Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37203
Title: Đặc điểm khí hậu và phương pháp thống kê vật lý dự báo sương mù khu vực biển và ven bờ vịnh Bắc Bộ : Luận án PTS Địa lý - Địa chất: 01.07.01
Authors: Trần, Tân Tiến, Người hướng dẫn
Phan, Văn Tân
Keywords: Dự báo sương mù;Khí hậu;Khí tượng;Sương mù;Thống kê vật lý;Vịnh Bắc bộ
Issue Date: 1994
Publisher: ĐHTH HN
Abstract: 173 tr
Tác giả luận văn đi sâu nghiên cứu những đặc điểm khí hậu và các quy luật, phương pháp thống kê vật lý dự báo sương mù, những yếu tố khí tượng có liên quan. Đồng thời xây dựng phương pháp và xác lập các công thức dự báo sương mù cho một số trạm thuộc khu v (...)
Electronic Resources
Luận án PTS. khoa học Địa lý - Địa chất Khí tượng và khí hậu học -- Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1994
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37203
Appears in Collections:HUS - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L1_00064_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 34.3 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.