Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38081
Title: Nghiên cứu một số đặc điểm tế bào máu, tủy xương, nhiễm sắc thể và protein protein bệnh nhân bạch cầu cấp dòng lympho : Luận án TS. Sinh học: 60 42 30 20
Authors: Ngô, Giang Liên, người hướng dẫn
Phạm, Quang Vinh, người hướng dẫn
Đỗ, Thị Vinh An
Keywords: Tế bào máu;Tủy xương;Nhiễm sắc thể;Protein;Bệnh nhân bạch cầu;Sịnh học mô;Tế bào học
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 120 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận án TS. Mô - Phôi và tế bào học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tổng quan về quá trình sinh máu; các nguyên nhân gây bệnh bạch cầu cấp; cơ chế bệnh sinh bệnh bạch cầu cấp; kỹ thuật PCR trong phát hiện các biến đổi gen; hoạt động của protein trong bệnh nhân bạch cầu cấp; các yếu tố có giá trị tiên lượng trong điều trị b (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38081
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050001019_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.7 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.