Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Đình Hòe , người hướng dẫn
dc.contributor.authorĐỗ, Tiến Thành
dc.date.accessioned2017-05-17T07:02:42Z-
dc.date.available2017-05-17T07:02:42Z-
dc.date.issued2012
dc.identifier.degreecode01050000927
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38177-
dc.description.abstractKhảo sát, đánh giá thực trạng nhận thức, sự quan tâm của cộng đồng phật giáo đối với các vấn đề về môi trường và bảo vệ môi trường tại Vĩnh Phúc. Nghiên cứu sự liên hệ giữa giáo lý nhà phật với những vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay. Thiết kế chương trình (...)
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.description.abstract76 tr. + CD-ROM
dc.description.abstractLuận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
dc.publisherĐHKHTN
dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nội
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Khoa học Môi trường (Full)
dc.subjectKhoa học môi trường
dc.subjectBảo vệ môi trường
dc.subjectCộng đồng phật giáo
dc.subjectVĩnh Phúc
dc.subjectTruyền thông môi trường
dc.titleXây dựng chương trình truyền thông môi trường cho cộng đồng Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02
dc.typeThesis
dc.rights.licenseAccess limited to members
dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050000927_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,77 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Đình Hòe , người hướng dẫn
  dc.contributor.authorĐỗ, Tiến Thành
  dc.date.accessioned2017-05-17T07:02:42Z-
  dc.date.available2017-05-17T07:02:42Z-
  dc.date.issued2012
  dc.identifier.degreecode01050000927
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38177-
  dc.description.abstractKhảo sát, đánh giá thực trạng nhận thức, sự quan tâm của cộng đồng phật giáo đối với các vấn đề về môi trường và bảo vệ môi trường tại Vĩnh Phúc. Nghiên cứu sự liên hệ giữa giáo lý nhà phật với những vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay. Thiết kế chương trình (...)
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.description.abstract76 tr. + CD-ROM
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
  dc.publisherĐHKHTN
  dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nội
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Khoa học Môi trường (Full)
  dc.subjectKhoa học môi trường
  dc.subjectBảo vệ môi trường
  dc.subjectCộng đồng phật giáo
  dc.subjectVĩnh Phúc
  dc.subjectTruyền thông môi trường
  dc.titleXây dựng chương trình truyền thông môi trường cho cộng đồng Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02
  dc.typeThesis
  dc.rights.licenseAccess limited to members
  dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050000927_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,77 MB

  • Format : Adobe PDF