Earth and Environmental Studies : [512]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 512
 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Xuân Thuyên; Phạm, Vũ Ánh; Phạm, Văn Cự; Nguyễn, Viết Cách; Lê, Đình Anh Vũ (2018)

 • Là một hệ sinh thái ở vị trí tiên phong,nơi tiếp giáp biển-lục địa nhiệt đới, nên rừng ngập mặn luôn phải đối diện nhiều nguy cơ đến từ biển, đặc biệt là do tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Lún là vấn đề địa phương có thể làm trầm trọng thêm tác động của các tai biến này. Bài báo trình bày kết quả trắc lún nông được thực hiện bằng kỹ thuật bàn xoay (SET-MH) do Cục Địa chất Hoa Kỳ phát triển, tại vùng lõi VQG Xuân Thủy. Kết quả đo cho thấy từ thời điểm 30/12/2012 tốc độ sa bồi trung bình là 2,9 cm/năm và tốc độ lún là -3,4 cm/năm. Phương pháp quan trắc lún này vốn đơn giản và chi phí thấp cung cấp thêm nhiều thông tin bổ ích giúp xác định rõ xu hướng chung của vùng...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Thạch; Lê, Phương Nhung; Bùi, Quang Thành; Trần, Tuấn Anh (2018)

 • Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá các điều kiện tự nhiên nhằm xác định cơ sở khoa học cho việc phát triển cây cao su trong quy hoạch sử dụng đất đai, góp phần khai thác tốt các tiềm năng tự nhiên phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường. Nghiên cứu được triển khai trên cơ sở tích hợp viễn thám, GIS và phương pháp phân tích thứ bậc AHP. Bảy yếu tố tác động đến sinh thái cây cao su (địa hình, độ dốc, thổ nhưỡng, lượng mưa, nhiệt độ, lớp phủ và sương muối) được xử lý thành các bản đồ đánh giá tương ứng, sau đó, tiến hành xác định trọng số của các yếu tố ảnh hưởng bằng phương pháp AHP. Kết quả đã chia ra các vùng có mức độ thích nghi khác nhau đối với cây...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Vượng; Lường, Thị Thu Hoài (2018)

 • Trầm tích hệ tầng Đồng Ho bao gồm các lớp cuội sạn kết, cát kết xen kẹp các lớp sét chứa asphalt, chứa than ở khu vực Quảng Ninh được coi là các đá mẹ có tiềm năng sinh dầu lộ ra trên đất liền, tương đương với các đá mẹ trong các bể trầm tích Đệ Tam trên thềm lục địa Đông Nam Á. Nghiên cứu sự biến động hàm lượng các nguyên tố chính và nguyên tố vết từ 13 mẫu đặc trưng cho các lớp trầm tích cho phép phân chia hệ tầng Đồng Ho thành 2 phần: phần dưới đặc trưng bởi sự biến động không rõ ràng, trong khi phần trên xu thế biến động rõ ràng. Các chỉ báo cổ môi trường và chỉ số phản ánh mức độ phong hóa, biến đổi hóa học CIA, CIW, PIA và CPA của các lớp trầm tích hệ tầng Đồng Ho đều thuộc loạ...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Hữu Tâm (2018)

 • Hệ thống các trạm quan trắc và phân tích môi trường biển phía Nam Việt Nam được thiết lập từ năm 1996 và hoạt động liên tục cho đến nay, trong đó, có ba trạm Nha Trang, Vũng Tàu và Rạch Giá là những trạm được quan trắc liên tục theo tần suất 2 lần/năm. Các thông số môi trường quan trắc trong nước biển ven bờ bao gồm: thông số cơ bản (pH, DO, độc đục, TSS), muối dinh dưỡng (ammonia, nitrite, nitrate, phosphate), kim loại nặng (Zn, Cu, Pb, As, Cd, Hg) và dầu mỡ khoáng. Các thông số quan trắc trên trong giai đoạn 2013-2017 đã được thu thập, phân tích và đánh giá. Kết quả cho thấy nước biển ven bờ phía Nam Việt Nam nhìn chung còn tương đối tốt về mặt sinh thái, mặc dù hàm lượng các thôn...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Ngọc Hà (2018)

 • Các kết quả nghiên cứu trên thế giới cho thấy nước rỉ rác chưa được xử lý có chứa hàm lượng cao nhiều kim loại nặng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đất và nước dưới đất, nhưng hầu hết các nghiên cứu đều cho kết quả là đất và nước dưới đất trên khu vực bãi chôn lấp rác thải và lân cận chưa bị ô nhiễm kim loại nặng ở mức lớn hơn qui chuẩn cho phép đối với đất sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, các nghiên cứu đều cho thấy rác thải và nước rỉ rác có vai trò gây ô nhiễm làm gia tăng hàm lượng kim loại nặng trong đất dựa trên các phân tích đánh giá theo không gian và giá trị hàm lượng kim loại nặng nền trong môi trường. Theo kết quả nghiên cứu hà lượng kim loại nặng trong các mẫu đất...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền Trang; Trần, Nghi; Đinh, Xuân Thành; Trần, Thị Thanh Nhàn; Nguyễn, Thị Tuyến (2018)

 • Hệ thống cồn cát trên đồng bằng sông Mekong đóng vai trò là các mốc đánh dấu quá trình phát triển của châu thổ về phía biển từ hơn 5.000 năm trở lại đây. Các thế hệ giồng cát chính là dấu ấn các thế hệ đường bờ cổ trong quá trình châu thổ bồi tụ. Nghiên cứu này trình bày một số kết quả nghiên cứu mới về lịch sử tiến hóa hệ thống cồn cát trên đồng bằng châu thổ sông Mekong dựa trên phân tích tổng hợp các số liệu địa chất, địa mạo, tân kiến tạo và định tuổi tuyệt đối bằng phương pháp huỳnh quang kích thích (OSL) và 14C. Những kết quả mới đã ghi nhận năm thế hệ cồn cát với tuổi tương ứng 5.000 năm, 2.500 năm, 1.000 năm, 500 năm và thế hệ cồn cát đang hình thành tại đường bờ hiện đạ...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Trịnh, Thị Thắm; Nguyễn, Thị Hường; Bùi, Thị Phương; Lê, Thị Trinh (2018)

 • Nghiên cứu này đánh giá mức độ tích lũy của 07 đồng loại Polybrom diphenyl ethers -PBDEs (BDE-28, BDE-47, BDE-100, BDE-99, BDE-154, BDE-153, BDE-183) trong trầm tích bùn và hai loại động vật nhuyễn thể sinh sống tại làng nghề tái chế nhựa Minh Khai, tỉnh Hưng Yên là trai sông (Anodonta cygnea) và ốc bươu vàng (Pomacea canaliculata). Các mẫu được chiết bằng kỹ thuật chiết Soxhlet và định lượng trên thiết bị GC/MS sử dụng phương pháp nội chuẩn. Hàm lượng tổng PBDEs trong mẫu bùn dao động trong khoảng 6,03 ÷ 183 ng/g trong lượng khô (dry wt) và trong mẫu nhuyễn thể là 10,2 ÷ 129 ng/g trọng lượng ướt (wet wt). Kết quả nghiên cứu cho thấy sự tích lũy PBDEs trong trầm tích bùn tại các k...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Xuân Vinh (2018)

 • Bài báo thảo luận về ứng dụng bộ lọc Kalman cho những chuyển động ngẫu nhiên theo thời gian của vị trí điểm thu GPS. Chuyển động của máy thu GPS là một mô hình trạng thái không gian với thời gian biến động. Mô hình trạng thái không gian thường được biểu diễn bởi phương trình vi phân tuyến tính kèm nhiễu trắng. Khi trạng thái không gian biến động theo thời gian, nó được biểu diễn bởi các phương trình Riccati, tức là các phương trình vi phân phi tuyến. Nghiên cứu này đề xuất bộ lọc Kalman mở rộng các tham số phù hợp với điều kiện đo đạc thành lập bản đồ tỷ lệ lớn tại Việt Nam hiện nay. Tọa độ điểm thu GPS di động theo thời gian được so sánh với giá trị tọa độ trong một ca đo tĩnh tr...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Minh Quân; Nguyễn, Tài Tuệ; Phạm, Thảo Nguyên; Lưu, Việt Dũng; Trần, Đăng Quy (2018)

 • Nghiên cứu phục hồi đặc điểm cổ môi trường và cổ khí hậu nhằm làm sáng tỏ các đặc trưng môi trường và khí hậu trong quá khứ. Các nghiên cứu cổ môi trường và cổ khí hậu cung cấp các thông tin quan trọng cho các nghiên cứu mô phỏng xu thế biến đổi môi trường và khí hậu trong tương lai. Mục tiêu của nghiên cứu này là phục hồi điều kiện cổ môi trường của khu vực hồ Ao Tiên, Vườn quốc gia Ba Bể bằng các chỉ thị đặc điểm thành phần độ hạt trầm tích, hàm lượng vật chất hữu cơ (OM), giá trị đồng vị bền carbon (δ13C) và nitơ (δ15N) và tỷ số C/N trong cột mẫu trầm tích. Sự biến đổi đồng thời về đặc điểm trầm tích và thành phần đồng vị bền chỉ ra rằng đặc điểm môi trường trong khoảng ...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Thị Nguyệt Quế; Đinh, Thị Bảo Hoa; Hoàng, Văn Soát (2018)

 • Thực hiện Chỉ thị 364-CT, các tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính các cấp cơ bản đã được giải quyết và kết quả là lập được bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp xã, huyện, tỉnh thể hiện được các tính chất đầy đủ, pháp lý, chính xác và thống nhất. Về nguyên nhân tồn tại các điểm tranh chấp đất đai liên quan đến đường địa giới hành chính cấp tỉnh kéo dài và chưa được giải quyết dứt điểm là do hai địa phương có liên quan chưa thống nhất được đường địa giới hành chính chung. Tranh chấp đất đai giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình còn tồn tại trên 7 khu vực, mỗi khu vực có đặc điểm khác nhau về địa hình, dân cư, lịch sử, văn hóa, kinh tế xã hội nên được lựa chọn là...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Le, Van Thien (2018)

 • The Gulf of Thailand is a semi-closed Gulf on the west and southwest side of the Indochina Penisula and experiences reversal monsoon. The object of the present study is to investigate monthly and spatial distributions of the phytoplankton in the Gulf of Thailand during whole El Nino year 2002 by using remote-sensing measurements of chlorophyll-a (Chl-a) and surface wind vectors. Results show that monthly and spatial variations of the phytoplankton blooms are primarily associated with the monsoonal winds. In general, the average monthly Chl-a concentrations were quite low (<0.5 mg m-3) most area of the Gulf, with a belt of higher Chl-a concentrations along the coast during through...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Tri Quang Hưng; Đặng, Xuân Toàn; Nguyễn, Minh Kỳ (2018)

 • Mục đích của nghiên cứu nhằm đánh giá hiện trạng và bước đầu xác định cơ hội áp dụng công nghệ MBT-CD.08 xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Pleiku. Tổng lượng chất thải rắn tăng qua các năm trong giai đoạn 2012-2016 với lần lượt 35.386; 38.689; 43.243; 46.900 và 50.737 tấn/năm [1]. Số liệu phân tích cho thấy thành phần chất thải hữu cơ và chất có thể cháy chiếm tỷ lệ nhiều nhất, lần lượt chiếm 62% và 22% khối lượng. Kết quả nghiên cứu còn cho thấy, công tác xử lý chất thải rắn hiện nay của thành phố làm ô nhiễm nguồn nước, gây mùi khó chịu, mất mỹ quan sinh thái. Việc chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt ở Pleiku giai đoạn 1998-2016 tốn nhiều diện tích đất (25 ha) trong khi nhu ...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Karunakaran, T.; Aweng, E.R. (2018)

 • Herbs play a critical role, mainly as food source and supplementary source of natural medicine. In Malaysia there are numerous communities and ethnic groups who are still performing the use of herb as a part of their daily cuisine. One such community in Malaysia is the Siamese community of Kelantan, located on northern part of Kelantan, adjoining to Thailand. This community has historic tradition of consuming herbs with medicinal value. They consume a large number of herbs as concoction in rice cooking, also known as „herbal rice‟. This study was piloted to survey and record the type and parts of herbs used in the concoction. The current study was conducted via in-depth interview ...

 • e34.1.11.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tran, Thi Dung; Tran, Nghi; Nguyen, The Hung; Dinh, Xuan Thanh; Pham, Bao Ngoc; Nguyen, Thi Tuyen; Tran, Thi Thanh Nhan; Nguyen, Thi Huyen Trang (2018)

 • The geological development history of Miocene deposits in three sedimentary basins as Phu Khanh, Nam Con Son and Tu Chinh - Vung May is actually a depostional evolution in relation to sea level change and tectonic movement. The Miocene deposits in three basins were formed in three cycles corresponding to three depositional sequences: Early Miocene sequence: In this cycle, the tectonic setting of three basins is similar to one another, the terrain is less differentiated, the environment is mainly alluvial, coastal and shallow marine-bay: (1) in the early period, the subsidence processes and sedimentary compensation occurred rather fast with mainly terrigenous deposits. The material...

 • e34.1.10.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Hữu Tâm (2018)

 • Bài báo được xây dựng dựa trên số liệu điều tra của hai đợt khảo sát (tháng 10/2013 và 5/2015) trên vùng biển từ Khánh Hoà đến Bạc Liêu và các số liệu lịch sử thu thập từ năm 1992 đến nay. Kết quả nghiên cứu cho thấy hàm lượng của các muối dinh dưỡng vào thời kỳ gió mùa Tây Nam ở vùng biển Nam Trung bộ biến động không rõ ràng, ngoại trừ hàm lượng của phosphate cao hơn vào giai đoạn 1992-1994 và các năm 2006, 2015; hàm lượng silicate cao hơn vào các năm 2006, 2015. Vào thời kỳ gió mùa Đông Bắc, hàm lượng của các muối phosphate và silicate cao nhất vào tháng 10/2013. Đối với vùng biển Đông Nam bộ, hàm lượng nitrate và silicate có xu thế gia tăng trong cả hai thời kỳ gió mù...

 • e34.1.9.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Giang, Kien Trung; Nguyen Duc Vinh, Duc Vinh; Dang, Thi Men (2018)

 • Along with the development of urban and modern life, Hanoi Capital has been constructing more and more sky buildings, big bridges and huge underground constructions. According to historical studies, Hanoi is a region located on the weak soil ground which has a rather thick sedimentary layer, complicated geology structure and shallow ground water aged in the Holocene and Pleistocene. Hanoi city is cut through by a Red River fault which has been considered to be a strong active fault zone. As a consequence, it is able to cause earthquakes with magnitude M = 6.8 corresponding to the 7th ground vibration level in intensity. In order to predict the casualty of this severe earthquake being ...

 • e34.1.8.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Lưu Thu Thủy; Trần, Thị Mùi (2018)

 • Tác động của biến đổi khí hậu đối với ngành du lịch được xem xét bằng phương pháp đánh giá dựa trên chỉ số tính dễ bị tổn thương do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đề xuất. Kết quả nghiên cứu tại tỉnh Hà Tĩnh cho thấy: có 1/12 đơn vị hành chính cấp huyện được đánh giá ở mức độ tổn thương rất cao; 3/12 huyện ở mức cao; 7/12 huyện ở mức trung bình và 1/12 huyện ở mức thấp. Đánh giá chung ngành du lịch tỉnh Hà Tĩnh có mức độ tổn thương do tác động của biến đổi khí hậu ở mức trung bình.

 • e34.1.7.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Hoàng; Vũ, Đình Hùng; Nguyễn, Thành Công (2018)

 • Phương pháp xác định nón xâm nhập mặn từ dưới lên trong các lỗ khoan khai thác nước dưới đất được xây dựng dựa trên phương pháp của Dagan và Bear đối với điểm khai thác. Các kết quả phân tích đánh giá với nhiều trường hợp thiết kế các công trình khai thác nước khác nhau đối với tầng chứa nước phân bố trong dải cồn cát ven biển huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho thấy chiều cao nón xâm nhập mặn tỷ lệ nghịch với khoảng cách từ đáy lỗ khoan đến ranh giới mặn-nhạt bên dưới. Đồng thời đối với lỗ khoan khai thác nước có chiều sâu đáy lỗ khoan như nhau, thì chiều cao nón xâm nhập mặn cũng như thời gian đỉnh nón xâm nhập mặn đạt tới lỗ khoan khai thác nước tỷ lệ nghịch với chiều dài...

 • e34.1.6.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Thị Ngọc; Nguyễn, Cao Huần; Nguyễn, Đăng Hội (2018)

 • Hoạch định không gian phát triển kinh tế với sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực Dung Quất - thành phố Quảng Ngãi - huyện đảo Lý Sơn là một dạng cụ thể hóa của quy hoạch tổng thể theo hướng phát triển bền vững, gắn kết quy hoạch không gian trên bờ và không gian biển, đảo ven bờ. Bản hoạch định được thực hiện theo cách liên kết tiếp cận tổ chức lãnh thổ và quy hoạch không gian, liên kết tiếp cận địa lý và tiếp cận hệ sinh thái. Kết quả đã xác lập tam giác phát triển kinh tế bắc Quảng Ngãi với hai cực trên đất liền (Dung Quất, thành phố Quảng Ngãi) và một cực trên đảo ven biển (đảo Lý Sơn), hai tuyến lực phát triển và 14 không...

 • e34.1.5.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hữu Cường (2018)

 • Mục tiêu của nghiên cứu là tích hợp GIS và cây quyết định trong đánh giá đất đai nhằm cung cấp căn cứ cho quy hoạch sử dụng đất. GIS được sử dụng để thành lập các bản đồ đơn tính, đơn vị đất đai, thích nghi đất đai trong khi cây quyết định xác định mối quan hệ giữa các yếu tố đặc điểm đất đai với năng suất trung bình của cây trồng. Nghiên cứu áp dụng thử nghiệm trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre cho cây dừa. Mô hình hồi quy cây quyết định được thực hiện với: Biến mục tiêu là năng suất, các biến dự báo là: Loại đất, độ nhiễm mặn, độ nhiễm phèn, độ ngập nước và khả năng tưới. Kết quả mô hình cây quyết định cho thấy mức độ giải thích các biến dự báo là 99,09%. Diện t...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 512

Earth and Environmental Studies : [512]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 512
 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Xuân Thuyên; Phạm, Vũ Ánh; Phạm, Văn Cự; Nguyễn, Viết Cách; Lê, Đình Anh Vũ (2018)

 • Là một hệ sinh thái ở vị trí tiên phong,nơi tiếp giáp biển-lục địa nhiệt đới, nên rừng ngập mặn luôn phải đối diện nhiều nguy cơ đến từ biển, đặc biệt là do tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Lún là vấn đề địa phương có thể làm trầm trọng thêm tác động của các tai biến này. Bài báo trình bày kết quả trắc lún nông được thực hiện bằng kỹ thuật bàn xoay (SET-MH) do Cục Địa chất Hoa Kỳ phát triển, tại vùng lõi VQG Xuân Thủy. Kết quả đo cho thấy từ thời điểm 30/12/2012 tốc độ sa bồi trung bình là 2,9 cm/năm và tốc độ lún là -3,4 cm/năm. Phương pháp quan trắc lún này vốn đơn giản và chi phí thấp cung cấp thêm nhiều thông tin bổ ích giúp xác định rõ xu hướng chung của vùng...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Thạch; Lê, Phương Nhung; Bùi, Quang Thành; Trần, Tuấn Anh (2018)

 • Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá các điều kiện tự nhiên nhằm xác định cơ sở khoa học cho việc phát triển cây cao su trong quy hoạch sử dụng đất đai, góp phần khai thác tốt các tiềm năng tự nhiên phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường. Nghiên cứu được triển khai trên cơ sở tích hợp viễn thám, GIS và phương pháp phân tích thứ bậc AHP. Bảy yếu tố tác động đến sinh thái cây cao su (địa hình, độ dốc, thổ nhưỡng, lượng mưa, nhiệt độ, lớp phủ và sương muối) được xử lý thành các bản đồ đánh giá tương ứng, sau đó, tiến hành xác định trọng số của các yếu tố ảnh hưởng bằng phương pháp AHP. Kết quả đã chia ra các vùng có mức độ thích nghi khác nhau đối với cây...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Vượng; Lường, Thị Thu Hoài (2018)

 • Trầm tích hệ tầng Đồng Ho bao gồm các lớp cuội sạn kết, cát kết xen kẹp các lớp sét chứa asphalt, chứa than ở khu vực Quảng Ninh được coi là các đá mẹ có tiềm năng sinh dầu lộ ra trên đất liền, tương đương với các đá mẹ trong các bể trầm tích Đệ Tam trên thềm lục địa Đông Nam Á. Nghiên cứu sự biến động hàm lượng các nguyên tố chính và nguyên tố vết từ 13 mẫu đặc trưng cho các lớp trầm tích cho phép phân chia hệ tầng Đồng Ho thành 2 phần: phần dưới đặc trưng bởi sự biến động không rõ ràng, trong khi phần trên xu thế biến động rõ ràng. Các chỉ báo cổ môi trường và chỉ số phản ánh mức độ phong hóa, biến đổi hóa học CIA, CIW, PIA và CPA của các lớp trầm tích hệ tầng Đồng Ho đều thuộc loạ...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Hữu Tâm (2018)

 • Hệ thống các trạm quan trắc và phân tích môi trường biển phía Nam Việt Nam được thiết lập từ năm 1996 và hoạt động liên tục cho đến nay, trong đó, có ba trạm Nha Trang, Vũng Tàu và Rạch Giá là những trạm được quan trắc liên tục theo tần suất 2 lần/năm. Các thông số môi trường quan trắc trong nước biển ven bờ bao gồm: thông số cơ bản (pH, DO, độc đục, TSS), muối dinh dưỡng (ammonia, nitrite, nitrate, phosphate), kim loại nặng (Zn, Cu, Pb, As, Cd, Hg) và dầu mỡ khoáng. Các thông số quan trắc trên trong giai đoạn 2013-2017 đã được thu thập, phân tích và đánh giá. Kết quả cho thấy nước biển ven bờ phía Nam Việt Nam nhìn chung còn tương đối tốt về mặt sinh thái, mặc dù hàm lượng các thôn...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Ngọc Hà (2018)

 • Các kết quả nghiên cứu trên thế giới cho thấy nước rỉ rác chưa được xử lý có chứa hàm lượng cao nhiều kim loại nặng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đất và nước dưới đất, nhưng hầu hết các nghiên cứu đều cho kết quả là đất và nước dưới đất trên khu vực bãi chôn lấp rác thải và lân cận chưa bị ô nhiễm kim loại nặng ở mức lớn hơn qui chuẩn cho phép đối với đất sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, các nghiên cứu đều cho thấy rác thải và nước rỉ rác có vai trò gây ô nhiễm làm gia tăng hàm lượng kim loại nặng trong đất dựa trên các phân tích đánh giá theo không gian và giá trị hàm lượng kim loại nặng nền trong môi trường. Theo kết quả nghiên cứu hà lượng kim loại nặng trong các mẫu đất...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền Trang; Trần, Nghi; Đinh, Xuân Thành; Trần, Thị Thanh Nhàn; Nguyễn, Thị Tuyến (2018)

 • Hệ thống cồn cát trên đồng bằng sông Mekong đóng vai trò là các mốc đánh dấu quá trình phát triển của châu thổ về phía biển từ hơn 5.000 năm trở lại đây. Các thế hệ giồng cát chính là dấu ấn các thế hệ đường bờ cổ trong quá trình châu thổ bồi tụ. Nghiên cứu này trình bày một số kết quả nghiên cứu mới về lịch sử tiến hóa hệ thống cồn cát trên đồng bằng châu thổ sông Mekong dựa trên phân tích tổng hợp các số liệu địa chất, địa mạo, tân kiến tạo và định tuổi tuyệt đối bằng phương pháp huỳnh quang kích thích (OSL) và 14C. Những kết quả mới đã ghi nhận năm thế hệ cồn cát với tuổi tương ứng 5.000 năm, 2.500 năm, 1.000 năm, 500 năm và thế hệ cồn cát đang hình thành tại đường bờ hiện đạ...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Trịnh, Thị Thắm; Nguyễn, Thị Hường; Bùi, Thị Phương; Lê, Thị Trinh (2018)

 • Nghiên cứu này đánh giá mức độ tích lũy của 07 đồng loại Polybrom diphenyl ethers -PBDEs (BDE-28, BDE-47, BDE-100, BDE-99, BDE-154, BDE-153, BDE-183) trong trầm tích bùn và hai loại động vật nhuyễn thể sinh sống tại làng nghề tái chế nhựa Minh Khai, tỉnh Hưng Yên là trai sông (Anodonta cygnea) và ốc bươu vàng (Pomacea canaliculata). Các mẫu được chiết bằng kỹ thuật chiết Soxhlet và định lượng trên thiết bị GC/MS sử dụng phương pháp nội chuẩn. Hàm lượng tổng PBDEs trong mẫu bùn dao động trong khoảng 6,03 ÷ 183 ng/g trong lượng khô (dry wt) và trong mẫu nhuyễn thể là 10,2 ÷ 129 ng/g trọng lượng ướt (wet wt). Kết quả nghiên cứu cho thấy sự tích lũy PBDEs trong trầm tích bùn tại các k...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Xuân Vinh (2018)

 • Bài báo thảo luận về ứng dụng bộ lọc Kalman cho những chuyển động ngẫu nhiên theo thời gian của vị trí điểm thu GPS. Chuyển động của máy thu GPS là một mô hình trạng thái không gian với thời gian biến động. Mô hình trạng thái không gian thường được biểu diễn bởi phương trình vi phân tuyến tính kèm nhiễu trắng. Khi trạng thái không gian biến động theo thời gian, nó được biểu diễn bởi các phương trình Riccati, tức là các phương trình vi phân phi tuyến. Nghiên cứu này đề xuất bộ lọc Kalman mở rộng các tham số phù hợp với điều kiện đo đạc thành lập bản đồ tỷ lệ lớn tại Việt Nam hiện nay. Tọa độ điểm thu GPS di động theo thời gian được so sánh với giá trị tọa độ trong một ca đo tĩnh tr...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Minh Quân; Nguyễn, Tài Tuệ; Phạm, Thảo Nguyên; Lưu, Việt Dũng; Trần, Đăng Quy (2018)

 • Nghiên cứu phục hồi đặc điểm cổ môi trường và cổ khí hậu nhằm làm sáng tỏ các đặc trưng môi trường và khí hậu trong quá khứ. Các nghiên cứu cổ môi trường và cổ khí hậu cung cấp các thông tin quan trọng cho các nghiên cứu mô phỏng xu thế biến đổi môi trường và khí hậu trong tương lai. Mục tiêu của nghiên cứu này là phục hồi điều kiện cổ môi trường của khu vực hồ Ao Tiên, Vườn quốc gia Ba Bể bằng các chỉ thị đặc điểm thành phần độ hạt trầm tích, hàm lượng vật chất hữu cơ (OM), giá trị đồng vị bền carbon (δ13C) và nitơ (δ15N) và tỷ số C/N trong cột mẫu trầm tích. Sự biến đổi đồng thời về đặc điểm trầm tích và thành phần đồng vị bền chỉ ra rằng đặc điểm môi trường trong khoảng ...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Thị Nguyệt Quế; Đinh, Thị Bảo Hoa; Hoàng, Văn Soát (2018)

 • Thực hiện Chỉ thị 364-CT, các tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính các cấp cơ bản đã được giải quyết và kết quả là lập được bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp xã, huyện, tỉnh thể hiện được các tính chất đầy đủ, pháp lý, chính xác và thống nhất. Về nguyên nhân tồn tại các điểm tranh chấp đất đai liên quan đến đường địa giới hành chính cấp tỉnh kéo dài và chưa được giải quyết dứt điểm là do hai địa phương có liên quan chưa thống nhất được đường địa giới hành chính chung. Tranh chấp đất đai giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình còn tồn tại trên 7 khu vực, mỗi khu vực có đặc điểm khác nhau về địa hình, dân cư, lịch sử, văn hóa, kinh tế xã hội nên được lựa chọn là...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Le, Van Thien (2018)

 • The Gulf of Thailand is a semi-closed Gulf on the west and southwest side of the Indochina Penisula and experiences reversal monsoon. The object of the present study is to investigate monthly and spatial distributions of the phytoplankton in the Gulf of Thailand during whole El Nino year 2002 by using remote-sensing measurements of chlorophyll-a (Chl-a) and surface wind vectors. Results show that monthly and spatial variations of the phytoplankton blooms are primarily associated with the monsoonal winds. In general, the average monthly Chl-a concentrations were quite low (<0.5 mg m-3) most area of the Gulf, with a belt of higher Chl-a concentrations along the coast during through...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Tri Quang Hưng; Đặng, Xuân Toàn; Nguyễn, Minh Kỳ (2018)

 • Mục đích của nghiên cứu nhằm đánh giá hiện trạng và bước đầu xác định cơ hội áp dụng công nghệ MBT-CD.08 xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Pleiku. Tổng lượng chất thải rắn tăng qua các năm trong giai đoạn 2012-2016 với lần lượt 35.386; 38.689; 43.243; 46.900 và 50.737 tấn/năm [1]. Số liệu phân tích cho thấy thành phần chất thải hữu cơ và chất có thể cháy chiếm tỷ lệ nhiều nhất, lần lượt chiếm 62% và 22% khối lượng. Kết quả nghiên cứu còn cho thấy, công tác xử lý chất thải rắn hiện nay của thành phố làm ô nhiễm nguồn nước, gây mùi khó chịu, mất mỹ quan sinh thái. Việc chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt ở Pleiku giai đoạn 1998-2016 tốn nhiều diện tích đất (25 ha) trong khi nhu ...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Karunakaran, T.; Aweng, E.R. (2018)

 • Herbs play a critical role, mainly as food source and supplementary source of natural medicine. In Malaysia there are numerous communities and ethnic groups who are still performing the use of herb as a part of their daily cuisine. One such community in Malaysia is the Siamese community of Kelantan, located on northern part of Kelantan, adjoining to Thailand. This community has historic tradition of consuming herbs with medicinal value. They consume a large number of herbs as concoction in rice cooking, also known as „herbal rice‟. This study was piloted to survey and record the type and parts of herbs used in the concoction. The current study was conducted via in-depth interview ...

 • e34.1.11.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tran, Thi Dung; Tran, Nghi; Nguyen, The Hung; Dinh, Xuan Thanh; Pham, Bao Ngoc; Nguyen, Thi Tuyen; Tran, Thi Thanh Nhan; Nguyen, Thi Huyen Trang (2018)

 • The geological development history of Miocene deposits in three sedimentary basins as Phu Khanh, Nam Con Son and Tu Chinh - Vung May is actually a depostional evolution in relation to sea level change and tectonic movement. The Miocene deposits in three basins were formed in three cycles corresponding to three depositional sequences: Early Miocene sequence: In this cycle, the tectonic setting of three basins is similar to one another, the terrain is less differentiated, the environment is mainly alluvial, coastal and shallow marine-bay: (1) in the early period, the subsidence processes and sedimentary compensation occurred rather fast with mainly terrigenous deposits. The material...

 • e34.1.10.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Hữu Tâm (2018)

 • Bài báo được xây dựng dựa trên số liệu điều tra của hai đợt khảo sát (tháng 10/2013 và 5/2015) trên vùng biển từ Khánh Hoà đến Bạc Liêu và các số liệu lịch sử thu thập từ năm 1992 đến nay. Kết quả nghiên cứu cho thấy hàm lượng của các muối dinh dưỡng vào thời kỳ gió mùa Tây Nam ở vùng biển Nam Trung bộ biến động không rõ ràng, ngoại trừ hàm lượng của phosphate cao hơn vào giai đoạn 1992-1994 và các năm 2006, 2015; hàm lượng silicate cao hơn vào các năm 2006, 2015. Vào thời kỳ gió mùa Đông Bắc, hàm lượng của các muối phosphate và silicate cao nhất vào tháng 10/2013. Đối với vùng biển Đông Nam bộ, hàm lượng nitrate và silicate có xu thế gia tăng trong cả hai thời kỳ gió mù...

 • e34.1.9.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Giang, Kien Trung; Nguyen Duc Vinh, Duc Vinh; Dang, Thi Men (2018)

 • Along with the development of urban and modern life, Hanoi Capital has been constructing more and more sky buildings, big bridges and huge underground constructions. According to historical studies, Hanoi is a region located on the weak soil ground which has a rather thick sedimentary layer, complicated geology structure and shallow ground water aged in the Holocene and Pleistocene. Hanoi city is cut through by a Red River fault which has been considered to be a strong active fault zone. As a consequence, it is able to cause earthquakes with magnitude M = 6.8 corresponding to the 7th ground vibration level in intensity. In order to predict the casualty of this severe earthquake being ...

 • e34.1.8.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Lưu Thu Thủy; Trần, Thị Mùi (2018)

 • Tác động của biến đổi khí hậu đối với ngành du lịch được xem xét bằng phương pháp đánh giá dựa trên chỉ số tính dễ bị tổn thương do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đề xuất. Kết quả nghiên cứu tại tỉnh Hà Tĩnh cho thấy: có 1/12 đơn vị hành chính cấp huyện được đánh giá ở mức độ tổn thương rất cao; 3/12 huyện ở mức cao; 7/12 huyện ở mức trung bình và 1/12 huyện ở mức thấp. Đánh giá chung ngành du lịch tỉnh Hà Tĩnh có mức độ tổn thương do tác động của biến đổi khí hậu ở mức trung bình.

 • e34.1.7.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Hoàng; Vũ, Đình Hùng; Nguyễn, Thành Công (2018)

 • Phương pháp xác định nón xâm nhập mặn từ dưới lên trong các lỗ khoan khai thác nước dưới đất được xây dựng dựa trên phương pháp của Dagan và Bear đối với điểm khai thác. Các kết quả phân tích đánh giá với nhiều trường hợp thiết kế các công trình khai thác nước khác nhau đối với tầng chứa nước phân bố trong dải cồn cát ven biển huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho thấy chiều cao nón xâm nhập mặn tỷ lệ nghịch với khoảng cách từ đáy lỗ khoan đến ranh giới mặn-nhạt bên dưới. Đồng thời đối với lỗ khoan khai thác nước có chiều sâu đáy lỗ khoan như nhau, thì chiều cao nón xâm nhập mặn cũng như thời gian đỉnh nón xâm nhập mặn đạt tới lỗ khoan khai thác nước tỷ lệ nghịch với chiều dài...

 • e34.1.6.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Thị Ngọc; Nguyễn, Cao Huần; Nguyễn, Đăng Hội (2018)

 • Hoạch định không gian phát triển kinh tế với sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực Dung Quất - thành phố Quảng Ngãi - huyện đảo Lý Sơn là một dạng cụ thể hóa của quy hoạch tổng thể theo hướng phát triển bền vững, gắn kết quy hoạch không gian trên bờ và không gian biển, đảo ven bờ. Bản hoạch định được thực hiện theo cách liên kết tiếp cận tổ chức lãnh thổ và quy hoạch không gian, liên kết tiếp cận địa lý và tiếp cận hệ sinh thái. Kết quả đã xác lập tam giác phát triển kinh tế bắc Quảng Ngãi với hai cực trên đất liền (Dung Quất, thành phố Quảng Ngãi) và một cực trên đảo ven biển (đảo Lý Sơn), hai tuyến lực phát triển và 14 không...

 • e34.1.5.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hữu Cường (2018)

 • Mục tiêu của nghiên cứu là tích hợp GIS và cây quyết định trong đánh giá đất đai nhằm cung cấp căn cứ cho quy hoạch sử dụng đất. GIS được sử dụng để thành lập các bản đồ đơn tính, đơn vị đất đai, thích nghi đất đai trong khi cây quyết định xác định mối quan hệ giữa các yếu tố đặc điểm đất đai với năng suất trung bình của cây trồng. Nghiên cứu áp dụng thử nghiệm trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre cho cây dừa. Mô hình hồi quy cây quyết định được thực hiện với: Biến mục tiêu là năng suất, các biến dự báo là: Loại đất, độ nhiễm mặn, độ nhiễm phèn, độ ngập nước và khả năng tưới. Kết quả mô hình cây quyết định cho thấy mức độ giải thích các biến dự báo là 99,09%. Diện t...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 512