Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36694
Title: Nghiên cứu một số giải pháp về chính sách ứng dụng công nghệ Chất chữa cháy sạch" nhằm bảo vệ tầng ôzôn trong hệ thống chữa cháy ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 72"
Authors: Đỗ, Ngọc Cẩn, người hướng dẫn
Nguyễn, Long Hưng
Keywords: Chất chữa cháy sạch;Chữa cháy;Việt Nam;Ứng dụng công nghệ
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: 83 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản lý khoa học và công nghệ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Trình bày: khái niệm chính sách, khái niệm về suy giảm ôzôn, khái niệm Halon, khái niệm “chất chữa cháy sạch”, khái niệm đổi mới công nghệ; Halon, thành phần cơ bản, thực trạng sử dụng Halon trong chữa cháy và ảnh hưởng của nó đến môi trường; phân tích vai (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36694
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_01868_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.89 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.