Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3701
Title: CÁC TỘI XÂM PHẠM NHÂN PHẨM, DANH DỰ CỦA CON NGƯỜI TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM (TRÊN CƠ SỞ NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN)
Authors: VŨ, THỊ DUNG
Keywords: Luật hình sự;Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQGHN
Citation: VŨ, THỊ DUNG. (2015). CÁC TỘI XÂM PHẠM NHÂN PHẨM, DANH DỰ CỦA CON NGƯỜI TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM (TRÊN CƠ SỞ NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3701
Language: vi
Format Extent: 21 p.
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005230.pdf
  • Description : 
  • Size : 419.91 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.