Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3701
Title: CÁC TỘI XÂM PHẠM NHÂN PHẨM, DANH DỰ CỦA CON NGƯỜI TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM (TRÊN CƠ SỞ NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN)
Authors: VŨ, THỊ DUNG
Keywords: Luật hình sự;Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQGHN
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3701
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005230.pdf
  • Description : 
  • Size : 419.91 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.