Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38082
Title: Phân tích đột biến mất đoạn 4977 bp của DNA ty thể ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 30
Authors: Trịnh, Hồng Thái, người hướng dẫn
Hoàng, Thị Thùy Dung
Keywords: Sinh học thực nghiệm;DNA;Bệnh nhân ung thư;Ung thư đại trực tràng;Di truyền học hóa sinh;Đột biến gen
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKHTN
Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: 65 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Sinh học thực nghiệm -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Electronic Resources
Tổng quan về DAN ty thể; đột biến DNA ty thể (MT DNA) chỉ thị sinh học tiềm năng trong ung thu; ung thư đại trực trạng và mối liên hệ với đột biến mất đoạn 4977 BP xảy ra trong DNA ty thể. Phân tích đột biến mất đoạn 4977 bp của DNA ty thể ở bệnh nhân ung (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38082
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050000989_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.92 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.