Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNgô, Thị Tường Châu-
dc.contributor.authorHoàng, Thị Mỹ Hằng-
dc.date.accessioned2017-05-17T07:05:54Z-
dc.date.available2017-05-17T07:05:54Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationHoàng, T. M. H. (2015). Nghiên cứu đặc tính của một số loại bùn thải và phân lập các chủng vi khuẩn ưa nhiệt nhằm tái sử dụng bùn thải làm phân bón hữu cơ. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode01050002981-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38405-
dc.description.abstractChương 1: Tổng quan. Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận.-
dc.format.extent95 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHKHTN-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Khoa học Môi trường (Full)-
dc.titleNghiên cứu đặc tính của một số loại bùn thải và phân lập các chủng vi khuẩn ưa nhiệt nhằm tái sử dụng bùn thải làm phân bón hữu cơ-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050002981.pdf
  • Size : 2,06 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNgô, Thị Tường Châu-
  dc.contributor.authorHoàng, Thị Mỹ Hằng-
  dc.date.accessioned2017-05-17T07:05:54Z-
  dc.date.available2017-05-17T07:05:54Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.citationHoàng, T. M. H. (2015). Nghiên cứu đặc tính của một số loại bùn thải và phân lập các chủng vi khuẩn ưa nhiệt nhằm tái sử dụng bùn thải làm phân bón hữu cơ. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode01050002981-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38405-
  dc.description.abstractChương 1: Tổng quan. Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận.-
  dc.format.extent95 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHKHTN-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Khoa học Môi trường (Full)-
  dc.titleNghiên cứu đặc tính của một số loại bùn thải và phân lập các chủng vi khuẩn ưa nhiệt nhằm tái sử dụng bùn thải làm phân bón hữu cơ-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050002981.pdf
  • Size : 2,06 MB

  • Format : Adobe PDF