Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội theo luật hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3795Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội theo luật hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3795