Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38073
Title: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình phân tích chì trong sản xuất thuốc gợi nổ chì Azotua bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử: Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29
Authors: Đỗ, Quang Trung, người hướng dẫn
Chu, Việt Sơn
Keywords: Hóa phân tích;Chì;Hấp thụ nguyên tử;Phương pháp quang phổ;Thuốc gợi nổ
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 59 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Tổng quan về thuốc gợi nổ (thuốc nổ sơ cấp); chì azotua. Giới thiệu về công ty hóa chất 21 và công nghệ sản xuất chì azotua. Nghiên cứu phương pháp xác định hàm lượng chì trong quá trình sản xuất chì azotua. Trình bày quy trình thực nghiệm phân tích chì az (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38073
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050000188_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.36 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.