhanh sự thay đổi địa hình, đảm bảo kịp thời cho các hoạt động dân sự và quân sự như hỗ trợ công tác an toànhàng hải, an ninh môi trường và cứu hộ cứu nạn, tác chiến trong quân sự, đặc biệt khả năng giám sát từ xa đối với các khu vực tranh chấp. Bài báo thử nghiệm thuật toán Stumpf và cộng sự để ước tính độ sâu khu vực nước nông ven đảo Trường Sa Lớn bằng tư liệu ảnh Landsat 8. Kết quả cho thấy rằng: độ sâu tối đa đạt được là 12m nước; hệ s...

 • e33.4.6.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Hữu Liệu; Nguyễn, Thị Hà Thành (2017)

 • Trong giai đoạn 2016-2020, Việt Nam chính thức áp dụng chuẩn nghèo đa chiều để làm cơ sở mới cho đánh giá nghèo, khắc phục những hạn chế của đánh giá nghèo thu nhập thuần tuý. Tuy nhiên, theo quan điểm của nhóm tác giả, phương pháp này vẫn còn một số hạn chế bởi các chỉ thị lựa chọn vẫn chưa phản ánh được toàn diện các khía cạnh cuộc sống. Nghiên cứu này được thực hiện ở hai xã miền núi phía tây của huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình là Hang Kia và Pà Cò, với mục đích áp dụng thử nghiệm phương pháp đánh giá nghèo đa chiều của OPHI (Tổ chức Sáng kiến và Phát triển con người đại học Oxford), theo hướng tiếp cận sinh kế bền vững của DFID (Bộ Phát triển Quốc tế Vương Quốc Anh). 1...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 499

Earth and Environmental Studies : [499]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 499
 • e34.1.11.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tran, Thi Dung; Tran, Nghi; Nguyen, The Hung; Dinh, Xuan Thanh; Pham, Bao Ngoc; Nguyen, Thi Tuyen; Tran, Thi Thanh Nhan; Nguyen, Thi Huyen Trang (2018)

 • The geological development history of Miocene deposits in three sedimentary basins as Phu Khanh, Nam Con Son and Tu Chinh - Vung May is actually a depostional evolution in relation to sea level change and tectonic movement. The Miocene deposits in three basins were formed in three cycles corresponding to three depositional sequences: Early Miocene sequence: In this cycle, the tectonic setting of three basins is similar to one another, the terrain is less differentiated, the environment is mainly alluvial, coastal and shallow marine-bay: (1) in the early period, the subsidence processes and sedimentary compensation occurred rather fast with mainly terrigenous deposits. The material...

 • e34.1.10.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Hữu Tâm (2018)

 • Bài báo được xây dựng dựa trên số liệu điều tra của hai đợt khảo sát (tháng 10/2013 và 5/2015) trên vùng biển từ Khánh Hoà đến Bạc Liêu và các số liệu lịch sử thu thập từ năm 1992 đến nay. Kết quả nghiên cứu cho thấy hàm lượng của các muối dinh dưỡng vào thời kỳ gió mùa Tây Nam ở vùng biển Nam Trung bộ biến động không rõ ràng, ngoại trừ hàm lượng của phosphate cao hơn vào giai đoạn 1992-1994 và các năm 2006, 2015; hàm lượng silicate cao hơn vào các năm 2006, 2015. Vào thời kỳ gió mùa Đông Bắc, hàm lượng của các muối phosphate và silicate cao nhất vào tháng 10/2013. Đối với vùng biển Đông Nam bộ, hàm lượng nitrate và silicate có xu thế gia tăng trong cả hai thời kỳ gió mù...

 • e34.1.9.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Giang, Kien Trung; Nguyen Duc Vinh, Duc Vinh; Dang, Thi Men (2018)

 • Along with the development of urban and modern life, Hanoi Capital has been constructing more and more sky buildings, big bridges and huge underground constructions. According to historical studies, Hanoi is a region located on the weak soil ground which has a rather thick sedimentary layer, complicated geology structure and shallow ground water aged in the Holocene and Pleistocene. Hanoi city is cut through by a Red River fault which has been considered to be a strong active fault zone. As a consequence, it is able to cause earthquakes with magnitude M = 6.8 corresponding to the 7th ground vibration level in intensity. In order to predict the casualty of this severe earthquake being ...

 • e34.1.8.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Lưu Thu Thủy; Trần, Thị Mùi (2018)

 • Tác động của biến đổi khí hậu đối với ngành du lịch được xem xét bằng phương pháp đánh giá dựa trên chỉ số tính dễ bị tổn thương do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đề xuất. Kết quả nghiên cứu tại tỉnh Hà Tĩnh cho thấy: có 1/12 đơn vị hành chính cấp huyện được đánh giá ở mức độ tổn thương rất cao; 3/12 huyện ở mức cao; 7/12 huyện ở mức trung bình và 1/12 huyện ở mức thấp. Đánh giá chung ngành du lịch tỉnh Hà Tĩnh có mức độ tổn thương do tác động của biến đổi khí hậu ở mức trung bình.

 • e34.1.7.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Hoàng; Vũ, Đình Hùng; Nguyễn, Thành Công (2018)

 • Phương pháp xác định nón xâm nhập mặn từ dưới lên trong các lỗ khoan khai thác nước dưới đất được xây dựng dựa trên phương pháp của Dagan và Bear đối với điểm khai thác. Các kết quả phân tích đánh giá với nhiều trường hợp thiết kế các công trình khai thác nước khác nhau đối với tầng chứa nước phân bố trong dải cồn cát ven biển huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho thấy chiều cao nón xâm nhập mặn tỷ lệ nghịch với khoảng cách từ đáy lỗ khoan đến ranh giới mặn-nhạt bên dưới. Đồng thời đối với lỗ khoan khai thác nước có chiều sâu đáy lỗ khoan như nhau, thì chiều cao nón xâm nhập mặn cũng như thời gian đỉnh nón xâm nhập mặn đạt tới lỗ khoan khai thác nước tỷ lệ nghịch với chiều dài...

 • e34.1.6.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Thị Ngọc; Nguyễn, Cao Huần; Nguyễn, Đăng Hội (2018)

 • Hoạch định không gian phát triển kinh tế với sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực Dung Quất - thành phố Quảng Ngãi - huyện đảo Lý Sơn là một dạng cụ thể hóa của quy hoạch tổng thể theo hướng phát triển bền vững, gắn kết quy hoạch không gian trên bờ và không gian biển, đảo ven bờ. Bản hoạch định được thực hiện theo cách liên kết tiếp cận tổ chức lãnh thổ và quy hoạch không gian, liên kết tiếp cận địa lý và tiếp cận hệ sinh thái. Kết quả đã xác lập tam giác phát triển kinh tế bắc Quảng Ngãi với hai cực trên đất liền (Dung Quất, thành phố Quảng Ngãi) và một cực trên đảo ven biển (đảo Lý Sơn), hai tuyến lực phát triển và 14 không...

 • e34.1.5.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hữu Cường (2018)

 • Mục tiêu của nghiên cứu là tích hợp GIS và cây quyết định trong đánh giá đất đai nhằm cung cấp căn cứ cho quy hoạch sử dụng đất. GIS được sử dụng để thành lập các bản đồ đơn tính, đơn vị đất đai, thích nghi đất đai trong khi cây quyết định xác định mối quan hệ giữa các yếu tố đặc điểm đất đai với năng suất trung bình của cây trồng. Nghiên cứu áp dụng thử nghiệm trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre cho cây dừa. Mô hình hồi quy cây quyết định được thực hiện với: Biến mục tiêu là năng suất, các biến dự báo là: Loại đất, độ nhiễm mặn, độ nhiễm phèn, độ ngập nước và khả năng tưới. Kết quả mô hình cây quyết định cho thấy mức độ giải thích các biến dự báo là 99,09%. Diện t...

 • e34.1.4.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Thi Huong Giang (2018)

 • Livestock waste management at household level is one of the biggest challenges for environmental managers in Vietnam for several years. Understanding internal factors, which driven waste management behavior of household is extremely important to obtain successful waste management campaign. The study was conducted in a peri-commune of Ha Noi, Le Chi Commune in order provide useful information for understanding better farmers waste treatment intention. Through applying behavioral approach, study had interviewed 85 households to obtain necessary information for correlation models. The results pointed out, there was no evidence of relationship between household intention and their current...

 • e34.1.3.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Như Hùng; Nguyễn, Như Hùng; Phạm, Quang Vinh; Nguyễn, Thanh Bình; Vũ Văn Hoàng, Văn Hoàng (2018)

 • Bụi PM10 (bụi có đường kính khí động học từ 0,001÷10µm) là một trong những tác nhân ô nhiễm không khí ảnh hưởng lớn tới sức khỏe con người. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành xây dựng mô hình xác định bụi PM10 trong không khí bằng cách sử dụng các kênh ảnh của vệ tinh Landsat 8 OLI, cùng với dữ liệu đo bụi PM10 tại thực địa bằng máy đo DustTrak II. Tiến hành phân tích hồi quy để xác định mô hình tương quan. Ở đây, chúng tôi sử dụng 16 điểm đo bụi thực địa. Trong đó, 10 điểm dùng để đề xuất mô hình và 6 điểm dùng để kiểm tra mô hình. Kết quả được đánh giá dựa trên hệ số tương quan (R) và căn bậc hai sai số trung bình (RMSE) giữa số liệu đo và số liệu tính.

 • e34.1.2.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoang, Van Hoan; Larsen, Flemming; Nguyen, Van Lam; Dang, Duc Nhan; Tran, Thi Luu; Pham, Quy Nhan (2018)

 • Fresh groundwater was found in the Pleistocene aquifer in the southern part of the Red River Delta in 70’s of last century. It is located mainly in the south of Nam Dinh province and small part in southeast of Ninh Binh province. The fresh-saline boundary seems to migrate southward recently and downsize the area of fresh groundwater. It is necessary to find out the mechanisms of salt intrusion into the zone of freshwater in order to mitigate the negative impacts to the quality of water supply. Based on the survey data of groundwater chemistry, transient electromagnetic sounding, borehole logging, drilling, and chemical analysis of pore water squeezed from the low permeable sediment in...

 • e34.1.1.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Quang Toan; Phạm, Văn Cự; Bùi, Quang Thành (2018)

 • Cây công nghiệp lâu năm ngày càng mở rộng và có vai trò quan trọng trong hỗ trợ sinh kế cho người dân Tây Nguyên nhưng lại ảnh hưởng tiêu cực đến rừng và phát triển bền vững. Viễn thám và GIS được sử dụng để phân tích xu hướng biến động cây công nghiệp lâu năm trong mối quan hệ với biến động lớp phủ rừng. Các mô hình hồi quy logic được sử dụng để làm sáng tỏ các xu hướng biến động theo không gian giai đoạn 2004-2016 huyện Bảo Lâm. Kết quả cho thấy, biến động diện tích cây công nghiệp lâu năm là chỉ báo cho biến động lớp phủ rừng, tỷ lệ mất rừng cao 0,8%/năm do sự mở rộng diện tích cây hàng năm, đất trống và mở rộng cây công nghiệp lâu năm. Những khu vực rừng dễ tiếp cận,...

 • e33.4.14.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Trọng Hòa; T., Svetliskaya; A., Izokh; P., Nevolko; Trần, Tuấn Anh; R., Shelepaev; Ngô, Thị Phượng; Phạm, Thị Dung; Phạm, Ngọc Cẩn; Vũ, Hoàng Ly (2017)

 • Các đặc điểm hình thái cấu trúc tinh thể, mối tương quan về kiến trúc -cấu tạo và thành phần hóa học của ilmenit và magnetit trong đá siêu mafic chứa đựng nhiều thông tin có giá trị cho việc luận giải nguồn magma, quá trình hình thành và tiến hóa magma trong lò trung gian. Tổ hợp cộng sinh khoáng vật quặng trongplagiolherzolit và melanogabroit khối Suối Củn bao gồm: sulfit và các khoáng vật oxyt chủ yếu là chromspinel, ilmenit và magnetit. Bài báo này trình bày các kết quả nghiên cứu chi tiết về (i) đặc điểm hình thái, (ii) mối quan hệ kiến trúc -cấu tạo và (iii) thành phần hóa học của ilmenit và magnetit trong plagiolherzolit và melanogabbro olivin ở phân khối bắc khối ...

 • e33.4.13.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Tiền Giang; Hoàng, Thu Thảo; Trần, Ngọc Vĩnh; Phạm, Duy Huy Bình; Vũ, Đức Quân (2017)

 • Hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông Ba đã và đang có những tác động đến chế độ thủy văn, thủy lực và bùn cát ở vùng hạ lưu sông. Mất cân bằng bùn cát dẫn đến các hệ quả như xói lòng, bờ sông, thiếu hụt lượng phù sa cung cấp cho vùng đồng bằng hạ du và có thể là một phần nguyên nhân gây bồi lấp/xói lở khu vực cửa sông. Nghiên cứu này thực hiện việc đánh giá định lượng tác động của hồ chứa Ba Hạ và hồ Sông Hinh đến chế độ bùn cát tại trạm thủy văn Củng Sơn (12 km về phía hạ lưu hồ chứa Ba Hạ và cách cửa sông Đà Diễn 45 km). Nghiên cứu sử dụng các pháp phân tích, thống kê, sử dụng chuỗi số liệu lưu lượng và độ đục quan trắc tại trạm thủy văn Củng Sơn giai đoạn 1977 đến 2016. Kết quả đán...

 • e33.4.12.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Anh Lê; Đặng, Thị Xuân Hoa; Đinh, Mạnh Cường (2017)

 • Chăn nuôi là một trong những nguồn có đóng góp đáng kể các chất khí gây nhiệu ứng nhà kính. Mục tiêu chính của nghiên cứu này là kiểm kê các khí thải (NH3, N2O, CH4) phát sinh từ nguồn chăn nuôi gia súc, gia cầm; với nghiên cứu điểm áp dụng trên phạm vi địa bàn xã Thọ Vinh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Theo thống kê năm 2015, toàn xã Thọ Vinh có 1.160 con lợn, 18 con trâu, 62 bò thịt, 22 con bò sữa, 18.360 con gà, 3.913 con vịt và 1.357 con ngan. Kết quả tính toán tổng lượng khí thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn xã Thọ Vinh năm 2015 ước tính với NH3là 4.946 kg, N2O là 812,65 kg, và CH4 là 12.084,16 kg (trong đó CH4 phát sinh trong quá ...

 • e33.4.10.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Kinh Bắc; Đặng, Văn Bào; Burkhard, Benjamin; Müller, Felix; Giang, Tuấn Linh (2017)

 • Trong những năm gần đây, công tác định lượng các loại dịch vụ hệ sinh thái ngày càng được biết đến như một công cụ đắc lực trong việc trao đổi, nghiên cứu khoa học, xây dựng chính sách, đặc biệt là cho dịch vụ văn hoá. Tuy nhiên, việc định lượng và biên tập bản đồ dịch vụ văn hoá đến nay vẫn gặp nhiều trở ngại bởi tính phức tạp ngay trong định nghĩa và các tiêu chí đánh giá. Điều này phần nào được giải quyết bằng hướng tiếp cận địa mạo học. Các điểm giống nhau về tiêu chí đánh giá giữa tài nguyên địa mạo vàdịch vụ văn hoá là chìa khoá giúp các nhà khoa học định lượng được giá trị du lịch, thẩm mỹ và văn hoá của một vùng cụ thể. Nghiên cứu này áp dụng phương pháp phân tíc...

 • e33.4.9.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Thị Tài Thu; Trần, Văn Tuấn (2017)

 • Huyện Quốc Oai có diện tích đất nông nghiệp tương đối lớn 9949,0 ha chiếm 65,83% tổng diện tích đất tự nhiên của huyện. Đề tài nghiên cứu đã xác định các hệ thống sửdụng đất (LUS) của huyện Quốc Oai với 77hệ thống sử dụng đất dựa trên cơ sở phân tích 56đơn vị đất đai và 7loại hình sử dụng đất chính trên địa bàn. Kết quả đánh giá các hệ thống sử dụng đất theo các tiêu chí về tính thích nghi sinh thái, hiệu quả về mặt kinh tế, xã hội và môi trường cho phép xác định các lĩnh vực phát triển chính trong sản xuất nông nghiệp của huyệnbao gồm: sản xuất lúa nước,lúa -cá, cây lâu năm (nhãn, bưởi), chè, cây ngắn ngày, rừngsản xuất(cây keo) và nuôi trồng thủy sản. Trong đó, cây lâu...

 • e33.4.8.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Quốc Bình; Phạm, Thanh Xuân; Phạm, Lê Tuấn; Lê, Phương Thúy; Nguyễn, Xuân Linh; Mẫn, Quang Huy (2017)

 • Theo cách thức quản lý hiện nay, diện tích pháp lý của các thửa đất trên bản đồ địa chính là diện tích hình chiếu của chúng trên mặt phẳng bản đồ. Tuy nhiên, trong thực tế diện tích thực của bề mặt thửa đất lại đóng vai trò quan trọng đối với việc khai thác và sử dụng đất đai. Ở những khu vực có địa hình bằng phẳng thì diện tích pháp lý và diện tích thực gần như không có sự khác biệt, nhưng ở những khu vực đồi núi thì sự khác biệt này là khá lớn và cần phải tính đến trong công tác quản lý. Bài báo này đã đưa ra một phương pháp tính toán bằng GIS diện tích thực của các thửa đất trên bản đồ địa chính theo số liệu độ cao của bề mặt địa hình. Quy trình được kiểm chứng trên mộ...

 • e33.4.7.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Quốc Yên; Đào, Khánh Hoài; Đinh, Thị Bảo Hoa (2017)

 • Dữ liệu ảnh vệ tinh đang được nghiên cứu và ứng dụng hiệu quả trong việc khảo sát và thành lập bản đồ độ sâu địa hình đáy biển vùng nước nông đáp ứng cả về phương diện thời gian và nhân lực. Kỹ thuật đo sâu viễn thám góp phần cập nhật nhanh sự thay đổi địa hình, đảm bảo kịp thời cho các hoạt động dân sự và quân sự như hỗ trợ công tác an toànhàng hải, an ninh môi trường và cứu hộ cứu nạn, tác chiến trong quân sự, đặc biệt khả năng giám sát từ xa đối với các khu vực tranh chấp. Bài báo thử nghiệm thuật toán Stumpf và cộng sự để ước tính độ sâu khu vực nước nông ven đảo Trường Sa Lớn bằng tư liệu ảnh Landsat 8. Kết quả cho thấy rằng: độ sâu tối đa đạt được là 12m nước; hệ s...

 • e33.4.6.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Hữu Liệu; Nguyễn, Thị Hà Thành (2017)

 • Trong giai đoạn 2016-2020, Việt Nam chính thức áp dụng chuẩn nghèo đa chiều để làm cơ sở mới cho đánh giá nghèo, khắc phục những hạn chế của đánh giá nghèo thu nhập thuần tuý. Tuy nhiên, theo quan điểm của nhóm tác giả, phương pháp này vẫn còn một số hạn chế bởi các chỉ thị lựa chọn vẫn chưa phản ánh được toàn diện các khía cạnh cuộc sống. Nghiên cứu này được thực hiện ở hai xã miền núi phía tây của huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình là Hang Kia và Pà Cò, với mục đích áp dụng thử nghiệm phương pháp đánh giá nghèo đa chiều của OPHI (Tổ chức Sáng kiến và Phát triển con người đại học Oxford), theo hướng tiếp cận sinh kế bền vững của DFID (Bộ Phát triển Quốc tế Vương Quốc Anh). 1...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 499