Phân tích proteomics mô ung thư của bệnh nhân ung thư đại trực tràng : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 30
Phân tích proteomics mô ung thư của bệnh nhân ung thư đại trực tràng : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 30