Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38069
Title: Nghiên cứu điều kiện phân tích thuốc kháng sinh họ P - Lactam trong các mẫu sinh học và dược phẩm : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29
Authors: Nguyễn, Văn Ri , người hướng dẫn
Trần, Thị Dung
Keywords: Thuốc kháng sinh;Dược phẩm;Hóa phân tích
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 83 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Giới thiệu chung về chất kháng sinh; kháng sinh β – Lactam; các phương pháp định lượng β – Lactam. Tập trung nghiên cứu: Tối ưu hóa các điều kiện để điều chế dẫn xuất giữa các chất phân tích và thuốc thử 7-Fluoro-4-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole (NBD-F); Tối (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38069
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050000220_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.49 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.