Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm, Hoàng Hải-
dc.contributor.authorLê, Trọng Quý-
dc.date.accessioned2017-05-17T06:41:58Z-
dc.date.available2017-05-17T06:41:58Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationLê, T. Q. (2011). Nghiên cứu đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển nông - lâm nghiệp và du lịch khu vực Đồng Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode01050000308-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37477-
dc.description.abstractTrình bày cơ sở lý luận về nghiên cứu cảnh quan, đánh giá cảnh quan, hệ thống phân loại cảnh quan và bản đồ cảnh quan. Nghiên cứu, đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát triển kinh tế vùng đất ngập nước Đồng Tháp Mười.-
dc.format.extent111 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHKHTN-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Sử dụng và bảo vệ Tài nguyên môi trường (Full)-
dc.subjectCảnh quan-
dc.subjectBảo vệ môi trường-
dc.subjectPhát triển nông thôn-
dc.subjectDu lịch-
dc.subjectĐồng Tháp Mười-
dc.titleNghiên cứu đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển nông - lâm nghiệp và du lịch khu vực Đồng Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp.-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050000308_noi_dung.pdf
  • Size : 2,16 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorPhạm, Hoàng Hải-
  dc.contributor.authorLê, Trọng Quý-
  dc.date.accessioned2017-05-17T06:41:58Z-
  dc.date.available2017-05-17T06:41:58Z-
  dc.date.issued2011-
  dc.identifier.citationLê, T. Q. (2011). Nghiên cứu đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển nông - lâm nghiệp và du lịch khu vực Đồng Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode01050000308-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37477-
  dc.description.abstractTrình bày cơ sở lý luận về nghiên cứu cảnh quan, đánh giá cảnh quan, hệ thống phân loại cảnh quan và bản đồ cảnh quan. Nghiên cứu, đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát triển kinh tế vùng đất ngập nước Đồng Tháp Mười.-
  dc.format.extent111 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHKHTN-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Sử dụng và bảo vệ Tài nguyên môi trường (Full)-
  dc.subjectCảnh quan-
  dc.subjectBảo vệ môi trường-
  dc.subjectPhát triển nông thôn-
  dc.subjectDu lịch-
  dc.subjectĐồng Tháp Mười-
  dc.titleNghiên cứu đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển nông - lâm nghiệp và du lịch khu vực Đồng Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp.-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050000308_noi_dung.pdf
  • Size : 2,16 MB

  • Format : Adobe PDF