Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38080
Title: Nghiên cứu tính đa hình đơn nucleotide tại intron 1 và sự liên quan của gen FTO với bệnh đái tháo đường týp 2 ở người từ 40 đến 64 tuổi : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 30
Authors: Trần, Quang Bình , người hướng dẫn
Hà, Thị Liên
Keywords: Sinh học thực nghiệm;Đái tháo đường;Tính đa hình đơn
Issue Date: 2013
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 71 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Sinh học thực nghiệm -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Nghiên cứu bệnh-chứng về sự liên quan giữa gen FTO tại SNP rs9939609 đối với bệnh đái tháo đường týp 2 ở người trưởng thành từ 40-64 tuổi đại diện cho những người bị đái tháo đường và bình thường người Kinh tại tỉnh Hà Nam. Kết quả thu được: trên toàn mẫu, (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38080
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050001031_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.51 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.