Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNgô, Thị Tường Châu-
dc.contributor.authorHoàng, Thị Mỹ Hằng-
dc.date.accessioned2017-05-17T07:06:04Z-
dc.date.available2017-05-17T07:06:04Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationHoàng, T. M. H. (2015). Nghiên cứu đặc tính của một số loại bùn thải và phân lập các chủng vi khuẩn ưa nhiệt nhằm tái sử dụng bùn thải làm phân bón hữu cơ. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode01050002981-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38416-
dc.description.abstract-Xác định được đặc tính lý, hóa và sinh học của một số loại bùn thải làmcơ sở khoa học cho việc tái sử dụng an toàn và hiệu quả bùn thải sản xuất phân bón hữu cơ.-Tạo được một tập hợp giống vi khuẩnbản địa ưa nhiệt có khả năngphân hủy hiếu khí bùn thải để sản xuất phân bón hữu cơ chất lượng cao.-
dc.format.extent95 tr. + CD-Rom + tóm tắt-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHKHTN-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Khoa học Môi trường (Full)-
dc.titleNghiên cứu đặc tính của một số loại bùn thải và phân lập các chủng vi khuẩn ưa nhiệt nhằm tái sử dụng bùn thải làm phân bón hữu cơ-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050002981.pdf
  • Size : 2,06 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNgô, Thị Tường Châu-
  dc.contributor.authorHoàng, Thị Mỹ Hằng-
  dc.date.accessioned2017-05-17T07:06:04Z-
  dc.date.available2017-05-17T07:06:04Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.citationHoàng, T. M. H. (2015). Nghiên cứu đặc tính của một số loại bùn thải và phân lập các chủng vi khuẩn ưa nhiệt nhằm tái sử dụng bùn thải làm phân bón hữu cơ. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode01050002981-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38416-
  dc.description.abstract-Xác định được đặc tính lý, hóa và sinh học của một số loại bùn thải làmcơ sở khoa học cho việc tái sử dụng an toàn và hiệu quả bùn thải sản xuất phân bón hữu cơ.-Tạo được một tập hợp giống vi khuẩnbản địa ưa nhiệt có khả năngphân hủy hiếu khí bùn thải để sản xuất phân bón hữu cơ chất lượng cao.-
  dc.format.extent95 tr. + CD-Rom + tóm tắt-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHKHTN-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Khoa học Môi trường (Full)-
  dc.titleNghiên cứu đặc tính của một số loại bùn thải và phân lập các chủng vi khuẩn ưa nhiệt nhằm tái sử dụng bùn thải làm phân bón hữu cơ-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050002981.pdf
  • Size : 2,06 MB

  • Format : Adobe PDF