Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35716
Title: Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp Biển Đông dưới góc độ luật pháp quốc tế : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 31 50
Authors: Tạ, Văn Roan , người hướng dẫn
Trần, Thúy Hằng
Keywords: Châu Á học;Tranh chấp Biển Đông;Trung Quốc
Issue Date: 2013
Publisher: ĐHKHXH&NV
Abstract: 86 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Châu Á học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Phân tích làm rõ những vấn đề có liên quan đến Biển Đông và tranh chấp Biển Đông; chính sách, hoạt động của Trung Quốc trái quy định luật pháp và điều ước quốc tế. Nghiên cứu, làm rõ chủ trương, chính sách ''độc chiếm'' Biển Đông của Trung Quốc. Dự báo, đề (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35716
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050001489_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 744.07 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.