Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37223
Title: Hệ đo Gradient từ trường trái đất bằng phương pháp cộng hưởng từ hạt nhân và đo biến thiên từ trường trái đất dùng biến từ màng mỏng từ : Luận án PTS. Vật lý: 1 02 05
Authors: Nguyễn, Khang Cường, Người hướng dẫn
Hoàng, Lâm Tử Bành
Keywords: Biến từ màng mỏng;Cộng hưởng Từ hạt nhân;Hệ đo Gradient;Phương pháp cộng hưởng;Từ trường trái đất;Vật lý vô tuyến
Issue Date: 1992
Publisher: ĐHTH HN
Abstract: 72 tr.
Nghiên cứu các phương pháp đo vi sai từ trường trái đất dựa trên hiệu ứng cộng hưởng từ hạt nhân và đo biến thiên từ trường trái đất dùng biến tử màng mỏng từ
Electronic Resources
Luận án PTS. Vật Lí vô tuyến và điện tử -- Trường Đại học Tổng Hợp Hà Nội, 1992
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37223
Appears in Collections:HUS - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L1_00037_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 33.86 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.