Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3872
Title: Nâng cao chất lượng công tác đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên tại công ty cổ phần tập đoàn Merap thông qua việc áp dụng phương pháp đánh giá 360 độ
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Mai
Keywords: Khoa học quản lý;Hiệu quả công việc;Nhân viên;Quản lý sản xuất;Đánh giá chất lượng
Issue Date: 2014
Publisher: H.: ĐHQGHN
Citation: 98 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3872
Appears in Collections:IFI - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Luận Văn R.pdf
  • Description : 
  • Size : 429.63 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.