Education Research : [172]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 172
 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Tự Lập (2019)

 • Kể từ khi ra đời năm 1809 tại Berlin như là sự hiện thức hóa ý tưởng của triết gia Khai sáng Immanuel Kant, trường đại học hiện đại đã có nhiều thay đổi về chức năng và mô hình hoạt động. Xu hướng đáng chú ý nhất hiện nay có lẽ là Uber hóa, một xu hướng bao trùm mọi thành tố của giáo dục đại học, từ học liệu, cơ sở vật chất, giảng viên đến chương trình đào tạo. Xu hướng Uber hóa, theo chúng tôi, sẽ dẫn đến mô hình đại học phi học đường và có thể là sự tiêu vong của trường đại học truyền thống.

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Phương Huyền; Dương, Thị Hoàng Yến (2019)

 • Bài báo giới thiệu một nghiên cứu về các kỹ năng quản lý, lãnh đạo của cán bộ quản lý (hiệu trưởng, hiệu phó) các trường phổ thông tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Nghiên cứu đã làm rõ các lý thuyết về kỹ năng, kỹ năng quản lý lãnh đạo đồng thời đánh giá thực trạng mức độ thực hiện các kỹ năng này của hiệu trưởng, hiệu phó các trường phổ thông. Kết quả nghiên cứu đã có những đóng góp cụ thể vào việc xây dựng các chương trình bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý nhằm góp phần vào thực hiện đổi mới toàn diện căn bản giáo dục, đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Khổng, Hữu Lực; Lê, Đức Ngọc; Trần, Xuân Ngọc (2019)

 • Đánh giá chất lượng giảng dạy giảng viên qua từng mô đun/môn học được lượng hóa thông qua 4 hàm: điểm thi kết thúc từng mô đun/môn học; ý kiến phản hồi của người học; việc thực hiện các nội quy, quy định; sĩ số sinh viên tham gia học. Trong quá trình áp dụng bộ công cụ này, có thể thay đổi hệ số của các hàm trên cho phù hợp với từng nhà trường/chương trình đào tạo, trong từng bối cảnh khác nhau

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Quỳnh; Hoàng, Thu Hà (2019)

 • Thí nghiệm trong dạy học sinh học là một trong những công cụ quan trọng giúp học sinh khắc sâu kiến thức, rèn luyện và nâng cao năng lực thực hành. Tuy nhiên, trong sách giáo khoa chương I - Thành phần hóa học của tế bào, Sinh học 10 không có thí nghiệm minh họa cho phần nội dung kiến thức. Do đó, nghiên cứu này thiết kế một số thí nghiệm gắn liền với cuộc sống hàng ngày trong đó sử dụng các dụng cụ, hóa chất rẻ, dễ kiếm, dễ thực hiện nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả khoa học và sư phạm. Thực nghiệm sư phạm đã chứng tỏ thí nghiệm có thể giúp học sinh hiểu sâu hơn kiến thức và hứng thú với môn học hơn.

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hữu Cương; Lê, Mỹ Phong (2019)

 • Thực hiện đào tạo đại học từ xa và trực tuyến là một hình thức giáo dục phổ biến trong kỷ nguyên Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và thời đại giáo dục mở. Kiểm định chất lượng là một trong những cách tiếp cận mà nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng để đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, trong đó có chương trình đào tạo từ xa. Bài viết này nghiên cứu về cơ sở lý luận và hướng triển khai đối với đảm bảo và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo từ xa ở Việt Nam. Trước hết, nghiên cứu trình bày các khái niệm về đào tạo từ xa, đảm bảo và kiểm định chất lượng đào tạo từ xa. Thứ hai, nghiên cứu tổng hợp kinh nghiệm về đảm bảo và kiểm định chất lượng từ xa của một số quốc gia trên thế gi...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Ứng Vận; Tạ, Thị Thu Hiền (2019)

 • Tự chủ đại học (ĐH) được coi là điều kiện cần thiết để triển khai các phương thức quản trị đại học tiên tiến nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục. Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) là một trong những cách tiếp cận trong quản lý giáo dục để CSGD vừa đảm bảo chất lượng (ĐBCL), vừa đảm bảo trách nhiệm giải trình về chất lượng của mình đối với xã hội. Bài viết này trình bày về mối quan hệ giữa nền ĐH tự chủ và việc KĐCLGD, trước hết, các vấn đề thực tiễn về tự chủ ĐH, trong đó có nghiên cứu tổng hợp kinh nghiệm về tự chủ đại học trên thế giới và thực tiễn Việt Nam. Sau đó, bài viết phân tích mối quan hệ về tự chủ đại học với việc khẳng định về uy tín học thuật của CSGD, về n...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Truong Quynh Nhue; Truong, Thi My Van; Nguyen Vu, Long (2018)

 • This article presents the results of an experimental study on the practice of extensive listening strategy (EL) for the third-year students at the Faculty of Tourism, Dalat University, when studying the course of English for Specific Purposes (ESP) “English for Tourism 2”. The students of the experimental group spent eight weeks conducting searching listening materials, listening outside the classroom independently and with their team, taking weekly listening tests designed by other teams before taking the final listening test; the results of which would be used to compare with the English listening results of the control group performing traditional listening practice activities. The...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Dikawati, Reni; Sariyatun; Warto (2018)

 • This article elucidates the process of students’ recognition and negotiation in historical learning. Critical ethnography was used in this research as an approach to understand the diversity of perspectives and epistemological dimension of students’ knowledge. The subjects of research were the postgraduate students of History Education Department at the University of Negeri Yogyakarta with the narration of Tunggul Wulung as their learning material. The research result shows the process of eecognition in which the students tried to understand the diverse perspective through interaction in the classroom. The students also tried to negotiate the new historical knowledge with psychologica...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Alaz, Nenin Al; Djono, Nunuk Suryani (2018)

 • This research is part of the initial development activities to find out the problems that occur in schools so that model development needs to be done. The problem that happened in SMA Negeri 1 Panggul, Trenggalek, East Java is the lack of ecological intelligence of students this is evidenced by the school yard still scattered with garbage, students still use non-biodegradable waste and concern for the impact of goods consumed is still low. Student environment as part of student life is an important point to be developed as an effort to fix the problem. One effort that can be done as a school channel of education distributors is to integrate the local values in the community into the c...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Thi Kim Chi (2018)

 • This paper aims to introduce a new perspective on literacy (reading and writing) as a result of our ever-changing world, i.e. multiliteracies. In the social setting where information and communication technology is developing rapidly and effective communication requires more than mastering linguistic knowledge, traditional literacy is no longer appropriate. Accordingly, traditional literacy teaching practices are not adequate to meet the needs of the modern society. Therefore, calls for reforms in literacy teaching and learning have been supported in many countries. Functional and Critical pedagogies are being increasingly applied throughout in the world. However, little attention to ...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Cong Khanh; Do, Thi Huong (2018)

 • Education assessment is considered to be indispensable competence for teachers at all levels. However, there are currently many difficulties in assessing this competence, especially for primary teachers when there is a change in assessing students. In this report, we would like to suggest an education assessment competence structure for primary teachers and to demonstrate such structure through a survey of primary teachers' assessment competences in Vietnam. Survey results have shown that the education assessment competence structure consists of 6 component competencies which suitable for primary teachers in Vietnam. And, the report also points out that Vietnamese primary teachers' ed...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thu Phương (2018)

 • Dạy từ xưng hô tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số là vấn đề rất có ý nghĩa trong việc hình thành và phát triển ngôn ngữ chuẩn, ngôn ngữ chính thống trong giao tiếp xã hội của cộng đồng người Việt. Đây không chỉ là vấn đề dạy tiếng Việt, mà còn là vấn đề dạy văn hóa giao tiếp, vấn đề phát triển văn hóa trong môi trường xã hội vùng đồng bào các dân tộc. Bài viết trình bày và phân tích hiện tượng lệch chuẩn trong sử dụng từ xưng hô tiếng Việt, sử dụng ngôn ngữ giao tiếp tiếng Việt của học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số và nguyên nhân của hiện tượng lệch chuẩn này, mối quan hệ giữa từ xưng hô tiếng Việt với văn hóa giao tiếp, yêu cầu dạy sử dụng từ xưng hô tiếng...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Kim Chung; Tôn, Quang Cường (2018)

 • Việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông đòi hỏi tổ chức các khoá học bồi dưỡng với số lượng lớn giáo viên thường xuyên, liên tục trong phạm vi toàn quốc đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ theo mô hình dạy học kết hợp sẽ tiết kiệm thời gian, kinh phí và nâng cao hiệu quả của các khoá bồi dưỡng giáo viên. Mô hình dạy học kết hợp (Blended learning) cho phép phối hợp giữa dạy học giáp mặt trực tiếp (face-to-face) với các mô hình dạy học trực tuyến hiện nay. Dạy học kết hợp làm tăng các cơ hội tương tác, chia sẻ hoạt động, tài nguyên, mở rộng không gian lớp học, thúc đẩy việc học tập tích cực với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin trong môi ...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Vị; Lê, Bạt Sơn (2018)

 • Mô hình Giáo dục đại học tư trên toàn thế giới chịu nhiều thử thách trong tiến trình lịch sử phát triển của của nó, có lúc rất khắc nghiệt bởi thể chế và các quan điểm chính trị khác nhau. Phân khúc này trong hệ thống giáo dục đại học khắp nơi trên thế giới đều phát triển rất chậm và yếu ớt. Cho đến những năm 1980 của thế kỷ XX, giáo dục đại học tư mới trở lại và cất cánh nhờ vào sự gia tăng nhu cầu học tập đại học của người dân, cùng với sự khó khăn về tài chính của các Nhà nước trong đáp ứng nhu cầu. Ở Việt Nam, giáo dục đại học tư đã xuất hiện trước năm 1975 ở miền Nam; nhưng mô hình này đã bị bỏ quên mãi đến đầu thập kỷ 90 của thế kỉ XX mới xuất hiện trở lại trong thời kỳ thống n...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Dương, Tuấn Anh; Trần, Hoài Phương (2018)

 • Kinh Thi là một trong năm bộ sách kinh điển của Nho giáo mà ở một số thời kì, thậm chí còn được coi là “sách giáo khoa” của toàn xã hội, được các học giả hết sức học tập và truyền tụng. Kinh Thi qua lời dạy của Khổng Tử được ghi rải rác ở nhiều thư tịch cổ; trong đó, có những lời dạy mang giá trị văn hóa, giáo dục, trở thành kinh điển. Bài viết này tập trung nghiên cứu một số lời dạy tiêu biểu, giúp gợi ý cho việc dạy học Ngữ văn trong nhà trường hiện nay. Trên cơ sở đó, bài viết muốn khẳng định lại lần nữa tính bền vững của những phương pháp mà Khổng Tử đề cập.

 • The Model of Organization and Personnel Management Autonomy at Vietnam National University Hanoi – Situation and Challenges.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Kieu Oanh; Pham, Thi Thanh Hai; Tran, Thi Hoai (2018)

 • An institution of higher autonomy is the key to the reforms to diversify and effectively mobilize mutual resources in higher education at Vietnam National University, Hanoi (VNU). At present, the Vietnamese Government has issued some guidelines to grant more autonomous power to higher education institutions. Vietnam National University, Hanoi is moving toward an autonomous system to maximize the utilization of its resources to train high quality human resources for the nation. The autonomy of organization and personnel management is the prerequisite for a university to implement its autonomy mechanism and to be socially responsible for its training, scientific research, and technol...

 • Skill gap from employers’ evaluation a case of VNU graduates.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Thi Quynh Lan (2018)

 • With globalization, the university-work transition has become increasingly challenging for graduates and employers. In the new context, the mission of university has shifted, and knowledge is no longer considered as singular [1]. The traditional role of universities in producing knowledge has changed to give more focus on the demands of society. The “codified knowledge” acquired from didactic teaching in universities can be at odds with the often “informal and tacit” knowledge required in the workplace. The development of information technology makes the nature of work changing very fast; graduates need to achieve attributes that help them not only do the work corresponding with the...

 • Organizing Bilingual Biology Lessons to Develop English Skills in High School Students.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tran, Trung Hieu (2018)

 • English is one of the most vital and necessary tools for people’s successes in many aspects of life. Therefore, building good ways to develop English skills in students is an urgent demand. Organizing English-Vietnamese bilingual lesson is interpreted as educational method in which a foreign language enrichment measure packaged into content teaching, so it is one of the effective ways to improve this skill for students. By investigating 457 students and 27 high school biology teachers in An Giang province, the study pointed out two issues of the reality of using English in biology teaching in high schools: (1) Teachers have rarely used English in teaching activities, (2) Students’ E...

 • Integration Mobile Technology into English Lessons A case study at VNU-ULIS and VNU-UED.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Thi Linh Yen; Ton, Quang Cuong (2018)

 • The purpose of this study is to investigate the mobile tools (based on Web 2.0 platform) for language activities in English lessons for non-linguistics students as well for linguistics specialized group of the two universities. While the first group is only introduced of English basic lessons with many language barriers, the second group of English linguistics students is attending to study linguistic phenomena. The study involved 21 newly enrolled Master degree students in Teaching Learning Methodology program (VNU-UED) participating in an introduction program of the English for educational purposes, and 25 linguistics specialized 4 -th year students from VNU-ULIS. The participa...

 • Integrate Education on Climate Change in Teaching and Leaning Biology at High School.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thế Hưng; Nguyễn, Thị Quyên (2018)

 • Hiện nay, biến đổi khí hậu thực sự là một thách thức to lớn với toàn nhân loại. Tuy nhiên, trong chương trình Trung học phổ thông của Việt Nam, không có môn Giáo dục biến đổi khí hậu (GDBĐKH). Vì vậy, nội dung GDBĐKH cần được tiến hành trong quá trình dạy học các môn học. Trong đó, Sinh học là bộ môn có nhiều lợi thế trong việc tích hợp GDBĐKH. Bên cạnh việc trình bày cơ sở lí luận về GDBĐKH trong dạy học Sinh học (Mục tiêu, nguyên tắc và những yêu cầu cơ bản của việc lựa chọn phương pháp giảng dạy tích hợp GDBĐKH, bài báo còn giới thiệu việc thiết kế và tổ chức dạy học bài “Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển” (Sinh học 12) theo quan điểm tích hợp GDBĐKH

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 172

Education Research : [172]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 172
 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Tự Lập (2019)

 • Kể từ khi ra đời năm 1809 tại Berlin như là sự hiện thức hóa ý tưởng của triết gia Khai sáng Immanuel Kant, trường đại học hiện đại đã có nhiều thay đổi về chức năng và mô hình hoạt động. Xu hướng đáng chú ý nhất hiện nay có lẽ là Uber hóa, một xu hướng bao trùm mọi thành tố của giáo dục đại học, từ học liệu, cơ sở vật chất, giảng viên đến chương trình đào tạo. Xu hướng Uber hóa, theo chúng tôi, sẽ dẫn đến mô hình đại học phi học đường và có thể là sự tiêu vong của trường đại học truyền thống.

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Phương Huyền; Dương, Thị Hoàng Yến (2019)

 • Bài báo giới thiệu một nghiên cứu về các kỹ năng quản lý, lãnh đạo của cán bộ quản lý (hiệu trưởng, hiệu phó) các trường phổ thông tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Nghiên cứu đã làm rõ các lý thuyết về kỹ năng, kỹ năng quản lý lãnh đạo đồng thời đánh giá thực trạng mức độ thực hiện các kỹ năng này của hiệu trưởng, hiệu phó các trường phổ thông. Kết quả nghiên cứu đã có những đóng góp cụ thể vào việc xây dựng các chương trình bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý nhằm góp phần vào thực hiện đổi mới toàn diện căn bản giáo dục, đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Khổng, Hữu Lực; Lê, Đức Ngọc; Trần, Xuân Ngọc (2019)

 • Đánh giá chất lượng giảng dạy giảng viên qua từng mô đun/môn học được lượng hóa thông qua 4 hàm: điểm thi kết thúc từng mô đun/môn học; ý kiến phản hồi của người học; việc thực hiện các nội quy, quy định; sĩ số sinh viên tham gia học. Trong quá trình áp dụng bộ công cụ này, có thể thay đổi hệ số của các hàm trên cho phù hợp với từng nhà trường/chương trình đào tạo, trong từng bối cảnh khác nhau

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Quỳnh; Hoàng, Thu Hà (2019)

 • Thí nghiệm trong dạy học sinh học là một trong những công cụ quan trọng giúp học sinh khắc sâu kiến thức, rèn luyện và nâng cao năng lực thực hành. Tuy nhiên, trong sách giáo khoa chương I - Thành phần hóa học của tế bào, Sinh học 10 không có thí nghiệm minh họa cho phần nội dung kiến thức. Do đó, nghiên cứu này thiết kế một số thí nghiệm gắn liền với cuộc sống hàng ngày trong đó sử dụng các dụng cụ, hóa chất rẻ, dễ kiếm, dễ thực hiện nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả khoa học và sư phạm. Thực nghiệm sư phạm đã chứng tỏ thí nghiệm có thể giúp học sinh hiểu sâu hơn kiến thức và hứng thú với môn học hơn.

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hữu Cương; Lê, Mỹ Phong (2019)

 • Thực hiện đào tạo đại học từ xa và trực tuyến là một hình thức giáo dục phổ biến trong kỷ nguyên Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và thời đại giáo dục mở. Kiểm định chất lượng là một trong những cách tiếp cận mà nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng để đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, trong đó có chương trình đào tạo từ xa. Bài viết này nghiên cứu về cơ sở lý luận và hướng triển khai đối với đảm bảo và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo từ xa ở Việt Nam. Trước hết, nghiên cứu trình bày các khái niệm về đào tạo từ xa, đảm bảo và kiểm định chất lượng đào tạo từ xa. Thứ hai, nghiên cứu tổng hợp kinh nghiệm về đảm bảo và kiểm định chất lượng từ xa của một số quốc gia trên thế gi...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Ứng Vận; Tạ, Thị Thu Hiền (2019)

 • Tự chủ đại học (ĐH) được coi là điều kiện cần thiết để triển khai các phương thức quản trị đại học tiên tiến nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục. Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) là một trong những cách tiếp cận trong quản lý giáo dục để CSGD vừa đảm bảo chất lượng (ĐBCL), vừa đảm bảo trách nhiệm giải trình về chất lượng của mình đối với xã hội. Bài viết này trình bày về mối quan hệ giữa nền ĐH tự chủ và việc KĐCLGD, trước hết, các vấn đề thực tiễn về tự chủ ĐH, trong đó có nghiên cứu tổng hợp kinh nghiệm về tự chủ đại học trên thế giới và thực tiễn Việt Nam. Sau đó, bài viết phân tích mối quan hệ về tự chủ đại học với việc khẳng định về uy tín học thuật của CSGD, về n...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Truong Quynh Nhue; Truong, Thi My Van; Nguyen Vu, Long (2018)

 • This article presents the results of an experimental study on the practice of extensive listening strategy (EL) for the third-year students at the Faculty of Tourism, Dalat University, when studying the course of English for Specific Purposes (ESP) “English for Tourism 2”. The students of the experimental group spent eight weeks conducting searching listening materials, listening outside the classroom independently and with their team, taking weekly listening tests designed by other teams before taking the final listening test; the results of which would be used to compare with the English listening results of the control group performing traditional listening practice activities. The...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Dikawati, Reni; Sariyatun; Warto (2018)

 • This article elucidates the process of students’ recognition and negotiation in historical learning. Critical ethnography was used in this research as an approach to understand the diversity of perspectives and epistemological dimension of students’ knowledge. The subjects of research were the postgraduate students of History Education Department at the University of Negeri Yogyakarta with the narration of Tunggul Wulung as their learning material. The research result shows the process of eecognition in which the students tried to understand the diverse perspective through interaction in the classroom. The students also tried to negotiate the new historical knowledge with psychologica...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Alaz, Nenin Al; Djono, Nunuk Suryani (2018)

 • This research is part of the initial development activities to find out the problems that occur in schools so that model development needs to be done. The problem that happened in SMA Negeri 1 Panggul, Trenggalek, East Java is the lack of ecological intelligence of students this is evidenced by the school yard still scattered with garbage, students still use non-biodegradable waste and concern for the impact of goods consumed is still low. Student environment as part of student life is an important point to be developed as an effort to fix the problem. One effort that can be done as a school channel of education distributors is to integrate the local values in the community into the c...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Thi Kim Chi (2018)

 • This paper aims to introduce a new perspective on literacy (reading and writing) as a result of our ever-changing world, i.e. multiliteracies. In the social setting where information and communication technology is developing rapidly and effective communication requires more than mastering linguistic knowledge, traditional literacy is no longer appropriate. Accordingly, traditional literacy teaching practices are not adequate to meet the needs of the modern society. Therefore, calls for reforms in literacy teaching and learning have been supported in many countries. Functional and Critical pedagogies are being increasingly applied throughout in the world. However, little attention to ...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Cong Khanh; Do, Thi Huong (2018)

 • Education assessment is considered to be indispensable competence for teachers at all levels. However, there are currently many difficulties in assessing this competence, especially for primary teachers when there is a change in assessing students. In this report, we would like to suggest an education assessment competence structure for primary teachers and to demonstrate such structure through a survey of primary teachers' assessment competences in Vietnam. Survey results have shown that the education assessment competence structure consists of 6 component competencies which suitable for primary teachers in Vietnam. And, the report also points out that Vietnamese primary teachers' ed...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thu Phương (2018)

 • Dạy từ xưng hô tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số là vấn đề rất có ý nghĩa trong việc hình thành và phát triển ngôn ngữ chuẩn, ngôn ngữ chính thống trong giao tiếp xã hội của cộng đồng người Việt. Đây không chỉ là vấn đề dạy tiếng Việt, mà còn là vấn đề dạy văn hóa giao tiếp, vấn đề phát triển văn hóa trong môi trường xã hội vùng đồng bào các dân tộc. Bài viết trình bày và phân tích hiện tượng lệch chuẩn trong sử dụng từ xưng hô tiếng Việt, sử dụng ngôn ngữ giao tiếp tiếng Việt của học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số và nguyên nhân của hiện tượng lệch chuẩn này, mối quan hệ giữa từ xưng hô tiếng Việt với văn hóa giao tiếp, yêu cầu dạy sử dụng từ xưng hô tiếng...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Kim Chung; Tôn, Quang Cường (2018)

 • Việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông đòi hỏi tổ chức các khoá học bồi dưỡng với số lượng lớn giáo viên thường xuyên, liên tục trong phạm vi toàn quốc đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ theo mô hình dạy học kết hợp sẽ tiết kiệm thời gian, kinh phí và nâng cao hiệu quả của các khoá bồi dưỡng giáo viên. Mô hình dạy học kết hợp (Blended learning) cho phép phối hợp giữa dạy học giáp mặt trực tiếp (face-to-face) với các mô hình dạy học trực tuyến hiện nay. Dạy học kết hợp làm tăng các cơ hội tương tác, chia sẻ hoạt động, tài nguyên, mở rộng không gian lớp học, thúc đẩy việc học tập tích cực với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin trong môi ...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Vị; Lê, Bạt Sơn (2018)

 • Mô hình Giáo dục đại học tư trên toàn thế giới chịu nhiều thử thách trong tiến trình lịch sử phát triển của của nó, có lúc rất khắc nghiệt bởi thể chế và các quan điểm chính trị khác nhau. Phân khúc này trong hệ thống giáo dục đại học khắp nơi trên thế giới đều phát triển rất chậm và yếu ớt. Cho đến những năm 1980 của thế kỷ XX, giáo dục đại học tư mới trở lại và cất cánh nhờ vào sự gia tăng nhu cầu học tập đại học của người dân, cùng với sự khó khăn về tài chính của các Nhà nước trong đáp ứng nhu cầu. Ở Việt Nam, giáo dục đại học tư đã xuất hiện trước năm 1975 ở miền Nam; nhưng mô hình này đã bị bỏ quên mãi đến đầu thập kỷ 90 của thế kỉ XX mới xuất hiện trở lại trong thời kỳ thống n...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Dương, Tuấn Anh; Trần, Hoài Phương (2018)

 • Kinh Thi là một trong năm bộ sách kinh điển của Nho giáo mà ở một số thời kì, thậm chí còn được coi là “sách giáo khoa” của toàn xã hội, được các học giả hết sức học tập và truyền tụng. Kinh Thi qua lời dạy của Khổng Tử được ghi rải rác ở nhiều thư tịch cổ; trong đó, có những lời dạy mang giá trị văn hóa, giáo dục, trở thành kinh điển. Bài viết này tập trung nghiên cứu một số lời dạy tiêu biểu, giúp gợi ý cho việc dạy học Ngữ văn trong nhà trường hiện nay. Trên cơ sở đó, bài viết muốn khẳng định lại lần nữa tính bền vững của những phương pháp mà Khổng Tử đề cập.

 • The Model of Organization and Personnel Management Autonomy at Vietnam National University Hanoi – Situation and Challenges.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Kieu Oanh; Pham, Thi Thanh Hai; Tran, Thi Hoai (2018)

 • An institution of higher autonomy is the key to the reforms to diversify and effectively mobilize mutual resources in higher education at Vietnam National University, Hanoi (VNU). At present, the Vietnamese Government has issued some guidelines to grant more autonomous power to higher education institutions. Vietnam National University, Hanoi is moving toward an autonomous system to maximize the utilization of its resources to train high quality human resources for the nation. The autonomy of organization and personnel management is the prerequisite for a university to implement its autonomy mechanism and to be socially responsible for its training, scientific research, and technol...

 • Skill gap from employers’ evaluation a case of VNU graduates.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Thi Quynh Lan (2018)

 • With globalization, the university-work transition has become increasingly challenging for graduates and employers. In the new context, the mission of university has shifted, and knowledge is no longer considered as singular [1]. The traditional role of universities in producing knowledge has changed to give more focus on the demands of society. The “codified knowledge” acquired from didactic teaching in universities can be at odds with the often “informal and tacit” knowledge required in the workplace. The development of information technology makes the nature of work changing very fast; graduates need to achieve attributes that help them not only do the work corresponding with the...

 • Organizing Bilingual Biology Lessons to Develop English Skills in High School Students.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tran, Trung Hieu (2018)

 • English is one of the most vital and necessary tools for people’s successes in many aspects of life. Therefore, building good ways to develop English skills in students is an urgent demand. Organizing English-Vietnamese bilingual lesson is interpreted as educational method in which a foreign language enrichment measure packaged into content teaching, so it is one of the effective ways to improve this skill for students. By investigating 457 students and 27 high school biology teachers in An Giang province, the study pointed out two issues of the reality of using English in biology teaching in high schools: (1) Teachers have rarely used English in teaching activities, (2) Students’ E...

 • Integration Mobile Technology into English Lessons A case study at VNU-ULIS and VNU-UED.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Thi Linh Yen; Ton, Quang Cuong (2018)

 • The purpose of this study is to investigate the mobile tools (based on Web 2.0 platform) for language activities in English lessons for non-linguistics students as well for linguistics specialized group of the two universities. While the first group is only introduced of English basic lessons with many language barriers, the second group of English linguistics students is attending to study linguistic phenomena. The study involved 21 newly enrolled Master degree students in Teaching Learning Methodology program (VNU-UED) participating in an introduction program of the English for educational purposes, and 25 linguistics specialized 4 -th year students from VNU-ULIS. The participa...

 • Integrate Education on Climate Change in Teaching and Leaning Biology at High School.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thế Hưng; Nguyễn, Thị Quyên (2018)

 • Hiện nay, biến đổi khí hậu thực sự là một thách thức to lớn với toàn nhân loại. Tuy nhiên, trong chương trình Trung học phổ thông của Việt Nam, không có môn Giáo dục biến đổi khí hậu (GDBĐKH). Vì vậy, nội dung GDBĐKH cần được tiến hành trong quá trình dạy học các môn học. Trong đó, Sinh học là bộ môn có nhiều lợi thế trong việc tích hợp GDBĐKH. Bên cạnh việc trình bày cơ sở lí luận về GDBĐKH trong dạy học Sinh học (Mục tiêu, nguyên tắc và những yêu cầu cơ bản của việc lựa chọn phương pháp giảng dạy tích hợp GDBĐKH, bài báo còn giới thiệu việc thiết kế và tổ chức dạy học bài “Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển” (Sinh học 12) theo quan điểm tích hợp GDBĐKH

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 172