Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLê, Huy Chuẩn-
dc.contributor.authorHoàng, Thế Tuấn-
dc.date.accessioned2017-05-17T06:52:08Z-
dc.date.available2017-05-17T06:52:08Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationHoàng, T. T. (2011). Sự tồn tại nghiệm của một hệ phản ứng các chất xúc tác - ức chế. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode01050000165-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37928-
dc.description.abstractGiới thiệu khái quát về không gian các hàm nhận giá trị trong một không gian Banach, một số tính chất nội suy, và ngoại suy của không gian Banach. Tìm hiểu về không gian Sobolev, về toán tử tuyến tính, không gian liên hợp và toán tử liên hợp. Nghiên cứu toán tử quạt, hàm mũ và toán tử lũy thừa. Trình bày những kết quả nghiên cứu mới về sự tồn tại nghiệm toàn cục của một hệ phản ứng các chất xúc tác - ức chế.-
dc.format.extent49 tr. + CD-ROM-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHKHTN-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Giải tích (Full)-
dc.subjectToán học-
dc.subjectGiải tích-
dc.subjectChất xúc tác-
dc.subjectToán tử tuyến tính-
dc.titleSự tồn tại nghiệm của một hệ phản ứng các chất xúc tác - ức chế : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050000165_Noi_dung.pdf
  • Size : 701,67 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorLê, Huy Chuẩn-
  dc.contributor.authorHoàng, Thế Tuấn-
  dc.date.accessioned2017-05-17T06:52:08Z-
  dc.date.available2017-05-17T06:52:08Z-
  dc.date.issued2011-
  dc.identifier.citationHoàng, T. T. (2011). Sự tồn tại nghiệm của một hệ phản ứng các chất xúc tác - ức chế. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode01050000165-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37928-
  dc.description.abstractGiới thiệu khái quát về không gian các hàm nhận giá trị trong một không gian Banach, một số tính chất nội suy, và ngoại suy của không gian Banach. Tìm hiểu về không gian Sobolev, về toán tử tuyến tính, không gian liên hợp và toán tử liên hợp. Nghiên cứu toán tử quạt, hàm mũ và toán tử lũy thừa. Trình bày những kết quả nghiên cứu mới về sự tồn tại nghiệm toàn cục của một hệ phản ứng các chất xúc tác - ức chế.-
  dc.format.extent49 tr. + CD-ROM-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHKHTN-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Giải tích (Full)-
  dc.subjectToán học-
  dc.subjectGiải tích-
  dc.subjectChất xúc tác-
  dc.subjectToán tử tuyến tính-
  dc.titleSự tồn tại nghiệm của một hệ phản ứng các chất xúc tác - ức chế : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050000165_Noi_dung.pdf
  • Size : 701,67 kB

  • Format : Adobe PDF