Education Research : [182]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 182
 • The Development of Multicultural Education Implementation Model in Social Science Learning using Contextual Teaching and Learning (CTL).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Musadad, Akhmad Arif; Sulistyaningrum I, C. Dyah; Agung S, Leo (2018)

 • This research aimed to describe the development of multicultural education implementation model in Social Science learning using Contextual Teaching Learning (CTL) in Junior High Schools of Surakarta City, including: (1) description of model validation result by expert team, (2) description of model field trial result, and (3) description of final model form. This research was conducted using research and development design. The subject of research consisted of students and Social Science teachers in Junior High Schools of Surakarta City. This research was conducted in three stages: (1) preliminary study, (2) model development, and (3) model evaluation. Preliminary study was conducted...

 • The Education Assessment Capacity Structure of Primary Teachers in Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Cong Khanh; Do, Thi Huong (2018)

 • Education assessment is considered to be indispensable competence for teachers at all levels. However, there are currently many difficulties in assessing this competence, especially for primary teachers when there is a change in assessing students. In this report, we would like to suggest an education assessment competence structure for primary teachers and to demonstrate such structure through a survey of primary teachers' assessment competences in Vietnam. Survey results have shown that the education assessment competence structure consists of 6 component competencies which suitable for primary teachers in Vietnam. And, the report also points out that Vietnamese primary teachers' e...

 • Evaluating Students’ Achievement Level of Learner Competency Assessing Skill.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Thi Viet Nga (2018)

 • Competency assessment skill is one of the basic teaching skills. Therefore, it is necessary for evaluating competency assessment skills of pedagogical students. The point is not only about how many teaching skills the students have had but also about the delicacy and flexibility between component skills of their general skills. In this article, we study theories of competency assessment skills in order to propose surveys evaluating the skills component of learners. Simultaneously, we are proposing general evaluation criteria for learners’ competency assessment skills. The results from these surveys, conclusion and implication will be useful recommendation for lecturers and students to...

 • Major Factors Impacting the Operational Efficiency of Scientific Working Groups.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà; Bùi, Minh Đức; Nguyễn, Đình Đức (2018)

 • Hiệu quả hoạt động của các nhóm nghiên cứu (NC) được xem là yếu tố quan trọng quyết định quyết định cho sự thành công của các hoạt động khoa học công nghệ cũng như đào tạo của bất kỳ cơ quan tổ chức giáo dục nào. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố chủ yếu tác động đến hiệu quả hoạt động của các nhóm nghiên cứu viên của các nhóm nghiên cứu đã cho thấy các nhân tố: Con người, Định hướng nghiên cứu và hợp tác của nhóm, Chính sách hỗ trợ của đơn vị đào tạo là những nhân tố chủ yếu tác động đến hiệu quả hoạt động của các nhóm nghiên cứu. Dựa trên những kết quả thu được, một số giải pháp đã được đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động KH&CN và đào tạo của các nhóm nghiê...

 • Definition and Characteristics of “Cyberbullying” among Vietnamese Students.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tran, Cong Van; Nguyen, Ngoc Hong Phuong; Weiss, Bahr; Nguyen, Luot Van; Nguyen, Dat Ba (2018)

 • The purpose of the present study was to define the term “cyberbullying” from the perspective of middle- and high-school students in Vietnam, detailing its characteristics. The study used qualitative focus groups with Vietnamese students, teachers, parents, school psychologists, and psycho-educational experts in Hanoi, Vietnam. From the perspective of these informants, cyberbullying involves seven characteristics: (a) The indirect transmission of negative, untrue, hateful, and/ or secret, personal information through electronic devices and applications, (b) with the intention to hurt the victim, (c) which may or may not be part of a series of repetitive actions that nonetheless may ha...

 • Student Skills and Employability A Study from Students’ Perspective.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thái Hưng; Phạm, Thị Ánh Phượng (2019)

 • Nghiên cứu này nhằm đánh giá mối quan hệ giữa những kỹ năng của sinh viên và khả năng được tuyển dụng dựa trên khảo sát sinh viên bằng bảng hỏi sử dụng thang Likert 5 mức độ. Khách thể khảo sát là 490 sinh viên của chuyên ngành Ngoại ngữ và kết quả nghiên cứu đã cho thấy có sự khác nhau về mức độ nhận thức giữa sinh viên năm thứ nhất, năm thứ ba và năm cuối về khái niệm khả năng được tuyển dụng. Dữ liệu nghiên cứu cho thấy, đa phần sinh viên cho rằng uy tín của nhà trường có ý nghĩa với họ trong quá trình tìm kiếm việc làm (GTTB=3.80), họ làm có thể làm công việc nào miễn là phù hợp với kỹ năng và kinh nghiệm của bản thân (Mean=3.79) và chính vì vậy họ xem việc học là ưu tiên hàng đầ...

 • Transformative Learning and some Suggestions on Applying it into Teaching and Learning Practices in Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô Vũ, Thu Hằng (2019)

 • Bài viết trình bày một số vấn đề lí luận về quan điểm học tập chuyển hóa, tập trung vào làm sáng tỏ định nghĩa, nguyên lí, đặc điểm và sự vận dụng quan điểm này trong giáo dục STEAM. Bài viết cũng cho thấy sự vận dụng khả thi quan điểm này vào trong thực tiễn dạy học ở nhà trường phổ thông, cách tiếp cận có thể thay thế lối dạy học truyền thống vốn nặng tính dập khuôn, máy móc và đóng kín, khó có thể phát triển năng lực ở người học. Để vận dụng hiệu quả quan điểm này vào trong hoạt động giáo dục và dạy học ở Việt Nam hiện nay, tác giả bài viết khuyến nghị cần có sự phối hợp giữa các nhà khoa học trong những nghiên cứu liên ngành mà ở đó, các bài học được xây dựng gắn với những câu ch...

 • More Effective Assessment Using Student Presentations with Vietnamese University Students.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Andre, John M. (2019)

 • Assessment effectiveness is an important topic for all educators. This study considers how assessment can be made more effective by addressing plagiarism by students in international undergraduate programs in Vietnam. The study included a change in assessment away from written reports and towards student presentations. 107 Vietnamese students, across two semesters, studying a BTEC HND business management subject in an international program at a large government-run university were assigned to give weekly group presentations rather than write 3,000 word reports. The first semester results indicate that this change practically eliminated plagiarism and improved student learning (measure...

 • Adequacy in Faculty Standards in U.S. Regional Accreditation Commissions.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Pham, Thi Tuyet Nhung (2019)

 • This literature review addresses five themes that inform the faculty standards in U.S. regional accreditation commissions: faculty credentials, the relationship between institutional missions and faculty responsibilities; full-time, part-time and contingent faculty; faculty responsibilities, and faculty in disciplinary-based accreditation. This review of literature supports institutions’ responses to the standards of full time faculty adequacy and credentials in six U.S. regional accreditation commissions. The study’s findings may provide common themes related to faculty adequacy to facilitate the institutions’ definitions and standards for faculty adequacy. The results might be of i...

 • Quality Assurance and Accreditation of Distance Education Programs in Vietnam Rationale and Future Directions.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hữu Cương; Lê, Mỹ Phong (2019)

 • Thực hiện đào tạo đại học từ xa và trực tuyến là một hình thức giáo dục phổ biến trong kỷ nguyên Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và thời đại giáo dục mở. Kiểm định chất lượng là một trong những cách tiếp cận mà nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng để đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, trong đó có chương trình đào tạo từ xa. Bài viết này nghiên cứu về cơ sở lý luận và hướng triển khai đối với đảm bảo và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo từ xa ở Việt Nam. Trước hết, nghiên cứu trình bày các khái niệm về đào tạo từ xa, đảm bảo và kiểm định chất lượng đào tạo từ xa. Thứ hai, nghiên cứu tổng hợp kinh nghiệm về đảm bảo và kiểm định chất lượng từ xa của một số quốc gia trên thế g...

 • Trends of Change in and the Future of Higher Education.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Tự Lập (2019)

 • Kể từ khi ra đời năm 1809 tại Berlin như là sự hiện thức hóa ý tưởng của triết gia Khai sáng Immanuel Kant, trường đại học hiện đại đã có nhiều thay đổi về chức năng và mô hình hoạt động. Xu hướng đáng chú ý nhất hiện nay có lẽ là Uber hóa, một xu hướng bao trùm mọi thành tố của giáo dục đại học, từ học liệu, cơ sở vật chất, giảng viên đến chương trình đào tạo. Xu hướng Uber hóa, theo chúng tôi, sẽ dẫn đến mô hình đại học phi học đường và có thể là sự tiêu vong của trường đại học truyền thống.

 • The Management and Leadership Skills of School Administrators.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Phương Huyền; Dương, Thị Hoàng Yến (2019)

 • Bài báo giới thiệu một nghiên cứu về các kỹ năng quản lý, lãnh đạo của cán bộ quản lý (hiệu trưởng, hiệu phó) các trường phổ thông tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Nghiên cứu đã làm rõ các lý thuyết về kỹ năng, kỹ năng quản lý lãnh đạo đồng thời đánh giá thực trạng mức độ thực hiện các kỹ năng này của hiệu trưởng, hiệu phó các trường phổ thông. Kết quả nghiên cứu đã có những đóng góp cụ thể vào việc xây dựng các chương trình bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý nhằm góp phần vào thực hiện đổi mới toàn diện căn bản giáo dục, đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

 • Teacher Quality Assessment Tool Through Module Subject.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Khổng, Hữu Lực; Lê, Đức Ngọc; Trần, Xuân Ngọc (2019)

 • Đánh giá chất lượng giảng dạy giảng viên qua từng mô đun/môn học được lượng hóa thông qua 4 hàm: điểm thi kết thúc từng mô đun/môn học; ý kiến phản hồi của người học; việc thực hiện các nội quy, quy định; sĩ số sinh viên tham gia học. Trong quá trình áp dụng bộ công cụ này, có thể thay đổi hệ số của các hàm trên cho phù hợp với từng nhà trường/chương trình đào tạo, trong từng bối cảnh khác nhau

 • Study and Design Experiments in Teaching Chapter I - Chemical Component of Cellular, Biology 10.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Quỳnh; Hoàng, Thu Hà (2019)

 • Thí nghiệm trong dạy học sinh học là một trong những công cụ quan trọng giúp học sinh khắc sâu kiến thức, rèn luyện và nâng cao năng lực thực hành. Tuy nhiên, trong sách giáo khoa chương I - Thành phần hóa học của tế bào, Sinh học 10 không có thí nghiệm minh họa cho phần nội dung kiến thức. Do đó, nghiên cứu này thiết kế một số thí nghiệm gắn liền với cuộc sống hàng ngày trong đó sử dụng các dụng cụ, hóa chất rẻ, dễ kiếm, dễ thực hiện nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả khoa học và sư phạm. Thực nghiệm sư phạm đã chứng tỏ thí nghiệm có thể giúp học sinh hiểu sâu hơn kiến thức và hứng thú với môn học hơn.

 • Quality Assurance and Accreditation of Distance Education Programs in Vietnam Rationale and Future Directions.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hữu Cương; Lê, Mỹ Phong (2019)

 • Thực hiện đào tạo đại học từ xa và trực tuyến là một hình thức giáo dục phổ biến trong kỷ nguyên Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và thời đại giáo dục mở. Kiểm định chất lượng là một trong những cách tiếp cận mà nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng để đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, trong đó có chương trình đào tạo từ xa. Bài viết này nghiên cứu về cơ sở lý luận và hướng triển khai đối với đảm bảo và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo từ xa ở Việt Nam. Trước hết, nghiên cứu trình bày các khái niệm về đào tạo từ xa, đảm bảo và kiểm định chất lượng đào tạo từ xa. Thứ hai, nghiên cứu tổng hợp kinh nghiệm về đảm bảo và kiểm định chất lượng từ xa của một số quốc gia trên thế gi...

 • Higher Education Accreditation and University Autonomy.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Ứng Vận; Tạ, Thị Thu Hiền (2019)

 • Tự chủ đại học (ĐH) được coi là điều kiện cần thiết để triển khai các phương thức quản trị đại học tiên tiến nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục. Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) là một trong những cách tiếp cận trong quản lý giáo dục để CSGD vừa đảm bảo chất lượng (ĐBCL), vừa đảm bảo trách nhiệm giải trình về chất lượng của mình đối với xã hội. Bài viết này trình bày về mối quan hệ giữa nền ĐH tự chủ và việc KĐCLGD, trước hết, các vấn đề thực tiễn về tự chủ ĐH, trong đó có nghiên cứu tổng hợp kinh nghiệm về tự chủ đại học trên thế giới và thực tiễn Việt Nam. Sau đó, bài viết phân tích mối quan hệ về tự chủ đại học với việc khẳng định về uy tín học thuật của CSGD, về n...

 • Extensive Listening in ESP An Experiment in the Course of “English for Tourism 2” at Dalat University.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Truong Quynh Nhue; Truong, Thi My Van; Nguyen Vu, Long (2018)

 • This article presents the results of an experimental study on the practice of extensive listening strategy (EL) for the third-year students at the Faculty of Tourism, Dalat University, when studying the course of English for Specific Purposes (ESP) “English for Tourism 2”. The students of the experimental group spent eight weeks conducting searching listening materials, listening outside the classroom independently and with their team, taking weekly listening tests designed by other teams before taking the final listening test; the results of which would be used to compare with the English listening results of the control group performing traditional listening practice activities. The...

 • Recognizing the Diverse Perspective A Critical Ethnography of Students’ Recognition and Negotiation in Historical Learning.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dikawati, Reni; Sariyatun; Warto (2018)

 • This article elucidates the process of students’ recognition and negotiation in historical learning. Critical ethnography was used in this research as an approach to understand the diversity of perspectives and epistemological dimension of students’ knowledge. The subjects of research were the postgraduate students of History Education Department at the University of Negeri Yogyakarta with the narration of Tunggul Wulung as their learning material. The research result shows the process of eecognition in which the students tried to understand the diverse perspective through interaction in the classroom. The students also tried to negotiate the new historical knowledge with psychologica...

 • A Needs Analysis of Historical Learning Model to Reinforce Student’s Local Character using Local Wisdom Values of Turonggo Yakso Art.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Alaz, Nenin Al; Djono, Nunuk Suryani (2018)

 • This research is part of the initial development activities to find out the problems that occur in schools so that model development needs to be done. The problem that happened in SMA Negeri 1 Panggul, Trenggalek, East Java is the lack of ecological intelligence of students this is evidenced by the school yard still scattered with garbage, students still use non-biodegradable waste and concern for the impact of goods consumed is still low. Student environment as part of student life is an important point to be developed as an effort to fix the problem. One effort that can be done as a school channel of education distributors is to integrate the local values in the community into the c...

 • New Approaches to Literacy Multiliteracies, Functional and Critical Pedagogy.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Thi Kim Chi (2018)

 • This paper aims to introduce a new perspective on literacy (reading and writing) as a result of our ever-changing world, i.e. multiliteracies. In the social setting where information and communication technology is developing rapidly and effective communication requires more than mastering linguistic knowledge, traditional literacy is no longer appropriate. Accordingly, traditional literacy teaching practices are not adequate to meet the needs of the modern society. Therefore, calls for reforms in literacy teaching and learning have been supported in many countries. Functional and Critical pedagogies are being increasingly applied throughout in the world. However, little attention to ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 182

Education Research : [182]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 182
 • The Development of Multicultural Education Implementation Model in Social Science Learning using Contextual Teaching and Learning (CTL).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Musadad, Akhmad Arif; Sulistyaningrum I, C. Dyah; Agung S, Leo (2018)

 • This research aimed to describe the development of multicultural education implementation model in Social Science learning using Contextual Teaching Learning (CTL) in Junior High Schools of Surakarta City, including: (1) description of model validation result by expert team, (2) description of model field trial result, and (3) description of final model form. This research was conducted using research and development design. The subject of research consisted of students and Social Science teachers in Junior High Schools of Surakarta City. This research was conducted in three stages: (1) preliminary study, (2) model development, and (3) model evaluation. Preliminary study was conducted...

 • The Education Assessment Capacity Structure of Primary Teachers in Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Cong Khanh; Do, Thi Huong (2018)

 • Education assessment is considered to be indispensable competence for teachers at all levels. However, there are currently many difficulties in assessing this competence, especially for primary teachers when there is a change in assessing students. In this report, we would like to suggest an education assessment competence structure for primary teachers and to demonstrate such structure through a survey of primary teachers' assessment competences in Vietnam. Survey results have shown that the education assessment competence structure consists of 6 component competencies which suitable for primary teachers in Vietnam. And, the report also points out that Vietnamese primary teachers' e...

 • Evaluating Students’ Achievement Level of Learner Competency Assessing Skill.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Thi Viet Nga (2018)

 • Competency assessment skill is one of the basic teaching skills. Therefore, it is necessary for evaluating competency assessment skills of pedagogical students. The point is not only about how many teaching skills the students have had but also about the delicacy and flexibility between component skills of their general skills. In this article, we study theories of competency assessment skills in order to propose surveys evaluating the skills component of learners. Simultaneously, we are proposing general evaluation criteria for learners’ competency assessment skills. The results from these surveys, conclusion and implication will be useful recommendation for lecturers and students to...

 • Major Factors Impacting the Operational Efficiency of Scientific Working Groups.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà; Bùi, Minh Đức; Nguyễn, Đình Đức (2018)

 • Hiệu quả hoạt động của các nhóm nghiên cứu (NC) được xem là yếu tố quan trọng quyết định quyết định cho sự thành công của các hoạt động khoa học công nghệ cũng như đào tạo của bất kỳ cơ quan tổ chức giáo dục nào. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố chủ yếu tác động đến hiệu quả hoạt động của các nhóm nghiên cứu viên của các nhóm nghiên cứu đã cho thấy các nhân tố: Con người, Định hướng nghiên cứu và hợp tác của nhóm, Chính sách hỗ trợ của đơn vị đào tạo là những nhân tố chủ yếu tác động đến hiệu quả hoạt động của các nhóm nghiên cứu. Dựa trên những kết quả thu được, một số giải pháp đã được đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động KH&CN và đào tạo của các nhóm nghiê...

 • Definition and Characteristics of “Cyberbullying” among Vietnamese Students.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tran, Cong Van; Nguyen, Ngoc Hong Phuong; Weiss, Bahr; Nguyen, Luot Van; Nguyen, Dat Ba (2018)

 • The purpose of the present study was to define the term “cyberbullying” from the perspective of middle- and high-school students in Vietnam, detailing its characteristics. The study used qualitative focus groups with Vietnamese students, teachers, parents, school psychologists, and psycho-educational experts in Hanoi, Vietnam. From the perspective of these informants, cyberbullying involves seven characteristics: (a) The indirect transmission of negative, untrue, hateful, and/ or secret, personal information through electronic devices and applications, (b) with the intention to hurt the victim, (c) which may or may not be part of a series of repetitive actions that nonetheless may ha...

 • Student Skills and Employability A Study from Students’ Perspective.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thái Hưng; Phạm, Thị Ánh Phượng (2019)

 • Nghiên cứu này nhằm đánh giá mối quan hệ giữa những kỹ năng của sinh viên và khả năng được tuyển dụng dựa trên khảo sát sinh viên bằng bảng hỏi sử dụng thang Likert 5 mức độ. Khách thể khảo sát là 490 sinh viên của chuyên ngành Ngoại ngữ và kết quả nghiên cứu đã cho thấy có sự khác nhau về mức độ nhận thức giữa sinh viên năm thứ nhất, năm thứ ba và năm cuối về khái niệm khả năng được tuyển dụng. Dữ liệu nghiên cứu cho thấy, đa phần sinh viên cho rằng uy tín của nhà trường có ý nghĩa với họ trong quá trình tìm kiếm việc làm (GTTB=3.80), họ làm có thể làm công việc nào miễn là phù hợp với kỹ năng và kinh nghiệm của bản thân (Mean=3.79) và chính vì vậy họ xem việc học là ưu tiên hàng đầ...

 • Transformative Learning and some Suggestions on Applying it into Teaching and Learning Practices in Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô Vũ, Thu Hằng (2019)

 • Bài viết trình bày một số vấn đề lí luận về quan điểm học tập chuyển hóa, tập trung vào làm sáng tỏ định nghĩa, nguyên lí, đặc điểm và sự vận dụng quan điểm này trong giáo dục STEAM. Bài viết cũng cho thấy sự vận dụng khả thi quan điểm này vào trong thực tiễn dạy học ở nhà trường phổ thông, cách tiếp cận có thể thay thế lối dạy học truyền thống vốn nặng tính dập khuôn, máy móc và đóng kín, khó có thể phát triển năng lực ở người học. Để vận dụng hiệu quả quan điểm này vào trong hoạt động giáo dục và dạy học ở Việt Nam hiện nay, tác giả bài viết khuyến nghị cần có sự phối hợp giữa các nhà khoa học trong những nghiên cứu liên ngành mà ở đó, các bài học được xây dựng gắn với những câu ch...

 • More Effective Assessment Using Student Presentations with Vietnamese University Students.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Andre, John M. (2019)

 • Assessment effectiveness is an important topic for all educators. This study considers how assessment can be made more effective by addressing plagiarism by students in international undergraduate programs in Vietnam. The study included a change in assessment away from written reports and towards student presentations. 107 Vietnamese students, across two semesters, studying a BTEC HND business management subject in an international program at a large government-run university were assigned to give weekly group presentations rather than write 3,000 word reports. The first semester results indicate that this change practically eliminated plagiarism and improved student learning (measure...

 • Adequacy in Faculty Standards in U.S. Regional Accreditation Commissions.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Pham, Thi Tuyet Nhung (2019)

 • This literature review addresses five themes that inform the faculty standards in U.S. regional accreditation commissions: faculty credentials, the relationship between institutional missions and faculty responsibilities; full-time, part-time and contingent faculty; faculty responsibilities, and faculty in disciplinary-based accreditation. This review of literature supports institutions’ responses to the standards of full time faculty adequacy and credentials in six U.S. regional accreditation commissions. The study’s findings may provide common themes related to faculty adequacy to facilitate the institutions’ definitions and standards for faculty adequacy. The results might be of i...

 • Quality Assurance and Accreditation of Distance Education Programs in Vietnam Rationale and Future Directions.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hữu Cương; Lê, Mỹ Phong (2019)

 • Thực hiện đào tạo đại học từ xa và trực tuyến là một hình thức giáo dục phổ biến trong kỷ nguyên Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và thời đại giáo dục mở. Kiểm định chất lượng là một trong những cách tiếp cận mà nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng để đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, trong đó có chương trình đào tạo từ xa. Bài viết này nghiên cứu về cơ sở lý luận và hướng triển khai đối với đảm bảo và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo từ xa ở Việt Nam. Trước hết, nghiên cứu trình bày các khái niệm về đào tạo từ xa, đảm bảo và kiểm định chất lượng đào tạo từ xa. Thứ hai, nghiên cứu tổng hợp kinh nghiệm về đảm bảo và kiểm định chất lượng từ xa của một số quốc gia trên thế g...

 • Trends of Change in and the Future of Higher Education.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Tự Lập (2019)

 • Kể từ khi ra đời năm 1809 tại Berlin như là sự hiện thức hóa ý tưởng của triết gia Khai sáng Immanuel Kant, trường đại học hiện đại đã có nhiều thay đổi về chức năng và mô hình hoạt động. Xu hướng đáng chú ý nhất hiện nay có lẽ là Uber hóa, một xu hướng bao trùm mọi thành tố của giáo dục đại học, từ học liệu, cơ sở vật chất, giảng viên đến chương trình đào tạo. Xu hướng Uber hóa, theo chúng tôi, sẽ dẫn đến mô hình đại học phi học đường và có thể là sự tiêu vong của trường đại học truyền thống.

 • The Management and Leadership Skills of School Administrators.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Phương Huyền; Dương, Thị Hoàng Yến (2019)

 • Bài báo giới thiệu một nghiên cứu về các kỹ năng quản lý, lãnh đạo của cán bộ quản lý (hiệu trưởng, hiệu phó) các trường phổ thông tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Nghiên cứu đã làm rõ các lý thuyết về kỹ năng, kỹ năng quản lý lãnh đạo đồng thời đánh giá thực trạng mức độ thực hiện các kỹ năng này của hiệu trưởng, hiệu phó các trường phổ thông. Kết quả nghiên cứu đã có những đóng góp cụ thể vào việc xây dựng các chương trình bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý nhằm góp phần vào thực hiện đổi mới toàn diện căn bản giáo dục, đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

 • Teacher Quality Assessment Tool Through Module Subject.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Khổng, Hữu Lực; Lê, Đức Ngọc; Trần, Xuân Ngọc (2019)

 • Đánh giá chất lượng giảng dạy giảng viên qua từng mô đun/môn học được lượng hóa thông qua 4 hàm: điểm thi kết thúc từng mô đun/môn học; ý kiến phản hồi của người học; việc thực hiện các nội quy, quy định; sĩ số sinh viên tham gia học. Trong quá trình áp dụng bộ công cụ này, có thể thay đổi hệ số của các hàm trên cho phù hợp với từng nhà trường/chương trình đào tạo, trong từng bối cảnh khác nhau

 • Study and Design Experiments in Teaching Chapter I - Chemical Component of Cellular, Biology 10.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Quỳnh; Hoàng, Thu Hà (2019)

 • Thí nghiệm trong dạy học sinh học là một trong những công cụ quan trọng giúp học sinh khắc sâu kiến thức, rèn luyện và nâng cao năng lực thực hành. Tuy nhiên, trong sách giáo khoa chương I - Thành phần hóa học của tế bào, Sinh học 10 không có thí nghiệm minh họa cho phần nội dung kiến thức. Do đó, nghiên cứu này thiết kế một số thí nghiệm gắn liền với cuộc sống hàng ngày trong đó sử dụng các dụng cụ, hóa chất rẻ, dễ kiếm, dễ thực hiện nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả khoa học và sư phạm. Thực nghiệm sư phạm đã chứng tỏ thí nghiệm có thể giúp học sinh hiểu sâu hơn kiến thức và hứng thú với môn học hơn.

 • Quality Assurance and Accreditation of Distance Education Programs in Vietnam Rationale and Future Directions.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hữu Cương; Lê, Mỹ Phong (2019)

 • Thực hiện đào tạo đại học từ xa và trực tuyến là một hình thức giáo dục phổ biến trong kỷ nguyên Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và thời đại giáo dục mở. Kiểm định chất lượng là một trong những cách tiếp cận mà nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng để đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, trong đó có chương trình đào tạo từ xa. Bài viết này nghiên cứu về cơ sở lý luận và hướng triển khai đối với đảm bảo và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo từ xa ở Việt Nam. Trước hết, nghiên cứu trình bày các khái niệm về đào tạo từ xa, đảm bảo và kiểm định chất lượng đào tạo từ xa. Thứ hai, nghiên cứu tổng hợp kinh nghiệm về đảm bảo và kiểm định chất lượng từ xa của một số quốc gia trên thế gi...

 • Higher Education Accreditation and University Autonomy.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Ứng Vận; Tạ, Thị Thu Hiền (2019)

 • Tự chủ đại học (ĐH) được coi là điều kiện cần thiết để triển khai các phương thức quản trị đại học tiên tiến nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục. Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) là một trong những cách tiếp cận trong quản lý giáo dục để CSGD vừa đảm bảo chất lượng (ĐBCL), vừa đảm bảo trách nhiệm giải trình về chất lượng của mình đối với xã hội. Bài viết này trình bày về mối quan hệ giữa nền ĐH tự chủ và việc KĐCLGD, trước hết, các vấn đề thực tiễn về tự chủ ĐH, trong đó có nghiên cứu tổng hợp kinh nghiệm về tự chủ đại học trên thế giới và thực tiễn Việt Nam. Sau đó, bài viết phân tích mối quan hệ về tự chủ đại học với việc khẳng định về uy tín học thuật của CSGD, về n...

 • Extensive Listening in ESP An Experiment in the Course of “English for Tourism 2” at Dalat University.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Truong Quynh Nhue; Truong, Thi My Van; Nguyen Vu, Long (2018)

 • This article presents the results of an experimental study on the practice of extensive listening strategy (EL) for the third-year students at the Faculty of Tourism, Dalat University, when studying the course of English for Specific Purposes (ESP) “English for Tourism 2”. The students of the experimental group spent eight weeks conducting searching listening materials, listening outside the classroom independently and with their team, taking weekly listening tests designed by other teams before taking the final listening test; the results of which would be used to compare with the English listening results of the control group performing traditional listening practice activities. The...

 • Recognizing the Diverse Perspective A Critical Ethnography of Students’ Recognition and Negotiation in Historical Learning.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dikawati, Reni; Sariyatun; Warto (2018)

 • This article elucidates the process of students’ recognition and negotiation in historical learning. Critical ethnography was used in this research as an approach to understand the diversity of perspectives and epistemological dimension of students’ knowledge. The subjects of research were the postgraduate students of History Education Department at the University of Negeri Yogyakarta with the narration of Tunggul Wulung as their learning material. The research result shows the process of eecognition in which the students tried to understand the diverse perspective through interaction in the classroom. The students also tried to negotiate the new historical knowledge with psychologica...

 • A Needs Analysis of Historical Learning Model to Reinforce Student’s Local Character using Local Wisdom Values of Turonggo Yakso Art.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Alaz, Nenin Al; Djono, Nunuk Suryani (2018)

 • This research is part of the initial development activities to find out the problems that occur in schools so that model development needs to be done. The problem that happened in SMA Negeri 1 Panggul, Trenggalek, East Java is the lack of ecological intelligence of students this is evidenced by the school yard still scattered with garbage, students still use non-biodegradable waste and concern for the impact of goods consumed is still low. Student environment as part of student life is an important point to be developed as an effort to fix the problem. One effort that can be done as a school channel of education distributors is to integrate the local values in the community into the c...

 • New Approaches to Literacy Multiliteracies, Functional and Critical Pedagogy.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Thi Kim Chi (2018)

 • This paper aims to introduce a new perspective on literacy (reading and writing) as a result of our ever-changing world, i.e. multiliteracies. In the social setting where information and communication technology is developing rapidly and effective communication requires more than mastering linguistic knowledge, traditional literacy is no longer appropriate. Accordingly, traditional literacy teaching practices are not adequate to meet the needs of the modern society. Therefore, calls for reforms in literacy teaching and learning have been supported in many countries. Functional and Critical pedagogies are being increasingly applied throughout in the world. However, little attention to ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 182