Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDương, Văn Khảm , người hướng dẫn
dc.contributor.authorNguyễn, Hồng Sơn
dc.date.accessioned2017-05-17T06:41:44Z-
dc.date.available2017-05-17T06:41:44Z-
dc.date.issued2012
dc.identifier.degreecode01050000486
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37471-
dc.description.abstract116 tr. + CD-ROM
dc.description.abstractLuận văn ThS. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
dc.description.abstractThu thập và xử lý số liệu khí tượng, thực trạng sản xuất cây cà phê chè ở 2 tỉnh Sơn La, Điện Biên. Thu thập số liệu bản đồ nền, ảnh vệ tinh phục vụ toán tính toán nhiệt độ bề mặt, đổ ẩm không khí hỗ trợ xây dựng bản đồ chuyên đề sương muối. Tổng quan tình (...)
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.publisherĐHKHTN
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Sử dụng và bảo vệ Tài nguyên môi trường (Full)
dc.subjectĐộ ẩm không khí
dc.subjectSương muối
dc.subjectBảo vệ môi trường
dc.subjectCây cà phê
dc.subjectNhiệt độ
dc.subjectĐiện Biên
dc.subjectSơn La
dc.titleNghiên cứu đánh giá khả năng xuất hiện sương muối phục vụ phát triển cây cà phê chè ở 2 Tỉnh Sơn La và Điện Biên : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 15
dc.typeThesis
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050000486_Noi_dung.pdf
  • Size : 8,71 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorDương, Văn Khảm , người hướng dẫn
  dc.contributor.authorNguyễn, Hồng Sơn
  dc.date.accessioned2017-05-17T06:41:44Z-
  dc.date.available2017-05-17T06:41:44Z-
  dc.date.issued2012
  dc.identifier.degreecode01050000486
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37471-
  dc.description.abstract116 tr. + CD-ROM
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
  dc.description.abstractThu thập và xử lý số liệu khí tượng, thực trạng sản xuất cây cà phê chè ở 2 tỉnh Sơn La, Điện Biên. Thu thập số liệu bản đồ nền, ảnh vệ tinh phục vụ toán tính toán nhiệt độ bề mặt, đổ ẩm không khí hỗ trợ xây dựng bản đồ chuyên đề sương muối. Tổng quan tình (...)
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.publisherĐHKHTN
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Sử dụng và bảo vệ Tài nguyên môi trường (Full)
  dc.subjectĐộ ẩm không khí
  dc.subjectSương muối
  dc.subjectBảo vệ môi trường
  dc.subjectCây cà phê
  dc.subjectNhiệt độ
  dc.subjectĐiện Biên
  dc.subjectSơn La
  dc.titleNghiên cứu đánh giá khả năng xuất hiện sương muối phục vụ phát triển cây cà phê chè ở 2 Tỉnh Sơn La và Điện Biên : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 15
  dc.typeThesis
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050000486_Noi_dung.pdf
  • Size : 8,71 MB

  • Format : Adobe PDF