Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVũ, Văn Quân-
dc.contributor.authorĐinh, Thị Hải Đường-
dc.date.accessioned2017-05-17T05:45:29Z-
dc.date.available2017-05-17T05:45:29Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationĐinh, T. H. Đ. (2012). Chính sách an ninh-phòng thủ biển của Nhà Nguyễn ở nửa đầu thế kỷ XIX (1802-1858). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode02050001141-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36124-
dc.description.abstractLuận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012-
dc.description.abstractTìm hiểu cụ thể các chính sách an ninh – phòng thủ vùng duyên hải, vùng biển – đảo của nhà Nguyễn từ năm 1802 đến 1858, cả trên văn bản và thực tế thực hiện. Đánh giá chính sách và hiệu quả thực hiện chính sách trong việc đảm bảo và duy trì sự an toàn, yên (...)-
dc.description.abstractElectronic Resources-
dc.format.extent239 tr. + CD-ROM + Tóm tắt-
dc.language.isovi-
dc.publisherTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lịch sử Việt Nam (Full)-
dc.subjectLịch sử Việt Nam-
dc.subjectNhà Nguyễn-
dc.subjectThế kỷ 19-
dc.titleChính sách an ninh-phòng thủ biển của Nhà Nguyễn ở nửa đầu thế kỷ XIX (1802-1858) : Luận văn ThS. Lịch sử : 60 22 54-
dc.typeThesis-
dc.rights.licenseAccess limited to members-
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050001141_Noi_dung.pdf
  • Size : 2,83 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorVũ, Văn Quân-
  dc.contributor.authorĐinh, Thị Hải Đường-
  dc.date.accessioned2017-05-17T05:45:29Z-
  dc.date.available2017-05-17T05:45:29Z-
  dc.date.issued2012-
  dc.identifier.citationĐinh, T. H. Đ. (2012). Chính sách an ninh-phòng thủ biển của Nhà Nguyễn ở nửa đầu thế kỷ XIX (1802-1858). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode02050001141-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36124-
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012-
  dc.description.abstractTìm hiểu cụ thể các chính sách an ninh – phòng thủ vùng duyên hải, vùng biển – đảo của nhà Nguyễn từ năm 1802 đến 1858, cả trên văn bản và thực tế thực hiện. Đánh giá chính sách và hiệu quả thực hiện chính sách trong việc đảm bảo và duy trì sự an toàn, yên (...)-
  dc.description.abstractElectronic Resources-
  dc.format.extent239 tr. + CD-ROM + Tóm tắt-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lịch sử Việt Nam (Full)-
  dc.subjectLịch sử Việt Nam-
  dc.subjectNhà Nguyễn-
  dc.subjectThế kỷ 19-
  dc.titleChính sách an ninh-phòng thủ biển của Nhà Nguyễn ở nửa đầu thế kỷ XIX (1802-1858) : Luận văn ThS. Lịch sử : 60 22 54-
  dc.typeThesis-
  dc.rights.licenseAccess limited to members-
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050001141_Noi_dung.pdf
  • Size : 2,83 MB

  • Format : Adobe PDF