Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37083
Title: Nghiên cứu thành phần, phân bố của mối Macrotermes (Isoptera : Termitidae) và đặc điểm sinh học, sinh thái học của loài Macrotermes Annandalei (Silvestri) ở miền bắc Việt Nam : Luận án TS. Sinh học 1.05.14
Authors: Bùi, Công Hiển, Người hướng dẫn
Phạm, Bình Quyền, Người hướng dẫn
Nguyễn, Văn Quảng
Keywords: Miền Bắc Việt nam;Mối;Mối Macrotermes;Mối Macrotermes Annandalei;Phòng chống mối;Sinh thái học;Đặc điểm sinh học
Issue Date: 2003
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: 191 tr
Kiểm kê, cập nhật, bổ sung và lập danh sách các loài của giống Macrotermen ở miền Bắc Việt Nam. Nghiên cứu đặc diểm phân bố của giống Macrotermes theo khu vực địa lý, dải độ cao và kiểu sinh cảnh. Tìm hiểu đặc điểm sinh học, sinh thái học của loài mối M.an (...)
Electronic Resources
Luận án TS. Côn trùng học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37083
Appears in Collections:HUS - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L1_00216_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 91.74 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.