Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrịnh, Hồng Thái , người hướng dẫn
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Ngọc Tú
dc.date.accessioned2017-05-17T07:01:29Z-
dc.date.available2017-05-17T07:01:29Z-
dc.date.issued2012
dc.identifier.degreecode01050000844
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38090-
dc.description.abstract68 tr. + CD-ROM
dc.description.abstractLuận văn ThS. Sinh học thực nghiệm -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
dc.description.abstractTổng quan về đột biến Gen tARN và ND3 của ADN ty thể ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng: Ty thể; Ung thư đại trực tràng; Đột biến ADN ty thể và bệnh ung thư đại trực tràng. Tiến hành nghiên cứu: Tách chiết ADN tổng số từ mô; Khuếch đại đoạn gen 10398 va (...)
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.publisherĐHKHTN
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Sinh học thực nghiệm (Full)
dc.subjectSinh học thực nghiệm
dc.subjectĐột biến gen
dc.subjectUng thư đại trực tràng
dc.subjectTy thể
dc.subjectDi truyền học hóa sinh
dc.titlePhân tích đột biến Gen tARN và ND3 của AND ty thể ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 30
dc.typeThesis
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050000844_Noi_dung.pdf
  • Size : 3,28 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorTrịnh, Hồng Thái , người hướng dẫn
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Ngọc Tú
  dc.date.accessioned2017-05-17T07:01:29Z-
  dc.date.available2017-05-17T07:01:29Z-
  dc.date.issued2012
  dc.identifier.degreecode01050000844
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38090-
  dc.description.abstract68 tr. + CD-ROM
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Sinh học thực nghiệm -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
  dc.description.abstractTổng quan về đột biến Gen tARN và ND3 của ADN ty thể ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng: Ty thể; Ung thư đại trực tràng; Đột biến ADN ty thể và bệnh ung thư đại trực tràng. Tiến hành nghiên cứu: Tách chiết ADN tổng số từ mô; Khuếch đại đoạn gen 10398 va (...)
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.publisherĐHKHTN
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Sinh học thực nghiệm (Full)
  dc.subjectSinh học thực nghiệm
  dc.subjectĐột biến gen
  dc.subjectUng thư đại trực tràng
  dc.subjectTy thể
  dc.subjectDi truyền học hóa sinh
  dc.titlePhân tích đột biến Gen tARN và ND3 của AND ty thể ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 30
  dc.typeThesis
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050000844_Noi_dung.pdf
  • Size : 3,28 MB

  • Format : Adobe PDF