Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Quốc Bình-
dc.contributor.authorHoàng, Anh Tuấn-
dc.date.accessioned2017-05-17T07:16:06Z-
dc.date.available2017-05-17T07:16:06Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationHoàng, A. T. (2014). Nghiên cứu một số giải pháp truyền số cải chính trong đo đạc địa chính sử dụng công nghệ đo động thời gian thực tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Lâm Đồng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode01050002238-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39163-
dc.description.abstractChương 1: Tổng quan về công nghệ đo PGS động thời gian thực trong đo đạc địa chính. Chương 2: Đề xuất một số giải pháp truyền số cải chính trong đo đạc địa chính bằng công nghệ RTK. Chương 3: Thử nghiệm thực tế và đánh giá khả năng ứng dụng của các giải pháp truyền số cải chính.-
dc.format.extent73 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHKHTN-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Hóa môi trường (Full)-
dc.subjectTruyền số-
dc.subjectCông nghệ-
dc.subjectCông nghệ đo động TG-
dc.subjectHồ Chí Minh-
dc.subjectLâm Đồng-
dc.titleNghiên cứu một số giải pháp truyền số cải chính trong đo đạc địa chính sử dụng công nghệ đo động thời gian thực tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Lâm Đồng-
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050002238.pdf
  • Size : 5,89 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorTrần, Quốc Bình-
  dc.contributor.authorHoàng, Anh Tuấn-
  dc.date.accessioned2017-05-17T07:16:06Z-
  dc.date.available2017-05-17T07:16:06Z-
  dc.date.issued2014-
  dc.identifier.citationHoàng, A. T. (2014). Nghiên cứu một số giải pháp truyền số cải chính trong đo đạc địa chính sử dụng công nghệ đo động thời gian thực tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Lâm Đồng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode01050002238-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39163-
  dc.description.abstractChương 1: Tổng quan về công nghệ đo PGS động thời gian thực trong đo đạc địa chính. Chương 2: Đề xuất một số giải pháp truyền số cải chính trong đo đạc địa chính bằng công nghệ RTK. Chương 3: Thử nghiệm thực tế và đánh giá khả năng ứng dụng của các giải pháp truyền số cải chính.-
  dc.format.extent73 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHKHTN-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Hóa môi trường (Full)-
  dc.subjectTruyền số-
  dc.subjectCông nghệ-
  dc.subjectCông nghệ đo động TG-
  dc.subjectHồ Chí Minh-
  dc.subjectLâm Đồng-
  dc.titleNghiên cứu một số giải pháp truyền số cải chính trong đo đạc địa chính sử dụng công nghệ đo động thời gian thực tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Lâm Đồng-
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050002238.pdf
  • Size : 5,89 MB

  • Format : Adobe PDF