Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3846
Title: Nghiên cứu và phát triển trong đại học
Authors: Ngô, Quang Hưng
Keywords: Giáo dục đại học;Nghiên cứu khoa học
Issue Date: 2015
Publisher: H.: ĐHQGHN
Citation: tr. 48-52
Series/Report no.: Số 296;
Abstract: CHÚNG TA KHÔNG NÊN BÁM THEO MỘT SỐ CHỈ SỐ ĐỊNH LƯỢNG CÓ VẺ KHÁCH QUAN NHƯNG LẠI HỜI HỢT VỀ KHẢ NĂNG ĐÁNH GIÁ NHƯ SỐ BÀI BÁO ISI HAY CHỈ SỐ ẢNH HƯỞNG. CÓ CHĂNG THÌ CÁC CHỈ SỐ NÀY CHỈ NÊN MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO. TA CẦN ĐÁNH GIÁ CỦA CHUYÊN GIA.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3846
Appears in Collections:VNU Bulletin

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 296IN(16).pdf
  • Description : 
  • Size : 6.84 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.