Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMai, Trọng Nhuận-
dc.contributor.authorTrần, Thị Lụa-
dc.date.accessioned2017-05-17T07:04:13Z-
dc.date.available2017-05-17T07:04:13Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationTrần, Thị Lụa. (2009). Nghiên cứu, đánh giá mức độ tổn thương tài nguyên - môi trường vùng Cửa Đáy theo kịch bản biến đổi khí hậu phục vụ sử dụng bền vững tài nguyên. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode01050001072-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38313-
dc.description.abstractLuận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013-
dc.description.abstractNghiên cứu các yếu tố gây tổn thương vùng Cửa Đáy (các tai biến liên quan đến biến đổi khí hậu (BĐKH): nước biển dâng, lũ lụt, xâm nhập mặn, hạn hán, bão và các yếu tố cường hóa tai biến); các đối tượng bị tổn thương và khả năng ứng phó của hệ thống tự nhi (...)-
dc.description.abstractElectronic Resources-
dc.format.extent95 tr. + CD-ROM + tóm tắt-
dc.language.isovi-
dc.publisherTrường Đại học Khoa học Tự nhiên-
dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nội-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Khoa học Môi trường (Full)-
dc.subjectKhoa học môi trường-
dc.subjectBảo vệ môi trường-
dc.subjectBiến đổi khí hậu-
dc.subjectCửa Đáy-
dc.titleNghiên cứu, đánh giá mức độ tổn thương tài nguyên - môi trường vùng Cửa Đáy theo kịch bản biến đổi khí hậu phục vụ sử dụng bền vững tài nguyên : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02-
dc.typeThesis-
dc.rights.licenseAccess limited to members-
dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050001072_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,95 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorMai, Trọng Nhuận-
  dc.contributor.authorTrần, Thị Lụa-
  dc.date.accessioned2017-05-17T07:04:13Z-
  dc.date.available2017-05-17T07:04:13Z-
  dc.date.issued2013-
  dc.identifier.citationTrần, Thị Lụa. (2009). Nghiên cứu, đánh giá mức độ tổn thương tài nguyên - môi trường vùng Cửa Đáy theo kịch bản biến đổi khí hậu phục vụ sử dụng bền vững tài nguyên. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode01050001072-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38313-
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013-
  dc.description.abstractNghiên cứu các yếu tố gây tổn thương vùng Cửa Đáy (các tai biến liên quan đến biến đổi khí hậu (BĐKH): nước biển dâng, lũ lụt, xâm nhập mặn, hạn hán, bão và các yếu tố cường hóa tai biến); các đối tượng bị tổn thương và khả năng ứng phó của hệ thống tự nhi (...)-
  dc.description.abstractElectronic Resources-
  dc.format.extent95 tr. + CD-ROM + tóm tắt-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherTrường Đại học Khoa học Tự nhiên-
  dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nội-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Khoa học Môi trường (Full)-
  dc.subjectKhoa học môi trường-
  dc.subjectBảo vệ môi trường-
  dc.subjectBiến đổi khí hậu-
  dc.subjectCửa Đáy-
  dc.titleNghiên cứu, đánh giá mức độ tổn thương tài nguyên - môi trường vùng Cửa Đáy theo kịch bản biến đổi khí hậu phục vụ sử dụng bền vững tài nguyên : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02-
  dc.typeThesis-
  dc.rights.licenseAccess limited to members-
  dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050001072_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,95 MB

  • Format : Adobe PDF