Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3866
Title: Nỗi cô đơn của con người đương đại trong văn chương Phan Việt qua hai tác phẩm “Tiếng người” và “Một mình ở châu Âu”
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Vân
Keywords: Văn học Việt Nam;Tiểu thuyết
Issue Date: 2014
Publisher: H.: ĐHQGHN
Citation: 120 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3866
Appears in Collections:IFI - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : LuanvanPhanViet_Van R.pdf
  • Description : 
  • Size : 451.83 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.