Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVũ, Văn Quân-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Minh Phương-
dc.date.accessioned2017-05-17T05:34:59Z-
dc.date.available2017-05-17T05:34:59Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationNguyễn, T. M. P. (2013). Nghiên cứu phát triển du lịch góp phần bảo tồn phố cổ Hà Nội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode02050001777-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35518-
dc.description.abstractElectronic Resources-
dc.description.abstractLuận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm) -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013-
dc.description.abstractHệ thống hóa một số vấn đề lý luận về văn hóa, du lịch văn hóa, phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy di sản văn hóa. Nghiên cứu, khảo sát thực tế hoạt động du lịch tại phố cổ Hà Nội, thực trạng bảo tồn phố cổ Hà Nội và những tác động của du lịch (...)-
dc.format.extent137 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Du lịch học (Chương trình đào tạo thí điểm) (Full)-
dc.subjectDu lịch-
dc.subjectBảo tồn di tích-
dc.subjectPhố cổ Hà Nội-
dc.titleNghiên cứu phát triển du lịch góp phần bảo tồn phố cổ Hà Nội : Luận văn ThS. Du lịch-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050001777_Noi_dung.pdf
  • Size : 2,81 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorVũ, Văn Quân-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Minh Phương-
  dc.date.accessioned2017-05-17T05:34:59Z-
  dc.date.available2017-05-17T05:34:59Z-
  dc.date.issued2013-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. M. P. (2013). Nghiên cứu phát triển du lịch góp phần bảo tồn phố cổ Hà Nội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode02050001777-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35518-
  dc.description.abstractElectronic Resources-
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm) -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013-
  dc.description.abstractHệ thống hóa một số vấn đề lý luận về văn hóa, du lịch văn hóa, phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy di sản văn hóa. Nghiên cứu, khảo sát thực tế hoạt động du lịch tại phố cổ Hà Nội, thực trạng bảo tồn phố cổ Hà Nội và những tác động của du lịch (...)-
  dc.format.extent137 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Du lịch học (Chương trình đào tạo thí điểm) (Full)-
  dc.subjectDu lịch-
  dc.subjectBảo tồn di tích-
  dc.subjectPhố cổ Hà Nội-
  dc.titleNghiên cứu phát triển du lịch góp phần bảo tồn phố cổ Hà Nội : Luận văn ThS. Du lịch-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050001777_Noi_dung.pdf
  • Size : 2,81 MB

  • Format : Adobe PDF