Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38084
Title: Ứng dụng nuôi sinh khối vi tảo biển làm thức ăn cho ấu trùng trai ngọc tại Vân Đồn, Quảng Ninh : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 30
Authors: Nguyễn, Thị Hoài Hà, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hường
Keywords: Sinh học thực nghiệm;Nuôi cấy;Tảo biển;Ấu trùng
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKHTN
Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Luận văn ThS. Sinh học thực nghiệm -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu sàng lọc, phân loại lưu trữ các chủng vi tảo biển có nguồn gốc bản địa, có giá trị dinh dưỡng cao, phù hợp với kích thước từng giai đoạn của ấu trùng và thích nghi tốt khi sản xuất sinh khối với khối lượng lớn. Xây dựng một quy trình nuôi sinh k (...)
Electronic Resources
75 tr. + CD-ROM
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38084
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050000936_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.86 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.