Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/360
Title: Online Chat - Lợi ích cho bạn đọc và thư viện
Authors: Lê Bá, Lâm
Keywords: Online Chat;Hỗ trợ trực tuyến;Website thư viện
Issue Date: 2015-03-11
Publisher: Thư viện Quốc gia
Abstract: Dịch vụ hỗ trợ bạn đọc trực tuyến qua online chat hiện đang được các thư viện áp dụng rộng rãi và hiệu quả do hình thức phục vụ này mang lại cho thấy một xu thế phát triển tất yếu của các sản phẩm và dịch vụ thông tin- thư viện (TTTV) trong giai đoạn công nghệ thông tin và truyền thông phát triển mạnh mẽ. Đã đến lúc bên cạnh các hình thức dịch vụ TTTV truyền thống, hình thức phục vụ điện tử cần được nghiên cứu, quan tâm và đẩy mạnh. Bài viết nêu những công cụ phục vụ online chat đang được các cơ quan thông tin, thư viện sử dụng phổ biến hiện nay và phân tích những lợi ích của nó đối với bạn đọc cũng như thư viện và nêu một số khó khăn của những thủ thư trực tuyến gặp phải. Các đề xuất và kiến nghị để dịch vụ này ngày càng có chất lượng và được mở rộng ra nhiều thư viện.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/360
ISSN: 1859-1450
Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Online Chat.pdf
  • Description : 
  • Size : 437.38 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.