Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hữu Điển-
dc.contributor.authorNguyễn, Trường Giang-
dc.date.accessioned2017-05-17T07:16:18Z-
dc.date.available2017-05-17T07:16:18Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationNguyễn, T. G. (2014). Bài toán quy hoạch phi tuyến có ràng buộc. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode01050002142-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39192-
dc.description.abstractChương 1: Một số kiến thức chuẩn bị (Khái niệm cơ sở; Điều kiện tối ưu). Chương 2: Phương pháp tuyến tính hóa (Tổng quan về quy hoạch phi tuyến; Tuyến tính hóa ràng buộc; Tuyến tính hóa mục tiêu).-
dc.format.extent61 tr. + CD-ROM + Tóm tắt-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHKHTN-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Toán Giải tích (Full)-
dc.titleBài toán quy hoạch phi tuyến có ràng buộc-
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050002142-pdf.pdf
  • Size : 560,15 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hữu Điển-
  dc.contributor.authorNguyễn, Trường Giang-
  dc.date.accessioned2017-05-17T07:16:18Z-
  dc.date.available2017-05-17T07:16:18Z-
  dc.date.issued2014-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. G. (2014). Bài toán quy hoạch phi tuyến có ràng buộc. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode01050002142-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39192-
  dc.description.abstractChương 1: Một số kiến thức chuẩn bị (Khái niệm cơ sở; Điều kiện tối ưu). Chương 2: Phương pháp tuyến tính hóa (Tổng quan về quy hoạch phi tuyến; Tuyến tính hóa ràng buộc; Tuyến tính hóa mục tiêu).-
  dc.format.extent61 tr. + CD-ROM + Tóm tắt-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHKHTN-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Toán Giải tích (Full)-
  dc.titleBài toán quy hoạch phi tuyến có ràng buộc-
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050002142-pdf.pdf
  • Size : 560,15 kB

  • Format : Adobe PDF