Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Trường Giang-
dc.contributor.authorVũ, Thị Thanh Hương-
dc.date.accessioned2017-05-17T05:42:16Z-
dc.date.available2017-05-17T05:42:16Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationVũ, T. T. H. (2009). Hoàn thiện cơ chế hạch toán kinh tế đối với các tổ chức khoa học và công nghệ. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecodeV_L2_01544-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35958-
dc.description.abstractTổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về hạch toán kinh tế (HTKT) của tổ chức khoa học công nghệ (TCKHCN) công lập tự trang trải kinh phí. Giới thiệu một số nội dung về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của TCKHCN công lập theo quy định của NĐ 115 và nghiê (...)-
dc.format.extent105 tr. + CD-ROM-
dc.language.isovi-
dc.publisherTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Chính sách khoa học và công nghệ (Full)-
dc.subjectCông nghệ-
dc.subjectHạch toán kinh tế-
dc.subjectKhoa học-
dc.subjectQuản lý điều hành-
dc.subjectTự chủ tài chính-
dc.titleHoàn thiện cơ chế hạch toán kinh tế đối với các tổ chức khoa học và công nghệ : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 70-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • V_L2_01544_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,11 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Trường Giang-
  dc.contributor.authorVũ, Thị Thanh Hương-
  dc.date.accessioned2017-05-17T05:42:16Z-
  dc.date.available2017-05-17T05:42:16Z-
  dc.date.issued2009-
  dc.identifier.citationVũ, T. T. H. (2009). Hoàn thiện cơ chế hạch toán kinh tế đối với các tổ chức khoa học và công nghệ. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecodeV_L2_01544-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35958-
  dc.description.abstractTổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về hạch toán kinh tế (HTKT) của tổ chức khoa học công nghệ (TCKHCN) công lập tự trang trải kinh phí. Giới thiệu một số nội dung về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của TCKHCN công lập theo quy định của NĐ 115 và nghiê (...)-
  dc.format.extent105 tr. + CD-ROM-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Chính sách khoa học và công nghệ (Full)-
  dc.subjectCông nghệ-
  dc.subjectHạch toán kinh tế-
  dc.subjectKhoa học-
  dc.subjectQuản lý điều hành-
  dc.subjectTự chủ tài chính-
  dc.titleHoàn thiện cơ chế hạch toán kinh tế đối với các tổ chức khoa học và công nghệ : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 70-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • V_L2_01544_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,11 MB

  • Format : Adobe PDF