Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNgô, Thị Tường Châu-
dc.contributor.authorHoàng, Thị Mỹ Hằng-
dc.date.accessioned2017-05-17T07:04:13Z-
dc.date.available2017-05-17T07:04:13Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationHoàng, Thị Mỹ Hằng. (2015). Nghiên cứu đặc tính của một số loại bùn thải và phân lập các chủng vi khuẩn ưa nhiệt nhằm tái sử dụng bùn thải làm phân bón hữu cơ. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode01050002981-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38312-
dc.description.abstractLuận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015-
dc.format.extent95 tr. + CD-ROM + Tóm tắt-
dc.language.isovi-
dc.publisherTrường Đại học Khoa học Tự nhiên-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Khoa học Môi trường (Full)-
dc.titleNghiên cứu đặc tính của một số loại bùn thải và phân lập các chủng vi khuẩn ưa nhiệt nhằm tái sử dụng bùn thải làm phân bón hữu cơ : Luận văn ThS. Khoa học môi trường: 60 44 03 011-
dc.typeThesis-
dc.language.advisorvie-
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050002981.pdf
  • Size : 2,06 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNgô, Thị Tường Châu-
  dc.contributor.authorHoàng, Thị Mỹ Hằng-
  dc.date.accessioned2017-05-17T07:04:13Z-
  dc.date.available2017-05-17T07:04:13Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.citationHoàng, Thị Mỹ Hằng. (2015). Nghiên cứu đặc tính của một số loại bùn thải và phân lập các chủng vi khuẩn ưa nhiệt nhằm tái sử dụng bùn thải làm phân bón hữu cơ. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode01050002981-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38312-
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015-
  dc.format.extent95 tr. + CD-ROM + Tóm tắt-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherTrường Đại học Khoa học Tự nhiên-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Khoa học Môi trường (Full)-
  dc.titleNghiên cứu đặc tính của một số loại bùn thải và phân lập các chủng vi khuẩn ưa nhiệt nhằm tái sử dụng bùn thải làm phân bón hữu cơ : Luận văn ThS. Khoa học môi trường: 60 44 03 011-
  dc.typeThesis-
  dc.language.advisorvie-
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050002981.pdf
  • Size : 2,06 MB

  • Format : Adobe PDF