Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thái Yên Hương-
dc.contributor.authorPhạm, Thị Kim Dung-
dc.date.accessioned2017-05-17T05:35:12Z-
dc.date.available2017-05-17T05:35:12Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationPhạm, T. K. D. (2013). Vận động hành lang trong quan hệ ngoại giao của Mỹ. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode02050001764-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35531-
dc.description.abstractLuận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013-
dc.description.abstractElectronic Resources-
dc.description.abstractLàm rõ các khái niệm có liên quan, đồng thời trình bày các yếu tốc tác động đến sự ra đời của hoạt động vận động hành lang, của các nhóm lợi ích và lịch sử phát triển của hoạt động vận động hành lang ở Hoa Kỳ. Tổng hợp, phân tích, đánh giá sự tác động của (...)-
dc.format.extent94 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quan hệ quốc tế (Full)-
dc.subjectQuan hệ quốc tế-
dc.subjectQuan hệ ngoại giao-
dc.subjectMỹ-
dc.subjectvận động hành lang-
dc.titleVận động hành lang trong quan hệ ngoại giao của Mỹ : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050001764_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,72 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Thái Yên Hương-
  dc.contributor.authorPhạm, Thị Kim Dung-
  dc.date.accessioned2017-05-17T05:35:12Z-
  dc.date.available2017-05-17T05:35:12Z-
  dc.date.issued2013-
  dc.identifier.citationPhạm, T. K. D. (2013). Vận động hành lang trong quan hệ ngoại giao của Mỹ. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode02050001764-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35531-
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013-
  dc.description.abstractElectronic Resources-
  dc.description.abstractLàm rõ các khái niệm có liên quan, đồng thời trình bày các yếu tốc tác động đến sự ra đời của hoạt động vận động hành lang, của các nhóm lợi ích và lịch sử phát triển của hoạt động vận động hành lang ở Hoa Kỳ. Tổng hợp, phân tích, đánh giá sự tác động của (...)-
  dc.format.extent94 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quan hệ quốc tế (Full)-
  dc.subjectQuan hệ quốc tế-
  dc.subjectQuan hệ ngoại giao-
  dc.subjectMỹ-
  dc.subjectvận động hành lang-
  dc.titleVận động hành lang trong quan hệ ngoại giao của Mỹ : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050001764_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,72 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :