Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3811
Title: Tội "làm nhục người khác" theo Luật Hình sự Việt Nam. Lý luận và thực tiễn xét xử loại tội phạm này trên địa bàn thành phố Hà Nội
Authors: NGUYỄN, THU HƯƠNG
Keywords: Luật hình sự;Hà nội
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQGHN
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3811
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005240.pdf
  • Description : 
  • Size : 415.26 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.