Education Research : [161]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 161
 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thu Phương (2018)

 • Dạy từ xưng hô tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số là vấn đề rất có ý nghĩa trong việc hình thành và phát triển ngôn ngữ chuẩn, ngôn ngữ chính thống trong giao tiếp xã hội của cộng đồng người Việt. Đây không chỉ là vấn đề dạy tiếng Việt, mà còn là vấn đề dạy văn hóa giao tiếp, vấn đề phát triển văn hóa trong môi trường xã hội vùng đồng bào các dân tộc. Bài viết trình bày và phân tích hiện tượng lệch chuẩn trong sử dụng từ xưng hô tiếng Việt, sử dụng ngôn ngữ giao tiếp tiếng Việt của học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số và nguyên nhân của hiện tượng lệch chuẩn này, mối quan hệ giữa từ xưng hô tiếng Việt với văn hóa giao tiếp, yêu cầu dạy sử dụng từ xưng hô tiếng...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Kim Chung; Tôn, Quang Cường (2018)

 • Việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông đòi hỏi tổ chức các khoá học bồi dưỡng với số lượng lớn giáo viên thường xuyên, liên tục trong phạm vi toàn quốc đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ theo mô hình dạy học kết hợp sẽ tiết kiệm thời gian, kinh phí và nâng cao hiệu quả của các khoá bồi dưỡng giáo viên. Mô hình dạy học kết hợp (Blended learning) cho phép phối hợp giữa dạy học giáp mặt trực tiếp (face-to-face) với các mô hình dạy học trực tuyến hiện nay. Dạy học kết hợp làm tăng các cơ hội tương tác, chia sẻ hoạt động, tài nguyên, mở rộng không gian lớp học, thúc đẩy việc học tập tích cực với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin trong môi ...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Vị; Lê, Bạt Sơn (2018)

 • Mô hình Giáo dục đại học tư trên toàn thế giới chịu nhiều thử thách trong tiến trình lịch sử phát triển của của nó, có lúc rất khắc nghiệt bởi thể chế và các quan điểm chính trị khác nhau. Phân khúc này trong hệ thống giáo dục đại học khắp nơi trên thế giới đều phát triển rất chậm và yếu ớt. Cho đến những năm 1980 của thế kỷ XX, giáo dục đại học tư mới trở lại và cất cánh nhờ vào sự gia tăng nhu cầu học tập đại học của người dân, cùng với sự khó khăn về tài chính của các Nhà nước trong đáp ứng nhu cầu. Ở Việt Nam, giáo dục đại học tư đã xuất hiện trước năm 1975 ở miền Nam; nhưng mô hình này đã bị bỏ quên mãi đến đầu thập kỷ 90 của thế kỉ XX mới xuất hiện trở lại trong thời kỳ thống n...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Dương, Tuấn Anh; Trần, Hoài Phương (2018)

 • Kinh Thi là một trong năm bộ sách kinh điển của Nho giáo mà ở một số thời kì, thậm chí còn được coi là “sách giáo khoa” của toàn xã hội, được các học giả hết sức học tập và truyền tụng. Kinh Thi qua lời dạy của Khổng Tử được ghi rải rác ở nhiều thư tịch cổ; trong đó, có những lời dạy mang giá trị văn hóa, giáo dục, trở thành kinh điển. Bài viết này tập trung nghiên cứu một số lời dạy tiêu biểu, giúp gợi ý cho việc dạy học Ngữ văn trong nhà trường hiện nay. Trên cơ sở đó, bài viết muốn khẳng định lại lần nữa tính bền vững của những phương pháp mà Khổng Tử đề cập.

 • The Model of Organization and Personnel Management Autonomy at Vietnam National University Hanoi – Situation and Challenges.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Kieu Oanh; Pham, Thi Thanh Hai; Tran, Thi Hoai (2018)

 • An institution of higher autonomy is the key to the reforms to diversify and effectively mobilize mutual resources in higher education at Vietnam National University, Hanoi (VNU). At present, the Vietnamese Government has issued some guidelines to grant more autonomous power to higher education institutions. Vietnam National University, Hanoi is moving toward an autonomous system to maximize the utilization of its resources to train high quality human resources for the nation. The autonomy of organization and personnel management is the prerequisite for a university to implement its autonomy mechanism and to be socially responsible for its training, scientific research, and technol...

 • Skill gap from employers’ evaluation a case of VNU graduates.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Thi Quynh Lan (2018)

 • With globalization, the university-work transition has become increasingly challenging for graduates and employers. In the new context, the mission of university has shifted, and knowledge is no longer considered as singular [1]. The traditional role of universities in producing knowledge has changed to give more focus on the demands of society. The “codified knowledge” acquired from didactic teaching in universities can be at odds with the often “informal and tacit” knowledge required in the workplace. The development of information technology makes the nature of work changing very fast; graduates need to achieve attributes that help them not only do the work corresponding with the...

 • Organizing Bilingual Biology Lessons to Develop English Skills in High School Students.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tran, Trung Hieu (2018)

 • English is one of the most vital and necessary tools for people’s successes in many aspects of life. Therefore, building good ways to develop English skills in students is an urgent demand. Organizing English-Vietnamese bilingual lesson is interpreted as educational method in which a foreign language enrichment measure packaged into content teaching, so it is one of the effective ways to improve this skill for students. By investigating 457 students and 27 high school biology teachers in An Giang province, the study pointed out two issues of the reality of using English in biology teaching in high schools: (1) Teachers have rarely used English in teaching activities, (2) Students’ E...

 • Integration Mobile Technology into English Lessons A case study at VNU-ULIS and VNU-UED.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Thi Linh Yen; Ton, Quang Cuong (2018)

 • The purpose of this study is to investigate the mobile tools (based on Web 2.0 platform) for language activities in English lessons for non-linguistics students as well for linguistics specialized group of the two universities. While the first group is only introduced of English basic lessons with many language barriers, the second group of English linguistics students is attending to study linguistic phenomena. The study involved 21 newly enrolled Master degree students in Teaching Learning Methodology program (VNU-UED) participating in an introduction program of the English for educational purposes, and 25 linguistics specialized 4 -th year students from VNU-ULIS. The participa...

 • Integrate Education on Climate Change in Teaching and Leaning Biology at High School.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thế Hưng; Nguyễn, Thị Quyên (2018)

 • Hiện nay, biến đổi khí hậu thực sự là một thách thức to lớn với toàn nhân loại. Tuy nhiên, trong chương trình Trung học phổ thông của Việt Nam, không có môn Giáo dục biến đổi khí hậu (GDBĐKH). Vì vậy, nội dung GDBĐKH cần được tiến hành trong quá trình dạy học các môn học. Trong đó, Sinh học là bộ môn có nhiều lợi thế trong việc tích hợp GDBĐKH. Bên cạnh việc trình bày cơ sở lí luận về GDBĐKH trong dạy học Sinh học (Mục tiêu, nguyên tắc và những yêu cầu cơ bản của việc lựa chọn phương pháp giảng dạy tích hợp GDBĐKH, bài báo còn giới thiệu việc thiết kế và tổ chức dạy học bài “Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển” (Sinh học 12) theo quan điểm tích hợp GDBĐKH

 • Compatibility of Undergraduate Programms to Vietnam National Qualifications Framework A Case Study at Vietnam National University, Hanoi.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Hoài; Nghiêm, Xuân Huy; Lê, Thị Thương (2018)

 • Khung trình độ quốc gia Việt Nam đã được ban hành theo Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, các chương trình đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học cần được rà soát và điều chỉnh đáp ứng với khung trình độ quốc gia Việt Nam. Cụ thể, mối tương quan giữa chuẩn đầu ra, cấu trúc chương trình đào tạo, các bước xây dựng và phát triển chương trình đào tạo với các yêu cầu về năng lực đầu ra được nêu trong Khung trình độ quốc gia cần được nghiên cứu và giải quyết thấu đáo để các cơ sở giáo dục có lộ trình điều chỉnh và cập nhật chương trình đào tạo cho phù hợp với bối cảnh mới. Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu về mức độ đáp ứng khung tr...

 • Vận dụng thuyết huy động nguồn lực phân tích phong trào xã hội hóa giáo dục của Việt Nam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền Trang; Trần, Thị Hoài (2018)

 • Trên cơ sở phân tích công tác xã hội hóa giáo dục (XHHGD) của nước ta dựa trên các văn bản chính thức của Đảng và Nhà nước Việt Nam và thực tiễn XHHGD trong những năm qua bài báo đã trình bày những nguyên nhân chính của sự suy giảm hiệu quả của chính sách XHHGD, so sánh gữa XHHGD của nước ta với các đặc điểm cơ bản của một phong trào xã hội nói chung để rút ra kết luận về sự cần thiết phải huy động nguồn lực xã hội để đẩy mạnh công tác XHHGD trong bối cảnh hiện nay

 • Several Comments about Specifies Special Skills in the Teaching Linguistic and Literature in the Curent High Schools.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đức Can; Lê, Thời Tân (2018)

 • Bài viết nêu quan điểm cho rằng, năng lực chung là năng lực mà dạy học các môn cùng hình thành nên và năng lực chuyên biệt là năng lực của từng môn (ví dụ năng lực ngoại ngữ, năng lực làm toán, năng lực làm văn) là không đúng tinh thần giáo dục. Học môn ngữ văn đã đành là để biết “làm văn” nhưng làm văn không phải để làm văn (chấm điểm trả bài kiểm tra hay bài thi theo đề) mà là để đọc hiểu-giao tiếp-hợp tác-làm người nói chung về sau. Từ ý thức đó bài viết cố gắng thực hiện một sự phân tích sâu hơn bản thân các năng lực chuyên biệt trong mối liên hệ hòa kết hướng tới một mục tiêu giáo dục chung của môn Ngữ Văn trong nhà trường phổ thông hiện nay.

 • Scientific Basis of Training of Educational Studies.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Quang Huy (2018)

 • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu và chuyên gia giáo dục là một trong những nội dung của nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo. Điều quan trọng là đào tạo được đội ngũ cán bộ nghiên cứu và chuyên gia giáo dục đáp ứng theo tiêu chuẩn quốc tế. Dựa trên việc so sánh chương trình đào tạo cử nhân khoa học giáo dục ở nước ta với chương trình đào tạo cử nhân khoa học giáo dục của trường Đại học Hiroshima, Nhật Bản, bài viết đề xuất một số định hướng cho chương trình cử nhân khoa học giáo dục ở nước ta

 • Characteristics and development context of engineering universities in Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Tuấn Anh; Nghiêm, Xuân Huy; Lê, Thi ̣Thương (2018)

 • Số liệu báo cáo của tổ chức OECD đã chỉ ra mối liên hệ rõ nét của khoa học công nghệ trong sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia. Trong mối liên hệ đó, giáo dục và đào tạo ngành khoa học kỹ thuật đóng vai trò chính yếu tạo ra nguồn nhân lực có tay nghề đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của khoa học công nghệ. Trên thế giới, những quốc gia kịp thời vận dụng đúng đắn mối liên hệ này, đầu tư mạnh mẽ vào giáo dục và đào tạo khoa học kỹ thuật đã tiến được những bước đáng kể trên con đường phát triển đất nước. Ở Việt Nam, giáo dục và đào tạo khoa học kỹ thuật đã bắt kịp xu hướng với số lượng trường đại học kỹ thuật không ngừng gia tăng. Tuy nhiên việc đầu tư phát triển các trường đại ...

 • A survey of research on education in Vietnam through Japanese bibliographic sources from 2000 till now (2017).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Thu Vân (2018)

 • Trong thế kỉ XX, giáo dục Việt Nam nói riêng và những vấn đề văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam đã trở thành đối tượng nghiên cứu của nhiều học giả Nhật Bản. Đến những thập niên đầu của thế kỉ XXI, giáo dục Việt Nam tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu Nhật Bản. Những nghiên cứu đó không chỉ đơn thuần tìm hiểu về hệ thống giáo dục quốc dân nói chung mà còn nghiên cứu những vấn đề giáo dục trong từng cấp học, những chính sách, thông tư, luật giáo dục,… được dịch ra tiếng Nhật. Để khảo sát nội dung này, chúng tôi đã sử dụng 2 nguồn thông tin: trang web http://ci.nii.ac.jp/ (trang web tra cứu các bài báo, sách xuất bản tại Nhật) và mục lục thống kê t...

 • Using English to teach English.Classroom English competence of English language teachers in Vietnam .pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vu, Hai Ha (2017)

 • The National Foreign Language Project 2020 (Project 2020) has been laying its emphasis on the development of general English language proficiency and English language teaching methods of English language teachers in Vietnamese schools. This article argues that these focuses might overlook an area which is essential for these teachers to use English efficiently in the classrooms: the development of classroom English proficiency. This argument is corroborated by a case study with qualitative data collected from videotaping 113 teachers in their microteaching sessions. It reveals certain limitations in their classroom English competence, especially linguistic and strategic competence. ...

 • Undergraduate Students’ Attitude Towards Learning English. A case Study at Nong Lam University.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vo, Van Viet (2017)

 • Effective learning a second language is influenced by many factors. Among of those, attitude has been identified as an important one. Better understanding of students' attitude will help language teaching programmers, school managers and educators to develop strategies to improved student’s learning outcomes. The drive of this study is to explore students’ attitude toward learning English. Data were collected through a questionnaire from a total of 694 students at Nong Lam University. The results of the study showed that the students have positive attitude toward learning English as a foreign language.

 • The 2016 National Matriculation and General Certificate of Secondary Education English Test. a Challenge to the Goal of Foreign Languages Education in Vietnamese Schools.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoang, Van Van (2017)

 • Every year in Vietnam there are nearly a million Vietnamese 12 graders taking as compulsory the national general certificate of secondary education English test to be eligible to receive general certificate of secondary school education. Since 2015, the English test has been used for students to achieve two goals: (1) to receive general certificate of secondary school education and (2) to gain entrance to Vietnamese universities and colleges. The test is referred to as “the national matriculation and general certificate of secondary education English test”. It has a clear format, clearly specified contents, a clear and detailed scoring scheme, and is made public in the Vietnamese ...

 • Research on the factors impact on the cohesion in higher education training between universities and enterprises case study in Danang .pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngo, Anh Hoang; Nguyen, Thi Hanh (2017)

 • Higher education plays critical role in providing human resources to society in all areas. Universities are thriving to carry out the test of training citizens to meet social needs; exploring science and technology, bringing scientific achievements into practice to serve the industrialization and modernization of the countries. However, our higher institutions have not accomplished all of these goals; we are preferring to focus on training generations of graduates with excellent results only in their academic performance, despite the increasing demands of enterprises in reality. This research studied the factors that influence the cohesion between universities and enterprises, thereby...

 • Interactive virtual classroom.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Thi Thanh; Le, Huy Tung (2017)

 • Developing virtual classroom training doesn't have to a chore. In fact, once you know each of the steps involved in the process, you can create deliverables that effectively improve employee skills and job performance, regardless of the subject matter. Even dreaded compliance training can become an engaging and exciting experience for your audience.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 161

Education Research : [161]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 161
 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thu Phương (2018)

 • Dạy từ xưng hô tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số là vấn đề rất có ý nghĩa trong việc hình thành và phát triển ngôn ngữ chuẩn, ngôn ngữ chính thống trong giao tiếp xã hội của cộng đồng người Việt. Đây không chỉ là vấn đề dạy tiếng Việt, mà còn là vấn đề dạy văn hóa giao tiếp, vấn đề phát triển văn hóa trong môi trường xã hội vùng đồng bào các dân tộc. Bài viết trình bày và phân tích hiện tượng lệch chuẩn trong sử dụng từ xưng hô tiếng Việt, sử dụng ngôn ngữ giao tiếp tiếng Việt của học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số và nguyên nhân của hiện tượng lệch chuẩn này, mối quan hệ giữa từ xưng hô tiếng Việt với văn hóa giao tiếp, yêu cầu dạy sử dụng từ xưng hô tiếng...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Kim Chung; Tôn, Quang Cường (2018)

 • Việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông đòi hỏi tổ chức các khoá học bồi dưỡng với số lượng lớn giáo viên thường xuyên, liên tục trong phạm vi toàn quốc đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ theo mô hình dạy học kết hợp sẽ tiết kiệm thời gian, kinh phí và nâng cao hiệu quả của các khoá bồi dưỡng giáo viên. Mô hình dạy học kết hợp (Blended learning) cho phép phối hợp giữa dạy học giáp mặt trực tiếp (face-to-face) với các mô hình dạy học trực tuyến hiện nay. Dạy học kết hợp làm tăng các cơ hội tương tác, chia sẻ hoạt động, tài nguyên, mở rộng không gian lớp học, thúc đẩy việc học tập tích cực với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin trong môi ...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Vị; Lê, Bạt Sơn (2018)

 • Mô hình Giáo dục đại học tư trên toàn thế giới chịu nhiều thử thách trong tiến trình lịch sử phát triển của của nó, có lúc rất khắc nghiệt bởi thể chế và các quan điểm chính trị khác nhau. Phân khúc này trong hệ thống giáo dục đại học khắp nơi trên thế giới đều phát triển rất chậm và yếu ớt. Cho đến những năm 1980 của thế kỷ XX, giáo dục đại học tư mới trở lại và cất cánh nhờ vào sự gia tăng nhu cầu học tập đại học của người dân, cùng với sự khó khăn về tài chính của các Nhà nước trong đáp ứng nhu cầu. Ở Việt Nam, giáo dục đại học tư đã xuất hiện trước năm 1975 ở miền Nam; nhưng mô hình này đã bị bỏ quên mãi đến đầu thập kỷ 90 của thế kỉ XX mới xuất hiện trở lại trong thời kỳ thống n...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Dương, Tuấn Anh; Trần, Hoài Phương (2018)

 • Kinh Thi là một trong năm bộ sách kinh điển của Nho giáo mà ở một số thời kì, thậm chí còn được coi là “sách giáo khoa” của toàn xã hội, được các học giả hết sức học tập và truyền tụng. Kinh Thi qua lời dạy của Khổng Tử được ghi rải rác ở nhiều thư tịch cổ; trong đó, có những lời dạy mang giá trị văn hóa, giáo dục, trở thành kinh điển. Bài viết này tập trung nghiên cứu một số lời dạy tiêu biểu, giúp gợi ý cho việc dạy học Ngữ văn trong nhà trường hiện nay. Trên cơ sở đó, bài viết muốn khẳng định lại lần nữa tính bền vững của những phương pháp mà Khổng Tử đề cập.

 • The Model of Organization and Personnel Management Autonomy at Vietnam National University Hanoi – Situation and Challenges.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Kieu Oanh; Pham, Thi Thanh Hai; Tran, Thi Hoai (2018)

 • An institution of higher autonomy is the key to the reforms to diversify and effectively mobilize mutual resources in higher education at Vietnam National University, Hanoi (VNU). At present, the Vietnamese Government has issued some guidelines to grant more autonomous power to higher education institutions. Vietnam National University, Hanoi is moving toward an autonomous system to maximize the utilization of its resources to train high quality human resources for the nation. The autonomy of organization and personnel management is the prerequisite for a university to implement its autonomy mechanism and to be socially responsible for its training, scientific research, and technol...

 • Skill gap from employers’ evaluation a case of VNU graduates.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Thi Quynh Lan (2018)

 • With globalization, the university-work transition has become increasingly challenging for graduates and employers. In the new context, the mission of university has shifted, and knowledge is no longer considered as singular [1]. The traditional role of universities in producing knowledge has changed to give more focus on the demands of society. The “codified knowledge” acquired from didactic teaching in universities can be at odds with the often “informal and tacit” knowledge required in the workplace. The development of information technology makes the nature of work changing very fast; graduates need to achieve attributes that help them not only do the work corresponding with the...

 • Organizing Bilingual Biology Lessons to Develop English Skills in High School Students.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tran, Trung Hieu (2018)

 • English is one of the most vital and necessary tools for people’s successes in many aspects of life. Therefore, building good ways to develop English skills in students is an urgent demand. Organizing English-Vietnamese bilingual lesson is interpreted as educational method in which a foreign language enrichment measure packaged into content teaching, so it is one of the effective ways to improve this skill for students. By investigating 457 students and 27 high school biology teachers in An Giang province, the study pointed out two issues of the reality of using English in biology teaching in high schools: (1) Teachers have rarely used English in teaching activities, (2) Students’ E...

 • Integration Mobile Technology into English Lessons A case study at VNU-ULIS and VNU-UED.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Thi Linh Yen; Ton, Quang Cuong (2018)

 • The purpose of this study is to investigate the mobile tools (based on Web 2.0 platform) for language activities in English lessons for non-linguistics students as well for linguistics specialized group of the two universities. While the first group is only introduced of English basic lessons with many language barriers, the second group of English linguistics students is attending to study linguistic phenomena. The study involved 21 newly enrolled Master degree students in Teaching Learning Methodology program (VNU-UED) participating in an introduction program of the English for educational purposes, and 25 linguistics specialized 4 -th year students from VNU-ULIS. The participa...

 • Integrate Education on Climate Change in Teaching and Leaning Biology at High School.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thế Hưng; Nguyễn, Thị Quyên (2018)

 • Hiện nay, biến đổi khí hậu thực sự là một thách thức to lớn với toàn nhân loại. Tuy nhiên, trong chương trình Trung học phổ thông của Việt Nam, không có môn Giáo dục biến đổi khí hậu (GDBĐKH). Vì vậy, nội dung GDBĐKH cần được tiến hành trong quá trình dạy học các môn học. Trong đó, Sinh học là bộ môn có nhiều lợi thế trong việc tích hợp GDBĐKH. Bên cạnh việc trình bày cơ sở lí luận về GDBĐKH trong dạy học Sinh học (Mục tiêu, nguyên tắc và những yêu cầu cơ bản của việc lựa chọn phương pháp giảng dạy tích hợp GDBĐKH, bài báo còn giới thiệu việc thiết kế và tổ chức dạy học bài “Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển” (Sinh học 12) theo quan điểm tích hợp GDBĐKH

 • Compatibility of Undergraduate Programms to Vietnam National Qualifications Framework A Case Study at Vietnam National University, Hanoi.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Hoài; Nghiêm, Xuân Huy; Lê, Thị Thương (2018)

 • Khung trình độ quốc gia Việt Nam đã được ban hành theo Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, các chương trình đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học cần được rà soát và điều chỉnh đáp ứng với khung trình độ quốc gia Việt Nam. Cụ thể, mối tương quan giữa chuẩn đầu ra, cấu trúc chương trình đào tạo, các bước xây dựng và phát triển chương trình đào tạo với các yêu cầu về năng lực đầu ra được nêu trong Khung trình độ quốc gia cần được nghiên cứu và giải quyết thấu đáo để các cơ sở giáo dục có lộ trình điều chỉnh và cập nhật chương trình đào tạo cho phù hợp với bối cảnh mới. Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu về mức độ đáp ứng khung tr...

 • Vận dụng thuyết huy động nguồn lực phân tích phong trào xã hội hóa giáo dục của Việt Nam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền Trang; Trần, Thị Hoài (2018)

 • Trên cơ sở phân tích công tác xã hội hóa giáo dục (XHHGD) của nước ta dựa trên các văn bản chính thức của Đảng và Nhà nước Việt Nam và thực tiễn XHHGD trong những năm qua bài báo đã trình bày những nguyên nhân chính của sự suy giảm hiệu quả của chính sách XHHGD, so sánh gữa XHHGD của nước ta với các đặc điểm cơ bản của một phong trào xã hội nói chung để rút ra kết luận về sự cần thiết phải huy động nguồn lực xã hội để đẩy mạnh công tác XHHGD trong bối cảnh hiện nay

 • Several Comments about Specifies Special Skills in the Teaching Linguistic and Literature in the Curent High Schools.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đức Can; Lê, Thời Tân (2018)

 • Bài viết nêu quan điểm cho rằng, năng lực chung là năng lực mà dạy học các môn cùng hình thành nên và năng lực chuyên biệt là năng lực của từng môn (ví dụ năng lực ngoại ngữ, năng lực làm toán, năng lực làm văn) là không đúng tinh thần giáo dục. Học môn ngữ văn đã đành là để biết “làm văn” nhưng làm văn không phải để làm văn (chấm điểm trả bài kiểm tra hay bài thi theo đề) mà là để đọc hiểu-giao tiếp-hợp tác-làm người nói chung về sau. Từ ý thức đó bài viết cố gắng thực hiện một sự phân tích sâu hơn bản thân các năng lực chuyên biệt trong mối liên hệ hòa kết hướng tới một mục tiêu giáo dục chung của môn Ngữ Văn trong nhà trường phổ thông hiện nay.

 • Scientific Basis of Training of Educational Studies.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Quang Huy (2018)

 • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu và chuyên gia giáo dục là một trong những nội dung của nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo. Điều quan trọng là đào tạo được đội ngũ cán bộ nghiên cứu và chuyên gia giáo dục đáp ứng theo tiêu chuẩn quốc tế. Dựa trên việc so sánh chương trình đào tạo cử nhân khoa học giáo dục ở nước ta với chương trình đào tạo cử nhân khoa học giáo dục của trường Đại học Hiroshima, Nhật Bản, bài viết đề xuất một số định hướng cho chương trình cử nhân khoa học giáo dục ở nước ta

 • Characteristics and development context of engineering universities in Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Tuấn Anh; Nghiêm, Xuân Huy; Lê, Thi ̣Thương (2018)

 • Số liệu báo cáo của tổ chức OECD đã chỉ ra mối liên hệ rõ nét của khoa học công nghệ trong sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia. Trong mối liên hệ đó, giáo dục và đào tạo ngành khoa học kỹ thuật đóng vai trò chính yếu tạo ra nguồn nhân lực có tay nghề đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của khoa học công nghệ. Trên thế giới, những quốc gia kịp thời vận dụng đúng đắn mối liên hệ này, đầu tư mạnh mẽ vào giáo dục và đào tạo khoa học kỹ thuật đã tiến được những bước đáng kể trên con đường phát triển đất nước. Ở Việt Nam, giáo dục và đào tạo khoa học kỹ thuật đã bắt kịp xu hướng với số lượng trường đại học kỹ thuật không ngừng gia tăng. Tuy nhiên việc đầu tư phát triển các trường đại ...

 • A survey of research on education in Vietnam through Japanese bibliographic sources from 2000 till now (2017).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Thu Vân (2018)

 • Trong thế kỉ XX, giáo dục Việt Nam nói riêng và những vấn đề văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam đã trở thành đối tượng nghiên cứu của nhiều học giả Nhật Bản. Đến những thập niên đầu của thế kỉ XXI, giáo dục Việt Nam tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu Nhật Bản. Những nghiên cứu đó không chỉ đơn thuần tìm hiểu về hệ thống giáo dục quốc dân nói chung mà còn nghiên cứu những vấn đề giáo dục trong từng cấp học, những chính sách, thông tư, luật giáo dục,… được dịch ra tiếng Nhật. Để khảo sát nội dung này, chúng tôi đã sử dụng 2 nguồn thông tin: trang web http://ci.nii.ac.jp/ (trang web tra cứu các bài báo, sách xuất bản tại Nhật) và mục lục thống kê t...

 • Using English to teach English.Classroom English competence of English language teachers in Vietnam .pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vu, Hai Ha (2017)

 • The National Foreign Language Project 2020 (Project 2020) has been laying its emphasis on the development of general English language proficiency and English language teaching methods of English language teachers in Vietnamese schools. This article argues that these focuses might overlook an area which is essential for these teachers to use English efficiently in the classrooms: the development of classroom English proficiency. This argument is corroborated by a case study with qualitative data collected from videotaping 113 teachers in their microteaching sessions. It reveals certain limitations in their classroom English competence, especially linguistic and strategic competence. ...

 • Undergraduate Students’ Attitude Towards Learning English. A case Study at Nong Lam University.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vo, Van Viet (2017)

 • Effective learning a second language is influenced by many factors. Among of those, attitude has been identified as an important one. Better understanding of students' attitude will help language teaching programmers, school managers and educators to develop strategies to improved student’s learning outcomes. The drive of this study is to explore students’ attitude toward learning English. Data were collected through a questionnaire from a total of 694 students at Nong Lam University. The results of the study showed that the students have positive attitude toward learning English as a foreign language.

 • The 2016 National Matriculation and General Certificate of Secondary Education English Test. a Challenge to the Goal of Foreign Languages Education in Vietnamese Schools.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoang, Van Van (2017)

 • Every year in Vietnam there are nearly a million Vietnamese 12 graders taking as compulsory the national general certificate of secondary education English test to be eligible to receive general certificate of secondary school education. Since 2015, the English test has been used for students to achieve two goals: (1) to receive general certificate of secondary school education and (2) to gain entrance to Vietnamese universities and colleges. The test is referred to as “the national matriculation and general certificate of secondary education English test”. It has a clear format, clearly specified contents, a clear and detailed scoring scheme, and is made public in the Vietnamese ...

 • Research on the factors impact on the cohesion in higher education training between universities and enterprises case study in Danang .pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngo, Anh Hoang; Nguyen, Thi Hanh (2017)

 • Higher education plays critical role in providing human resources to society in all areas. Universities are thriving to carry out the test of training citizens to meet social needs; exploring science and technology, bringing scientific achievements into practice to serve the industrialization and modernization of the countries. However, our higher institutions have not accomplished all of these goals; we are preferring to focus on training generations of graduates with excellent results only in their academic performance, despite the increasing demands of enterprises in reality. This research studied the factors that influence the cohesion between universities and enterprises, thereby...

 • Interactive virtual classroom.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Thi Thanh; Le, Huy Tung (2017)

 • Developing virtual classroom training doesn't have to a chore. In fact, once you know each of the steps involved in the process, you can create deliverables that effectively improve employee skills and job performance, regardless of the subject matter. Even dreaded compliance training can become an engaging and exciting experience for your audience.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 161