Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37110
Title: Đặc trưng của toán tử khả nghịch dạng suy rộng và ứng dụng giải các bài toán biên tương ứng : Luận án TS. Toán học
Authors: Nguyễn, Minh Tuấn
Nguyễn, Văn Mậu
Phạm, Thị Bạch Ngọc
Keywords: Bài toán biên;Giải tích;Toán học;Toán tử khả nghịch
Issue Date: 2001
Publisher: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Citation: Phạm, T. B. N. (2001). Đặc trưng của toán tử khả nghịch dạng suy rộng và ứng dụng giải các bài toán biên tương ứng. Luận án Tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Chương 1: Đặc trưng của toán tử khả nghịch phải suy rộng. Chương 2: Một số bài toán biên đối với phương trình sinh bởi toán tử khả nghịch phải suy rộng. Chương 3: Một số kết quả về toán tử khả nghịch phải suy rộng bậc cao.
Luận án ngoài phần mở đầu và kết luận gồm 3 chương: Chương 1, nghiên cứu một số đặc trưng của toán tử khả nghịch phải suy rộng. Chương 2, đề cập đến cách giải phương trình sinh bởi toán tử khả nghịch phải suy rộng. Chương 3, nghiên cứu một số kết quả về to (...)
Electronic Resources
Luận án TS. Khoa học Toán học Giải tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37110
Language: vi
Format Extent: 127 tr.
Appears in Collections:HUS - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L1_00162_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 38.73 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.