Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNgô, Thị Tường Châu
dc.contributor.authorHoàng, Thị Mỹ Hằng
dc.date.accessioned2017-05-17T07:05:38Z-
dc.date.available2017-05-17T07:05:38Z-
dc.date.issued2015
dc.identifier.degreecode01050002981
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38391-
dc.description.abstractLuận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
dc.publisherĐHKHTN
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Khoa học Môi trường (Full)
dc.titleNghiên cứu đặc tính của một số loại bùn thải và phân lập các chủng vi khuẩn ưa nhiệt nhằm tái sử dụng bùn thải làm phân bón hữu cơ: Luận văn ThS. Khoa học môi trường: 60 44 03 01
dc.typeThesis
dc.language.advisorvie
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050002981.pdf
  • Size : 2,06 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNgô, Thị Tường Châu
  dc.contributor.authorHoàng, Thị Mỹ Hằng
  dc.date.accessioned2017-05-17T07:05:38Z-
  dc.date.available2017-05-17T07:05:38Z-
  dc.date.issued2015
  dc.identifier.degreecode01050002981
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38391-
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
  dc.publisherĐHKHTN
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Khoa học Môi trường (Full)
  dc.titleNghiên cứu đặc tính của một số loại bùn thải và phân lập các chủng vi khuẩn ưa nhiệt nhằm tái sử dụng bùn thải làm phân bón hữu cơ: Luận văn ThS. Khoa học môi trường: 60 44 03 01
  dc.typeThesis
  dc.language.advisorvie
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050002981.pdf
  • Size : 2,06 MB

  • Format : Adobe PDF