Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36293
Title: Ý nghĩa lịch sử và giá trị nghệ thuật của tiểu thuyết Truyện nhà kỵ sỹ Đon Qujote" của Cervantes : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 32"
Authors: Phạm, Thành Hưng
Lê, Thị Hương
Keywords: Lý luận văn học;Tiểu thuyết;Văn học Tây Ban Nha
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Citation: Lê, Thị Hương. (2012). Ý nghĩa lịch sử và giá trị nghệ thuật của tiểu thuyết Truyện nhà kỵ sỹ Đon Qujote" của Cervantes. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Luận văn ThS. Lý luận văn học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Khái quát về nhà văn Cervantes trong nền văn hóa Phục Hưng Tây Âu. Tìm hiểu về giá trị lịch sử- tư tưởng của tiểu thuyết “Truyện nhà kỵ sĩ Don Qujote”. Nghiên cứu giá trị nghệ thuật của tiểu thuyết “Truyện nhà kỵ sĩ Don Qujote” của tác giả Cervantes, qua đ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36293
Language: vi
Format Extent: 105 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050000814_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 942.65 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.