Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36138
Title: Tìm hiểu phong trào Công giáo kháng chiến ở Nam Bộ (1945-1954) : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 54
Authors: Đỗ, Quốc Hưng, người hướng dẫn
Ngô, Quốc Đông
Keywords: Phong trào công giáo;Kháng chiến Nam Bộ;Lịch sử Việt Nam;Thời kỳ 1945-1954
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: 108 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Trình bày tóm tắt về Công giáo Việt Nam và nêu ra vài đặc điểm của Công giáo có liên quan đến phong trào Công giáo kháng chiến tại Nam Bộ 1945-1954. Khảo sát quá trình hình thành, phát triển về mặt tổ chức của phong trào Công giáo kháng chiến Nam Bộ. Phân (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36138
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050000163_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.61 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.