Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37410
Title: Đánh giá ô nhiễm không khí bởi các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs) ở một số khu công nghiệp và đô thị tiêu biểu tại Việt Nam : Luận văn ThS. Hóa kỹ thuật
Authors: Phạm, Hùng Việt
Vũ, Đức Nam
Keywords: Công nghệ hoá học;Hợp chất hữu cơ;Việt Nam;Ô nhiễm không khí
Issue Date: 1999
Publisher: ĐHKHTN
Citation: Vũ, Đức Nam. (1999). Đánh giá ô nhiễm không khí bởi các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs) ở một số khu công nghiệp và đô thị tiêu biểu tại Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Đi sâu tìm hiểu tổng quan về dẫn xuất Halogen của các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs) và các phương pháp phân tích VOCs. Trình bày các thực nghiệm trên các mẫu không khí lấy ở thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội nhằm đánh giá mức độ ô nhiễm không khí.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37410
Language: vi
Format Extent: 75 tr.
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L6_00010_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 711.75 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.