Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3634
Title: Nghiên cứu, đánh giá nguồn vốn thiên nhiên ở quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng phục vụ phát triển kinh tế xanh, tăng trưởng xanh
Other Titles: Research, assessment natural capital in Cat Ba Island, Cat Hai district, Hai Phong city for the development of green economy, green growth
Authors: Dương, Thị Hậu
Keywords: Kinh tế tài nguyên;Nguồn vốn thiên nhiên;Phát triển kinh tế xanh;Tăng trưởng xanh
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 86 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3634
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050001892.pdf
  • Description : 
  • Size : 749.97 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.