Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37202
Title: Những đặc trưng sinh học cơ bản về sự phát triển cơ chế và sự sinh đẻ của phụ nữ ở một số vùng nông thôn Đồng bằng bắc bộ : Luận án PTS. Nhân chủng học
Authors: Hà, Thị Phương Tiến
Keywords: Bắc bộ;Cơ thể;Môi trường sinh thái;Phụ nữ;Sinh đẻ;Đặc trưng sinh học
Issue Date: 1995
Publisher: ĐHTH HN
Abstract: 188 tr
Tác giả tập trung nghiên cứu những đặc trưng sinh học cơ bản về sự phát triển cơ thể và sự sinh đẻ của phụ nữ 3 xã đồng bằng Bắc bộ và một số yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển cơ thể con người trong môi trường sinh thái hiện nay
Electronic Resources
Luận án PTS. khoa học Sinh vật học - Nhân chủng học -- Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1995
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37202
Appears in Collections:HUS - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L1_00065_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 37.96 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.