Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35979
Title: Jane Eyre từ góc nhìn phân tâm học : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 30
Authors: Đào, Duy Hiệp, người hướng dẫn
Trịnh, Ngọc Trâm
Keywords: Bronte, Charlotte;Văn học nước ngoài;Tiểu thuyết;Văn học Anh;Phân tâm học
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKHXH&NV
Abstract: 84 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Văn học nước ngoài -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tìm hiểu về phân tâm học như một lí thuyết phê bình văn học. Nghiên cứu thế giới tâm lí của nhân vật Jane Eyre qua nghệ thuật tiểu thuyết của Charlote Bronte. Trình bày những ẩn ức, ám ảnh về cái chết và tình yêu
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35979
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 0205000891_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 740.74 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.