Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLê, Huy Bắc-
dc.contributor.authorĐinh, Thị Thủy-
dc.date.accessioned2017-05-17T05:42:24Z-
dc.date.available2017-05-17T05:42:24Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.citationĐinh, T.T. (2008). Kết cấu tiểu thuyết Chùm nho phẫn nộ" của John Steinbeck. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecodeV_L2_01311-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35966-
dc.description.abstractGiới thiệu khái quát về tác giả John Steinbeck, các sáng tác tiêu biểu của ông, một số công trình nghiên cứu về tác phẩm của John Steinbeck ở Mỹ và Việt Nam. Với mục tiêu hướng tới giải mã kết cấu trong tiểu thuyết Chùm nho phẫn nộ của Steinbeck, đi sâu ng (...)-
dc.description.abstractElectronic Resources-
dc.description.abstractLuận văn ThS. Văn học nước ngoài -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008-
dc.format.extent95 tr. + CD-ROM-
dc.language.isovi-
dc.publisherTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Văn học nước ngoài (Full)-
dc.subjectSteinbeck, John-
dc.subjectKết cấu tiểu thuyết-
dc.subjectNghiên cứu văn học-
dc.subjectTiểu thuyết-
dc.subjectVăn học Mỹ-
dc.titleKết cấu tiểu thuyết Chùm nho phẫn nộ" của John Steinbeck : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 30"-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • V_L2_01311_Noi_dung.pdf
  • Size : 2,22 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorLê, Huy Bắc-
  dc.contributor.authorĐinh, Thị Thủy-
  dc.date.accessioned2017-05-17T05:42:24Z-
  dc.date.available2017-05-17T05:42:24Z-
  dc.date.issued2008-
  dc.identifier.citationĐinh, T.T. (2008). Kết cấu tiểu thuyết Chùm nho phẫn nộ" của John Steinbeck. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecodeV_L2_01311-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35966-
  dc.description.abstractGiới thiệu khái quát về tác giả John Steinbeck, các sáng tác tiêu biểu của ông, một số công trình nghiên cứu về tác phẩm của John Steinbeck ở Mỹ và Việt Nam. Với mục tiêu hướng tới giải mã kết cấu trong tiểu thuyết Chùm nho phẫn nộ của Steinbeck, đi sâu ng (...)-
  dc.description.abstractElectronic Resources-
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Văn học nước ngoài -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008-
  dc.format.extent95 tr. + CD-ROM-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Văn học nước ngoài (Full)-
  dc.subjectSteinbeck, John-
  dc.subjectKết cấu tiểu thuyết-
  dc.subjectNghiên cứu văn học-
  dc.subjectTiểu thuyết-
  dc.subjectVăn học Mỹ-
  dc.titleKết cấu tiểu thuyết Chùm nho phẫn nộ" của John Steinbeck : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 30"-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • V_L2_01311_Noi_dung.pdf
  • Size : 2,22 MB

  • Format : Adobe PDF