Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38083
Title: Phân tích proteomics mô ung thư của bệnh nhân ung thư đại trực tràng : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 30
Authors: Trịnh, Hồng Thái, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Ngọc Hà
Keywords: Sinh học thực nghiệm;Proteomics;Mô ung thư;Ung thư đại trực tràng
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKHTN
Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: 72 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Sinh học thực nghiệm -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Phân tách hệ protein tách chiết từ mô đại trực tràng bình thường và mô ung thư đại trực tràng của bệnh nhân ung thư đại trực tràng. Phân tích và so sánh sự biểu hiện khác biệt của các protein ở mô ung thư đại trực tràng so với mô đại trực tràng bình thường (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38083
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050000962_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.24 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.