Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38065
Title: Xác định kim loại nặng Pb,Cd trong thuốc đông y bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa ( GF-AAS) : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29
Authors: Phạm, Luận , người hướng dẫn
Mai, Diệu Thúy
Keywords: Hóa phân tích;Kim loại nặng;Quang phổ;Hấp thụ nguyên tử
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 86 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Tổng quan cơ sở lý luận về vấn đề cần nghiên cứu: giới thiệu chung về thuốc đông y; Các tính chất hóa học và vật lý của Cd, Pb; Các phương pháp xác định Cd, Pb; Phương pháp xử lý mẫu phân tích xác định Cd và Pb. Trình bày đối tượng, mục tiêu nghiên cứu; Gi (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38065
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050000289_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.7 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.