Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36126
Title: Những chuyển biến của kinh tế Việt Nam Cộng hòa dưới tác động của viện trợ Hoa Kỳ (1965-1975) : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 54
Authors: Nguyễn, Đình Lê, người hướng dẫn
Phạm, Thị Hồng Hà
Keywords: Lịch sử Việt Nam;Biến động kinh tế;Việt Nam Cộng hòa;Viện trợ kinh tế;Hoa Kỳ;Giai đoạn 1965-1975
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKHXH&NV
Abstract: 142 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày bối cảnh miền Nam Việt Nam (1965-1975) và chính sách viện trợ của Hoa Kỳ: nội tình miền Nam Việt Nam (1965-1975); chính sách và nguồn viện trợ của Hoa Kỳ. Tìm hiểu tác động của viện trợ Hoa Kỳ đối với nền kinh tế Việt Nam Cộng hòa (1965-1975): bi (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36126
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050000961_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.49 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.