Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38047
Title: Xây dựng quy trình giám định viên nén TFMPP (m-trifluoromethylphenylpiperzazine) bằng GC/MS. : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29
Authors: Nguyễn, Xuân Trường, người hướng dẫn
Hà, Hoàng Linh
Keywords: Hóa học;Hóa phân tích;Viên nén;Chất tổng hợp gây nghiện
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 56 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Trình bày tổng quan về đối tượng nghiên cứu (lịch sử, dẫn xuất của piperazine, công thức cấu tạo, tính chất lý hóa, các dạng tồn tại thường dùng, tác dụng của m-TFMPP); phương pháp phân tích m-TFMPP (phương pháp phản ứng màu, sắc ký bản mỏng, quang phổ hồn (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38047
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050000395_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.32 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.